ดอกเบี้ย MRR และ MOR ปี 2563 นี้อยู่ที่เท่าไหร่ ? มาดูประกาศลดอัตราดอกเบี้ย ในรอบหลายปี

อัปเดตอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ !

ถือเป็นข่าวแวดวงการเงินและเศรษฐกิจที่สร้างเสียงฮือฮาไม่น้อย หลังเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 จากร้อยละ 1.25 เป็นร้อยละ 1.00 ต่อปี โดยให้มีผลทันที หลังเศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประมาณการไว้เดิม เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา ความล่าช้าของ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี และภัยแล้ง

ภายหลังการประกาศ “ธนาคารแห่งประเทศไทย” บรรดาธนาคารพาณิชย์ต่างขานรับมติดังกล่าว โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อบ้าน MRR และ MOR ใหม่ แต่ก่อนที่เราจะไปอัปเดตอัตราดอกเบี้ยเงินสินเชื่อบ้าน ลองไปดูกันว่า ดอกเบี้ย MRR และ MOR คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร


ดอกเบี้ย MRR และ MOR คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ?


สำหรับใครที่กำลังมองหาสถาบันการเงิน เพื่อยื่นขอซื้อบ้านและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อที่อยู่อาศัย ปลูกสร้างบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน หรือเพื่อประกอบกิจการธุรกิจอยู่นั้น ควรทำความรู้จักกับ MRR และ MOR อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เป็นตัวแปรหลักที่มีผลต่อการคิดดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน ว่า ดอกเบี้ย MRR และ MOR คืออะไร ?

MOR : อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารทำการเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่น้ำดีที่มีการเบิกเงินเกินบัญชี

MRR : เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หรืออัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไป ใช้กับเงินกู้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระคืนตามตัว หรือจนกว่าเงินต้นจะหมด อาทิ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย รวมไปถึงสินเชื่อบัตรเครดิต


ตารางอัตราดอกเบี้ย MRR และ MOR ปี 2563


สถาบันการเงิน

MOR

MRR

ธนาคารกรุงเทพ 6.7500 6.6250
ธนาคารกรุงไทย 6.8700 6.8700
ธนาคารกสิกรไทย 6.8700 6.6200
ธนาคารไทยพาณิชย์ 6.7450 6.8700
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 6.9500 6.9500
ธนาคารทหารไทย 6.9250 7.1500
ธนาคารยูโอบี 7.4500 7.7500
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 7.5000 7.8750
ธนาคารธนชาต 6.9250 7.1500
ธนาคารทิสโก้ 8.1000 12.7500
ธนาคารเกียรตินาคิน 7.4500 7.6500
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 7.6500 7.7500
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 7.4250 7.6750
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) 8.5000 7.7500
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 6.500% 6.375%
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 8.1000
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 8.5300 9.0500

ข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย


READ MORE :