โครงการพักชำระหนี้ทิสโก้ สมหวัง กรอกแบบฟอร์มที่ไหน? กี่วันรู้ผล?

ads

สำหรับมาตรการพักชำระหนี้ ของ ธนาคารทิสโก้ นั้น อาจรวมไปถึง สมหวัง เงินสั่งได้ ด้วย เนื่องจากทั้งสองบริษัทนี้มีสัญญาเงินกู้ในรูปแบบเดียวกัน และสำหรับ Tisco Auto Cash และ ธนาครทิสโก้ นั้น จะมี ความช่วยเหลือ สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ดังต่อไปนี้

แนวทางช่วยเหลือลูกหนี้ของ Tisco

ประเภทสินเชื่อ แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกค้า
สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ เลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน

หรือ พักชำระหนี้เงินต้น เป็นเวลา 6 เดือน
(ตามความประสงค์ของลูกค้า)

สินเชื่อเช่าซื้อ (Hire purchase)
รถทุกประเภท : วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท
พักชำระหนี้เงินต้น เป็นเวลา 6 เดือน (คาดว่าผ่อนเฉพาะดอกเบี้ย)
สินเชื่อบ้าน
วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาทสินเชื่อธุรกิจ SMEs
วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
พักชำระเงินต้น 3 เดือน และ พิจารณาลดดอกเบี้ยให้

ตามสถานการณ์ของแต่ละรายไป  (คาดว่าผ่อนเฉพาะดอกเบี้ย)

จะเห็นได้ว่า Tisco จะมีการให้หยุดผ่อนไปเลย หากเป็นสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ แต่ ก็มีทางเลือกในการพักชำระหนี้เงินต้นเป็นเวลา 6 เดือน เช่นเดียวกัน สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อบ้าน และ สินเชื่อ SMEs จะพักชำระเงินต้นได้อย่างเดียว รวมถึง มีการลดอัตราดอกเบี้ยให้ด้วย อ้างอิง : tisco

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นเรื่อง พักชำระหนี้

มี 2 รูปแบบคือ บุคคลธรรมดา และ บริษัทฯ หรือ นิติบุคคล

กรณีบุคคลธรรมดา

 1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่าซื้อ/ผู้กู้
 2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)
 3. เอกสารรับรองจากทางราชการ (ถ้ามี)
 4. หนังสือรับรองเงินเดือน / สัญญาว่าจ้าง / ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
 6. เพิ่มเติม : สิ่งที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

กรณีนิติบุคคล

 1. หนังสือรับรองบริษัท
 2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ
 3. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)
 4. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
 5. เพิ่มเติม : สิ่งที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

จะต้องสมัครที่ไหน โทรเข้า Call Center หรือเปล่า?

สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อ และ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สามารถใช้ Link ด้านล่างนี้ (Google Doc)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ2dnnTNpM9EXS7CIcA69Q6xicnIlIeLoA8Za4rgoxtZZrmQ/viewform

สำหรับสินเชื่อบ้าน และ สินเชื่อ SME ใช้ แบบฟอร์มด้านล่างนี้ (Google Doc)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfInaO9BeZNjyr-GiVfx4kCcKB0T_Wf78-8ue1ImnMeWlt1Qw/viewform

ข้อมูลที่ต้องกรอกเช่น

ชื่อ นามสกุล, จังหวัด, email, ทะเบียนรถ, บริการที่ใช้กับ tisco, เลขที่สัญญา, รายละเอียดผลกระทบที่ได้รับจาก Covid 19, รายได้เดิมก่อนได้รับผลกระทบ, รายได้ปัจจุบันหลังจากได้รับผลกระทบ

การใช้ Google Doc ในการกรอกแบบฟอร์ม อาจดูแปลกตา แต่ง่ายต่อการให้ข้อมูลกับทางธนาคารมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้พร้อมกันทีละหลายๆคน จะทำให้ Website ไม่ล่ม เพราะเป็นการกรอกผ่าน Google Doc ที่สามารถรองรับได้จำนวนมากในครั้งเดียว สำหรับลูกค้า สมหวังเงินสั่งได้ ควรตรวจสอบกับทางบริษัทฯ อีกครั้ง 

หลังจากกรอกแบบฟอร์แล้ว เจ้าหน้าที่จะมีการติดต่อกลับภายใน 2 สัปดาห์

ดูผลิตภัณฑ์สมหวัง เงินสั่งได้ ที่นี่ >>

ดูผลิตภัณฑ์ทางการเงิน บัตรเครดิต สินเชื่อเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>

รายชื่อของสถาบันการเงินอื่นๆ ที่สามารถพักชำระหนี้ได้