ช้อปดีมีคืน 2565 ลดหย่อนภาษี ซื้อขายหุ้นก็ลดหย่อนได้

คนทำงานต้องรู้ เล่นหุ้นก็ลดหย่อนภาษีได้

เทศกาลเสียภาษีวนกลับมาเป็นประจำทุก ๆ ต้นปี เป็นช่วงเวลาที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนจะต้องยื่นภาษี เพื่อเสียภาษีต่อไป ซึ่งถ้ารายรับต่อปีไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด คือ ไม่เกิน 150,000 บาท/ปี จะไม่ต้องเสียภาษี แต่คนทำงานก็ต้องยื่นเรื่องภาษีเป็นประจำทุกปี เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบรายได้ สำหรับผู้ที่ต้องเสียภาษีมักจะมีการยื่นลดหย่อนภาษีด้วย เพื่อเป็นส่วนลดในการเสียภาษี

รู้จักโครงการช้อปดีมีคืน โครงการเพื่อการลดหย่อนภาษี

โครงการช้อปดีมีคืนเป็นโครงการของภาครัฐที่ทำขึ้นเพื่อกระตุ้นให้คนออกมาจับจ่ายใช้สอย มีกลุ่มเป้าหมายคือบุคคลที่เสียภาษีประจำปี เพราะโครงการช้อปดีมีคืนมีสินค้าและบริการที่เข้าร่วมรายการที่ช่วยลดหย่อนภาษีหลายอย่าง ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • ต้องช้อปสินค้าที่ร่วมรายการภายในวันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2565 เท่านั้น
  • ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเฉพาะในกรณีมีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
  • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องเสียภาษีประจำปี

โครงการช้อปดีมีคืนเป็นโครงการดี ๆ ที่ผู้เสียภาษีไม่ควรมองข้าม สามารถใช้งานร่วมกับโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ได้ ถือเป็นความคุ้ม 2 ต่อ

การเล่นหุ้นที่เข้าร่วมช้อปดีมีคืนลดหย่อนภาษีได้

คนเล่นหุ้นกับการลดหย่อนภาษีในโครงการช้อปดีมีคืน

หลังจากกระแสการเก็บภาษีคริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) ทำให้นักลงทุนและนักขุดบิตคอยน์ทั้งหลายกังวลเกี่ยวกับภาษีที่จะเพิ่มขึ้นมาในส่วนนี้ ซึ่งโครงการช้อปดีมีคืนก็เล็งเห็นการเล่นหุ้นที่เข้ามามีบทบาทกับหลายคนจึงมีการลดหย่อนภาษีการซื้อขายหุ้นด้วย มีเงื่อนไขดังนี้

  • เป็นหุ้นที่ถูกซื้อขายภายในวันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาคม 2565
  • มีใบยืนยันการซื้อจากตลาดหลักทรัพย์
  • คำสั่งซื้อขายที่เข้าร่วม ได้แก่ หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ กองทุนรวม และตราสารอนุพันธ์
  • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30,000 บาท ตามเงื่อนไขของโครงการ

การรับใบยืนยันการสั่งซื้อหุ้นแต่ละประเภทจะเข้ามาในรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลล์ เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษี

รู้จักหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ กองทุนรวม และตราสารอนุพันธ์

จากโครงการช้อปดีมีคืนที่ช่วยจุดประกายความหวังให้กับผู้ที่เล่นหุ้น โดยหุ้นของโครงการที่เข้าร่วมได้แก่ หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ กองทุนรวม และตราสารอนุพันธ์ แต่ละอย่างมีความน่าสนใจสำหรับนักลงทุนแต่ละประเภท สำหรับเป็นไอเดียให้ผู้ที่กำลังสนใจเรื่องการลงทุนและต้องการนำหลักฐานการซื้อขายหุ้นไปลดหย่อนภาษี

  • หุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ คือ การลงทุนรูปแบบหนึ่ง มีค่าตอบแทนเป็นเงินปันผล ตลาดหุ้นนี้มีทั้งตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นต่างประเทศ
  • กองทุนรวม คือ แหล่งรวมเงินทุนสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนผ่านตัวกลางคือกองทุน แล้วกองทุนนำเงินจำนวนนั้นไปลงทุนต่อก่อนจะนำมาปันผล
  • ตราสารอนุพันธ์ คือ การทำข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด เป็นการบริหารความเสี่ยง เช่น นาย ก ตกลงซื้อสินค้าชิ้นหนึ่งในราคา 100 บาท เมื่อซื้อครบ 10 ชิ้น ในอนาคตข้างหน้าแม้สินค้าชิ้นนั้นขึ้นราคา นาย ก จะยังคงได้ราคาสินค้าคงเดินจนกว่าจะหมดอนุพันธ์

ผู้ที่มีการลงทุนในตลาดหุ้น ทั้งหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ กองทุนรวม และตราสารอนุพันธ์ในช่วงเวลาช้อปดีมีคืน หรือระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2565 จะได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000 บาท โดยต้องไม่ลืมขอสัญญาการซื้อขายหุ้นเอาไว้ด้วย เพื่อใช้เป็นหลักฐานยื่นแสดง

ช้อปดีมีคืนเป็นโครงการดี ๆ สำหรับคนที่ต้องจ่ายภาษี และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกช่องทางหนึ่ง การเสียภาษีเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ผู้ที่ทำงานมีเงินเดือนจึงควรยื่นภาษีและเสียภาษีให้ถูกต้องเป็นประจำทุกปี

อ่านเพิ่มเติม: