บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนธันวาคม 2562 เงินเข้าเมื่อไหร่?

เช็กด่วน ! บัตรคนจน เงินเข้าวันไหน ได้สิทธิอะไรบ้าง ?

เข้าสู่เดือนธันวาคม 2562 เดือนสุดของปีกันแล้ว ลองมาไล่เรียงดูปฏิทินกันว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จะได้รับสิทธิ์ และเงินเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เงินเข้าวันไหน และได้รับเงินจำนวนเท่าใด ? ลองไปเช็กกันเลย


วันที่ 1 ธันวาคม 2562


1 วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาทต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

2 ค่ารถโดยสารสาธารณะ

แบ่งเป็น :

  • ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket)
  • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
  • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


วันที่ 15 ธันวาคม 2562


1 เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ คนละ 50-100 บาทต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2 เงินคืนภาษี VAT 5%

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตร แล้วใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ที่มีการเชื่อมต่อระบบ POS ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 30 กันยายน 2563 ทางรัฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเงินส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าฯ และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : เฉพาะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเติมเงินเข้าบัตรคนจน แล้วใช้บัตรจ่ายเงินซื้อของในเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงจะได้รับเงินภาษี VAT 5% คืนเข้าบัตร ตามยอดใช้จ่าย อาทิ

  • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 5 บาท
  • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 200 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 10 บาท
  • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 500 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 25 บาท
  • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 1,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 50 บาท

ข้อควรระวัง หากซื้อของที่ไม่ต้องเสีย VAT อย่างผักสด ผลไม้ หรือเนื้อ จะไม่ได้รับเงินคืนนะคะ


วันที่ 18 ธันวาคม 2562


1 ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : เฉพาะครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย

2 ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : เฉพาะครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย


ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 100 บาท/เดือน


ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร และเป็นผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ซื้อก๊าซหุงต้มเดิม

ส่วนลดที่ได้ : เป็นส่วนลดที่ใช้ซื้อก๊าซหุงต้มคนละ 100 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 (โดยมาตรการนี้ไม่เกี่ยวกับวงเงินซื้อก๊าซหุงต้มที่เคยให้ 45 บาท/3 เดือน)

ใช้สิทธิ์ที่ไหนได้บ้าง : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าตามเงื่อนไข ต้องซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าก๊าซที่ลงทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง มีเครื่อง EDC ของธนาคารกรุงไทย เท่านั้น

แม้จะมีการระบุวันที่เริ่มจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้อย่างชัดเจนแล้ว แต่ขอให้ผู้ถือบัตรอย่าเพิ่งตกใจ หากไปกดเงิน แล้วปรากฏว่า เงินยังไม่เข้า เพราะรัฐจะค่อย ๆ ทยอยจ่ายเงินเข้าบัตรให้จนครบ ส่งผลให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินไม่พร้อมกัน


READ MORE :