UOB ผ่อนผัน ลูกค้าบัตร ลดจ่ายขั้นต่ำ 50% ไม่ต้องสมัคร

ads

และนี่คืออีกหนึ่งมาตรการของธนาคาร UOB ที่ต้องการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 โดยเป็นหนึ่งแผนในการพักชำระหนี้ ซึ่ง ธนาคาร UOB เป็น 1 ใน 30 ธนาคารที่มีการออกความช่วยเหลือประเภทนี้ ซึ่งจะช่วยให้รายจ่ายของลูกค้าลดลงโดยมีรายละเอียดดังนี้

พักชำระหนี้ UOB บัตรเครดิต และ บัตรกดเงินสด

ตั้งแต่ เมษายน 2563 UOB ปรับลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ 10% เป็น 5% สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต และ 5% เป็น 2.5% สำหรับลูกค้าบัญชี UOB แคชพลัสทุกท่าน โดยไม่ต้องติดต่อธนาคาร

  • บัตรเครดิต UOB ทุกรุ่น ชำระขั้นต่ำ จาก 10% เป็น 5% ลดลง 50%
  • บัตร UOB Cash Plus บัตรกดเงินสด ชำระขั้นต่ำ 5% ปรับเป็น 2.5% ลดลง 50%

ทั้งนี้ลูกค้าบัตรเครดิต UOB ไม่จำเป็นต้องติดต่อธนาคาร เพราะมีการปรับลดขั้นต่ำให้อัติโนมัติ