ไขข้อสงสัย! วิธีการขึ้นเช็คครั้งแรกอย่างละเอียด รวมทุกคำถามเกี่ยวกับการขึ้นเช็ค

ads

เพิ่งขึ้นเช็คครั้งแรก ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

หากคุณเคยชมภาพยนตร์เรื่อง “Catch Me if You Can” ที่มีชื่อภาษาไทยว่า “จับให้ได้ถ้านายแน่จริง” ซึ่งเป็นเรื่องของเด็กหนุ่มบ้านแตก (รับบทโดย ลีโอนาโด้ ดิคาปริโอ) ซึ่งทำมาจากเรื่องจริง ของ Frank Abagnale ผู้ที่ใช้ความรู้ความสามารถด้านการปลอมแปลงเอกสาร ทำเช็คขึ้นมาเบิกเงินสร้างรายได้ให้กับตัวเอง โดยเริ่มจากเช็คขึ้นเงินเดือนของนักบิน จนกระทั่งปลอมแปลงทำเอกสารเพื่อให้ตัวเองเป็นศัลยแพทย์ในตอนท้ายเรื่อง ซึ่งยุคนั้นการปลอมเช็คถือเป็นเรื่องใหม่ และเป็นช่องโหว่ให้นักต้มตุ๋นขึ้นเงินได้อย่างจับตัวหายาก ถึงแม้ปัจจุบันเช็คจะมี Hologram ให้ปลอมยากขึ้น แต่ก็ยังมีคนพยายามปลอมแปลง เพราะเป็นสิ่งแทนเงินสดที่สามารถโอนเงินก้อนใหญ่ ๆ ได้สะดวก วันนี้เราจึงขอพาทุกท่านมารู้จักและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเช็คกันค่ะ

เช็ค เป็นสิ่งแทนเงินสดที่มีมาตั้งแต่ ศตวรรษที่ 17 และในประเทศไทยมีระบุบันทึกเกี่ยวกับการสั่งจ่ายเช็คในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ในตอนที่ประเทศไทยต้องเสียค่าปฏิกรรมสงครามให้กับประเทศฝรั่งเศส ด้วยเงินสดและสั่งจ่ายเป็นเชคให้สถานทูตฝรั่งเศส และหลังจากนั้นการใช้จ่ายด้วยเช็คก็เป็นที่นิยมเรื่อยมา และมีกฎหมายของไทยที่รองรับเกี่ยวกับการสั่งจ่ายเช็ค ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  • กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 987 บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 21 หมวด 4 เช็ค มาตร 987
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจาการใช้เช็ค พ.ศ. 2534

และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 978 ระบุความหมายของเช็ค ไว้ว่า

อันว่าเช็คนั้น คือหนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้สั่งจ่าย สั่งธนาคารให้ใช้เงินจำนวนหนึ่งเมื่อทวงถามให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง หรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง อันเรียกว่าผู้รับเงิน

 

และในเช็คต้องมีเนื้อหาสำคัญ 7 อย่าง ระบุไว้บนเช็ค ดังนี้

1 คำที่บอกว่าเป็น “เช็ค” ระบุไว้อย่างชัดเจน

2 ระบุจำนวนเงินแน่นอน โดยใช้คำสั่งที่ปราศจากเงื่อนไขใด ๆ ให้เข้าใจยาก

3 มีชื่อแบรนด์ของธนาคารที่ออกเช็คกำหนด

4 ชื่อผู้รับเงิน โดยเป็นชื่อบุคคลหรือ ยี่ห้อของผู้รับเงิน

5 ระบุสถานที่ใช้เงิน

6 ระบุวันที่ออกเช็ค และสถานที่ที่ออกเช็ค

7 ลายมือชื่อผู้สั่งจ่าย

 

วัตถุประสงค์ของการจ่ายเช็ค มีอะไรบ้าง?

1 ใช้จ่ายให้กับบุคคลแทนการ ถือเงินสดก้อนใหญ่ๆ

2 ใช้จ่ายค่าสินค้าหรือบริการ ของการซื้อขายระดับห้างร้าน

3 ใช้ออกรางวัล เช่น จ่ายเงินให้กับผู้ถูกสลากรางวัลใหญ่ ๆ

4 ใช้จ่ายเงินกู้สินเชื่อจากธนาคาร เช่น เมื่อกู้สินเชื่อบ้าน จะจ่ายออกมาเป็นเช็คให้ไปชำระกับผู้ขายบ้าน

 

สิ่งที่ห้ามทำ หรือ ทำไม่ได้บนเช็ค เพราะจะทำให้ขึ้นเงินไม่ได้!

