เมื่อสังคมในประเทศไทย เริ่มมีผู้สูงอายุมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นหนึ่งในปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคตอันใกล้นี้ และอาจส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจในระยะยาวอีกด้วย หนึ่งในจุดที่ไม่ควรมองข้ามคือการดูแลผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ ปัญหาหนี้สิน และรายได้ ที่ดูแล้วอาจฝืดเคืองในสภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนในปัจจุบัน ดังนั้น เราจึงได้เห็น ธนาคาร และ สถาบันการเงิน พร้อมทั้งบริษัทประกันภัยออกโปรโมชั่น และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน พร้อมทั้ง ประกันสำหรับผู้สูงอายุ (Elder Insurance and financial service) และเราอาจได้เห็นกันมากขึ้นในปี 2560

Reverse Mortgage เงินเดือนสำหรับผู้สูงอายุ

หนึ่งในผลิตภัณฑ์ ทางการเงินหรือ Financial Products ที่เราอาจจะยังไม่เคยได้ยินมาก่อนคือ Reverse Mortgage คือ การที่ทางธนาคารจะอนุมัติวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร ซึ่งแอบคล้ายๆกับการกู้ซื้อบ้าน แต่จะยังสามารถอยู่อาศัยในบ้านได้ ซึ่งทางธนาคารและสถาบันการเงินจะ “จ่ายเงินเดือน” ให้กับผู้สูงอายุ จนกว่าจะเสียชีวิต ซึ่งหากเสียชีวิตก่อน วงเงินที่เหลือจะตกเป็นของทายาทและ บ้านหรือที่อยู่อาศัยนั้นจะตกเป็นของธนาคาร หรือ สถาบันการเงิน

ตัวอย่างของ Reverse Mortgage : ธนาคารออมสินเปิดธนาคารผู้สูงอายุ

reverse-mortage-for-elder

สำหรับในเมืองนอกนั้นผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 62 ปีขึ้นไปจะสามารถนำที่อยู่อาศัยมาทำ Reverse Mortgage ประเภทนี้ได้แต่สำหรับในประเทศไทยจะมีอายุเริ่มต้นเพียงแค่ 60 ปีเท่านั้น แต่ไม่เกิน 85 ปี เนื่องจากค่าเฉลี่ยอายุของผู้สูงอายุในไทยจะอยู่ที่ 85 ปี

และถ้าหากใครสงสัยว่าหากบ้านของคนชรา มีมูลค่า 2 ล้านบาท จะสามารถไปขอสินเชื่อผู้สูงวัยได้ประมาณเท่าไหร่? คำตอบก็คือ ทางธนาคารและสถาบันการเงินจะอนุมัติประมาณ 70% หรือประมาณ 1.4 ล้านของมูลค่าที่อยู่อาศัย ซึ่งเมื่อผู้สูงอายุได้เสียชีวิตลงแล้ว ทางธนาคารจะนำสินทรัพย์นั้นไปขายทอดตลาด และหากว่าขายได้เกินวงเงิน ทางธนาคารจะตัดส่วนเกินให้กับทายาท อย่างไรก็ดี หากว่าทายาทอยากซื้อบ้านนั้นกลับคืน ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

ส่วนประกันชีวิต และประกันสุขภาพต่างๆ ของผู้สูงวัย เริ่มมีการเปิดดำเนินการมาแล้วประมาณ 5 ปี แต่หลายบริษัทประกันภัยต้องหยุดโปรโมชั่นและแคมเปญ ประกันชีวิตผู้สูงวัยลงก่อน เพราะต้องทำการแก้ไข การโฆษณาผ่านสื่อ ซึ่งผลประโยชน์ไม่ได้ตรงกันกับที่โฆษณาไว้

สำหรับ Reverse Mortgage นั้น อาจเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทย และเชื่อว่าหลายคนยังไม่เคยได้ยินผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบนี้มาก่อน ซึ่งเหมาะสำหรับผู้สูงอายุตัวคนเดียว ไม่ค่อยมีลูกหลานดูแล ซึ่งเอาเข้าจริงแล้ว การดูแลผู้สูงอายุ ญาติผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่ควรกระทำ แต่ไม่ใช่ว่าทุกครอบครัวจะโชคดีเหมือนกันหมด ดังนั้น Reverse Mortgage จึงอาจเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเข้ามาแก้ปัญหาสังคมสูงวัย ณ ปัจจุบันได้