บ้านที่ไม่มีชื่อเจ้าบ้าน ได้รับผลกระทบจาก ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 อย่างไร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 กับการเปลี่ยนแปลงที่เจ้าของที่ต้องรู้ !

แม้จะผ่านพ้นปี 2562 มาแล้ว แต่ประเด็น “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564” ยังคงเป็นเรื่องทอล์กออฟเดอะทาวน์ ทั้งในวงสนทนาทั่วไป จนถึงโลกออนไลน์ เพราะด้วยอัตราภาษีที่ยังไม่ชัดเจน หลังก่อนหน้านี้ ได้มีการประกาศเริ่มมีการจัดเก็บ “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ในอัตราใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

แต่สุดท้าย กระทรวงมหาดไทย ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จากวันที่ 1 มกราคม 2563 ไปเริ่มจัดเก็บในเดือนสิงหาคม 2563 โดยมีหนังสือแจ้งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

แม้จะขยายเวลาชำระภาษีที่ดิน 2563 ออกไป แต่ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดิน บ้าน หรือห้องชุด จะต้องเตรียมตัวเสียภาษีที่ดินใหม่ ซึ่งมีอัตรภาษีและเงื่อนไขที่หลากหลาย และก่อนจะถึงวันนั้นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่า ว่ากรณีบ้านที่ไม่มีชื่อเจ้าบ้านนั้น ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างไร ?


กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่บุคคลธรรมดามีชื่อเป็นเจ้าของ

แต่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เก็บภาษีอย่างไร?


หากลองไล่ดูจะพบว่า กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่บุคคลธรรมดามีชื่อเป็นเจ้าของ แต่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้น เข้าข่ายต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามอัตราภาษี “บ้านหลังอื่น” ซึ่งบ้านหลังอื่นในที่นี้ หมายถึง บ้านหลังอื่น ๆ จะเป็นหลังที่ 2 3 4….. ก็ได้ที่ไม่ใช่บ้านหลังหลักนั่นเอง โดยมีอัตราภาษี ดังนี้

บ้านหลังอื่น ๆ

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน)

มูลค่า (ล้านบาท)

อัตราภาษีต่อปี

0-50

0.02%

50-75

0.03%

75-100

0.05%

100 ขึ้นไป

0.10%

พอเห็นแบบนี้ เจ้าของบ้านคงโล่งใจได้ไม่น้อย เพราะแม้คุณจะไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ตนเป็นเจ้าของที่ อัตราภาษีที่ต้องจ่ายก็ถือว่า ไม่แพงมากนัก ผิดไปจากกรณี “ที่ดินรกร้างว่างเปล่า” ซึ่งต้องเสียภาษีพอ ๆ กับพาณิชยกรรมเลยทีเดียว และถ้าคุณปล่อยให้ที่ดินรกร้างว่างเปล่าติดต่อกัน 3 ปี จะถูกเก็บภาษีเพิ่มอีก 0.3% ในปีที่ 4 และจะถูกเก็บเพิ่มขึ้น 0.3% ทุก ๆ 3 ปี หากยังไม่ได้นำมาทำประโยชน์ แต่สูงสุดไม่เกิน 3% ดังนั้น หากใครมีที่เปล่า ๆ ไม่ได้มีแผนทำอะไรแนะนำว่า ให้นำที่ดินมาใช้ประโยชน์หรือทำเกษตรกรรมได้นะคะ


READ MORE :