1 ห้ามขีดฆ่า หรือทำเครื่องหมายอื่น ๆ บนเช็ค

2 ห้ามใช้เช็คที่ชำรุด

3 ห้ามจ่ายเงินที่สูงกว่าเงินที่มีในบัญชีผู้ออกเช็ค

4 ห้ามจ่ายเช็คด้วยการลงวันที่ล่วงหน้า (หรือลงวันที่เป็นอนาคต)

5 ห้ามแก้ไขลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายบนเช็ค

6 ลายมือผู้สั่งจ่ายบนเช็ค ต้องตรงกับลายมือที่ผู้สั่งจ่ายให้ไว้กับธนาคาร

7 เช็คที่ออกแล้วมีอายึ 6 เดือน นับจากวันที่ตีมาในเช็ค

8 ห้ามขีดคร่อมบนเช็ค

9 ตัวเลข และตัวอักษร แสดงจำนวนเงินบนเช็คต้องตรงกัน

 

อะไรที่ทำให้ “เช็คเด้ง” ขึ้นเงินไม่ได้

1 ยอดเงินในบัญชีผู้สั่งจ่ายไม่พอให้จ่ายเช็ค

2 ผู้สั่งจ่ายเงิน มีคำสั่งไปยังธนาคารให้ระงับการจ่ายเช็ค

 

อยากจะมี “สมุดเช็ค” ต้องทำอย่างไรบ้าง?

บริษัท ห้าง ร้าน หรือบุคคลที่ต้องการมีเช็ค จะต้องไปยื่นเปิดบัญชีกระแสรายวัน หรือ บัญชีเดินสะพัดกับทางธนาคารและกรอกแบบฟอร์มขอเปิดบัญชีเดินสะพัด เพื่อใช้สั่งจ่ายเช็ค สั่งเปิดบัญชีตั๋วเงิน โดยมีแบบฟอร์มที่คล้าย ๆ กันในทุกธนาคาร ดังนี้

ตัวอย่างบัตรลายมือชื่อ เช็ค ที่ผู้จ่ายเงินต้องให้ไว้กับธนาคาร

เมื่อเราต้องการใช้เช็ค ในฐานะผู้สั่งจ่าย จะต้องไปขอเปิดบัญชีเช็ค กับทางธนาคาร โดยธนาคารแทบทั้งหมดจะมีแบบฟอร์มดังนี้ (เพื่อมีการตรวจสอบภายหลังจะได้เช็คลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายได้ถูกต้อง)

ขึ้นเช็ค ทำอย่างไร?

เมื่อเราไปธนาคาร ช่วงใกล้ ๆ 14.00 น. มักจะได้ยินเจ้าหน้าที่สอบถามว่ามีท่านใดจะเข้าเช็คบ้าง? เพราะว่าหากเกิน 14.00 น. แล้วนั้น ธนาคารจะตัดรอบเป็นอีกวันหนึ่ง จะทำให้ขึ้นเงินได้นานขึ้น 1 วัน หรือหากติดวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดสุดสัปดาห์ก็จะบวกเวลาเพิ่มขึ้นไปอีก และหากจะขึ้นเช็ค ต้องเตรียมตัวดังนี้

 

1) เตรียมปากกาลูกลื่นไว้ด้วยเพื่อเอาไปใช้เขียนใบนำฝากและเอกสารอื่น ๆ จากธนาคาร ไม่ควรใช้ปากกาหมึกซึม เพราะบางธนาคารกำหนดว่าห้ามใช้ปากกาหมึกซึมเซ็นเอกสารแล้ว ซึ่งหากไปที่ธนาคารแล้วคนเยอะ ก็ต้องไปแย่งปากกากันยิ่งเสียเวลามาก

2) เขียนใบนำฝากเช็ค

3) ยื่นที่เคาน์เตอร์สาขา

4) เสียค่าธรรมเนียม ซึ่งอาจจะตัดจากการโอนเช็คเข้าบัญชี หรือจ่ายสด ณ ตอนขึ้นเช็ค ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของธนาคาร

 

คุณสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมการขึ้นเช็ค
ของทุกธนาคารได้ที่นี่
 

 

ขึ้นเช็คต่างธนาคารทำได้ไหม ?

