เปิดวิธีเช็คหุ้น OR ปตท. ได้รับการจัดสรรกี่หุ้น ดูที่นี่

ads

#หุ้นโออาร์ ประกาศผลแล้ว !

หลังบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ได้ประกาศราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 18 บาทต่อหุ้น พร้อมจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมให้ผู้จองซื้อรายย่อยมีโอกาสเป็นเจ้าของหุ้น OR การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏว่า หุ้น OR ได้รับความสนใจจากผู้จองซื้อรายย่อยในประเทศและนักลงทุนสถาบันชั้นนำสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของการขายหุ้น IPO ของบริษัทไทย

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้น OR สำหรับผู้จองซื้อรายย่อยจะดำเนินการโดยใช้วิธี “Small Lot First” ซึ่งเป็นวิธีจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนที่ต้องการอย่างทั่วถึงที่สุด โดยรอบแรกจัดสรรที่กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ ทุกคนจะได้หุ้นตามจำนวนขั้นต่ำ 300 หุ้น และรอบถัด ๆ ไป ผู้จองซื้อทุกคนได้รับการจัดสรรเพิ่มครั้งละ 100 หุ้นจนหุ้นหมด ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด (บริษัทย่อยของ ตลท)

และวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ได้ประกาศผลการจัดสรรหุ้น OR สำหรับนักลงทุนรายย่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนักลงทุนรายย่อยที่ทำการจองซื้อหุ้น OR สามารถตรวจสอบผลการจัดสรรหุ้น OR ดังนี้

ตรวจสอบผลการจัดสรรหุ้น OR ได้ที่ไหน ?

สำหรับการตรวจสอบผลการจัดสรรหุ้น OR แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

นักลงทุนรายย่อย

(1) ตรวจสอบผลการจัดสรรหุ้น OR ได้ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป ที่ www.settrade.com/OR

เช็คผลหุ้น OR ปตท
เช็คผลหุ้น OR ปตท

(2) เลือกค้นหาผลการจัดสรรหุ้น OR โดยอาจเลือกกรอกข้อมูล “เลขที่ใบจอง” หรือ “เลขที่บัตรประชาชน / เลขที่นิติบุคคล” ก็ได้ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก “ค้นหา” ระบบจะแสดงผลว่า คุณได้รับการจัดสรรหุ้น OR ปตท หรือไม่ ? จำนวนเท่าไหร่

เช็คผลหุ้น OR ปตท
เช็คผลหุ้น OR ปตท
กลุ่มผู้ถือหุ้น PTT

สำหรับผู้ถือหุ้น PTT ที่ได้รับสิทธิและทำการจองซื้อ สามารถตรวจสอบผลได้ที่เว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทย โดยสามารถเลือกหมวดตรวจสอบผลการจัดสรร ซึ่งเลือกได้จากสิทธิการจองซื้อในรูปแบบผู้ถือหุ้น ปตท. ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น และนักลงทุนทั่วไป

เช็คผลหุ้น OR ปตท
เช็คผลหุ้น OR ปตท

หากไม่ได้รับหุ้น OR ปตท หรือได้รับไม่ครบจำนวนที่จอง จะได้รับเงินคืนอย่างไร ?

กรณีไม่ได้รับจัดสรรหุ้น หรือได้รับไม่ครบจำนวนที่จองซื้อหุ้น OR ไป ผู้จองซื้อจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 หรือจะได้คืนในลักษณะเช็คส่งทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารที่ได้จองซื้อหุ้นไป

กรณีได้รับการจัดสรรหุ้นจอง OR จะได้รับหุ้นเมื่อไร ?

ผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นโออาร์ ปตท. จะได้รับหุ้นจาก

(1) เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) โดยจะได้รับหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ภายใน 1 วันทำการก่อนวันเริ่มซื้อขาย

(2) เข้าบัญชี 600 (Issue Account) ฝากหุ้นไว้กับ TSD จะได้รับ “เอกสารการฝากหุ้นเข้าบัญชี” และจะส่งไปรษณีย์ ภาย 3 วันทำการจากวันเริ่มซื้อขาย และ

(3) ใบหุ้น จะได้รับใบหุ้นทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทำการจากวันจองซื้อวันสุดท้าย

หากข้อมูลในการจองซื้อหุ้น OR ปตท ไม่ถูกต้อง ต้องทำอย่างไร?

หากผู้จองซื้อหุ้น OR พบว่า มีข้อมูลในการจองซื้อไม่ถูกต้อง เช่น ชื่อบัญชีไม่ถูกต้อง เลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง หรือชื่อผู้จองซื้อไม่ตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เบื้องต้น ต้องติดต่อบริษัทหลักทรัพย์เพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง