ads

บริษัท Tencent จากประเทศจีน ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของระบบจ่ายเงินยักษ์ใหญ่อย่าง Wechat Pay ประกาศ เข้าร่วมกับบริษัทการเงินชื่อดัง Wirecard จากประเทศเยอรมันนี วันนี้ เพื่อที่จะเปิดตัว Wechat Pay อย่างเป็นทางการในกลุ่มประเทศยุโรป

นี่ถือเป็นการประกาศศึก และช่วงชิงตลาดครั้งสำคัญระหว่าง Alipay และ Wechat Pay เลยทีเดียว เพราะ เมื่อถึงตอนนี้ ระบบการเงินในประเทศยุโรป ร้านค้าต่างๆ จะมีความสามารถในการชำระเงินแบบ P2P ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรองรับนักท่องเที่ยวจีนที่จะล้นออกไปหลายประเทศในยุโรป และยังคงเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่ มีการใช้จ่ายมากที่สุดในการท่องเที่ยวอีกด้วย ซึ่งในปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวจีนสร้างรายได้ให้กับ ประเทศในยุโรปมากถึง 261 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งนับเป็นตัวเลขที่สูงมากเลยทีเดียว

การเปิดตัว Wechat Pay ในกลุ่มประเทศยุโรปนั้น จะเห็นได้ว่า ทาง Wechat และ Tencent จะเป็นคู่แข่งกันกับ Alipay อย่างชัดเจน เพราะ ระบบชำระเงินต่างๆเหล่านี้ ปรากฎตัวครั้งแรกเมื่อปี 2015 ที่ผ่านมา

สำหรับร้านค้าไทยที่สนใจสมัครระบบชำระเงินทั้งสองระบบนี้ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน สามารถอ่านรายละเอียดได้ตามด้านล่างนี้