ทำได้ และควรทำก่อน 14.00 น. ซึ่งเป็นข้อกำหนดของธนาคาร การขึ้นเช็คต่างธนาคารหมายถึง หากเช็คออกจากธนาคาร A แล้วต้องการให้เงินโอนเข้าธนาคาร B นั้นทำได้ แต่มีข้อสงสัยว่า เอาไปเข้าต่างธนาคาร อย่าง ธนาคาร C (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับต้นสังกัดเช็ค และบัญชีที่โอนเข้าเลย) ทำได้ไหม? ก็ทำได้ แต่อาจเสียค่าธรรมเนียมที่มากกว่า จึงนิยมแนะนำว่า จะให้เข้าบัญชีธนาคารไหน ก็ให้ไปเคาน์เตอร์ธนาคารนั้นดีกว่า

 

ขึ้นเช็คไม่มีสมุดได้ไหม?

หากได้เช็คมา แล้วชื่อผู้รับนั้น ไม่มีบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีอื่น ๆ ที่ใช้รับเงินได้เลย ทางธนาคารจะไม่สามารถเบิกเอาเงินสดออกจากเคาน์เตอร์มาให้คุณ ณ ตอนเอาเช็คไปขึ้นได้ คุณต้องสมัครเปิดบัญชี เพื่อรับเงินจากเช็คนั้น โดยแต่ละธนาคารก็มีค่าธรรมเนียมเปิดบัญชีที่ต่างกัน และคุณมีเวลา 6 เดือนที่จะเปิดบัญชีเพื่อรับเงิน ดังนั้นจึงควรรีบเปิดบัญชี อย่าให้ล่วงเลยเวลา จะต้องออกเช็คใหม่เสียเวลา

ภาพจากธนาคารกรุงศรี

ขึ้นเช็คออนไลน์ได้ไหม?

ปัจจุบัน ยังไม่สามารถขึ้นเงินเช็คออนไลน์ผ่าน Internet Banking, Mobile Banking หรือ Online Banking อื่น ๆ ได้ เพราะต้องมีการตรวจสอบเช็คก่อนโอน ยกเว้นว่า บางธนาคารมีบริการขึ้นเช็คในวันเดียว ฝากวันไหนขึ้นเงินวันนั้นได้เลย แต่ก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่ไม่เท่ากันทุกธนาคาร แต่สามารถทำรายการผ่านเครื่องรับฝากเช็คอัตโนมัติ โดยใช้บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็มทำรายหารได้

คุณสามารถดูรายละเอียดการฝากเช็ค ขึ้นเช็ค ของแต่ละธนาคารได้ที่นี่

ธนาคาร

ชื่อบริการ

ธนาคารทหารไทย TMB One Bank One Day
ธนาคารไทยพาณิชย์ บริการถอนเงินด้วยเช็คต่างสาขา
ธนาคารกสิกรไทย เช็คทันใจ
ธนาคารกรุงเทพ บริการเกี่ยวกับเช็ค
ธนาคารกรุงไทย บริการรับฝากเช็ค KrungThai Cheque Collection
ธนาคารกรุงศรี เช็คกรุงศรี รับเงินเร็ว ฝากวันนี้ รับวันนี้
ธนาคารยูโอบี บริการเรียกเก็บเช็ค
ธนาคารออมสิน

บริการเรียกเก็บเงินตามเช็ค

 

ธนาคารธนชาต

บริการด้านเช็ค ธนาคารธนชาต

 

 

เช็คเข้าบัญชีกี่วันถึงถอนได้?

หากเข้าเช็คก่อน 14.00 น. ของวันนี้ ยอดเงินจะโอนเข้าในบัญชีปลายทาง ภายใน 13.00 น. ในอีกวันหนึ่ง แต่ต้องเป็นเวลาทำการเท่านั้น หากติดวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดธนาคาร หรือวันอาทิตย์ ก็อาจจะเลื่อนไปอีก และบางเงื่อนไขของธนาคารที่รับฝากเช็ค จะมียอดเงินอนุมัติโอนเข้าที่สามารถเช็คผ่านบัญชี Mobile Banking ในแอป ฯ ได้ แต่ยังไม่สามารถทำธุรกรรมกับยอดเงินนั้นได้จนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนด

ทั้งหมดนี้เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับการเบิกถอนเช็คที่นำมาฝากทุกท่าน และท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเช็คที่ถืออยู่ ก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางธนาคารได้ทุกที่ เพราะเจ้าหน้าที่จะให้คำปรึกษาได้ดีกว่านั่นเอง

 

อ่านเพิ่มเติม :