KTC + Alipay เปิดรับสมัคร ร้านค้า รองรับลูกค้าจีน

เมื่อเศรษฐกิจในไทยยังกระเตื้องไปไม่ถึงไหน ร้านค้าต่างๆ ย่อมขาดลูกค้าขาจรไปไม่มากก็น้อย ซึ่งการพึ่งลูกค้าคนไทยอย่างเดียวก็คงลำบาก เพราะคนไทยจับจ่ายน้อยลงกว่าเดิมมาก ดังนั้น หลายๆ ร้านค้าจึงต้องหันมาพึ่งลูกค้าชาวต่างชาติ และลูกค้าต่างชาติที่ มีอิทธิพลมากที่สุดในไทยตอนนี้ ไม่ใช่ชาติอื่นใดแต่เป็น ลูกค้าชาวจีนที่ทะลักมาในไทยหลายล้านคนต่อปีนี่เอง และนั่นคือเหตุผลที่ควรมีระบบต่างๆ รองรับลูกค้าจีน อย่าง ระบบรับชำระเงิน Alipay เป็นต้น

คำถามคือ ทำไมต้องมี Alipay ไว้หล่ะ?

กฎหมายประเทศจีน มีอยู่ว่า ห้ามคนจีนนำเงินสดออกนอกประเทศ XXX หยวน ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่น้อยมาก และไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้ซืื้อของ จับจ่ายในเมืองไทยอย่างแน่นอน ดังนั้นคนจีนเลยหันมาใช้ระบบชำระเงิน Alipay และ Wechat Pay และเมืื่อคนจีนออกนอกประเทศ มายังประเทศไทย เค้าก็จะมองหาร้านที่รับชำระเงินด้วย Alipay และนั่นคือจุดที่ต้องบอกว่า หากเป็นร้านค้าที่ชาวจีนเข้าเยอะ ก็ควรรับทำระบบชำระเงิน Alipay เอาไว้ เพื่อรองรับการชำระเงิน

KTC เปิดรับสมัครร้านค้า ทำ Alipay รับชาวจีน

วันนี้ KTC เปิดรับสมัครร้านค้า เพื่อมาสมัครบัญชี Alipay เพื่อรับนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้ว โดยเป็นการสมัครแบบออนไลน์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ โดยเมื่อสมัครแล้ว ร้านค้าของผู้สมัครจะเข้าไปอยู่ใน application ของ Alipay เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวจีน ทราบว่า ร้านอยู่ที่ใด พร้อมรีวิว และ อาจมีแถมให้ใส่โปรโมชั่นด้วย

แบบฟอร์มการสมัคร Alipay เพียงให้ชื่อนามสกุล เบอร์มือถือสำหรับติดต่อ อีเมล และรายละเอียดอื่นๆ ที่อยากจะแจ้งให้กับทาง KTC ทราบ เพียงเท่านั้น สำหรับเอกสาร ต้องเตรียมสำหรับการสมัครบัญชี Alipay ดังนี้

  1. ใบสมัครพร้อมติดอาการแสตมป์ 30 บาท
  2. สำเนาทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (จดทะเบียนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือนและคัดรับรองไม่เกิน 6 เดือน)
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง + Work Permit กรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างชาติ
  4. หนังสือยินยอมให้ถอน/โอน/หักบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย
  5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (สำหรับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร)
  6. สำเนารายการเดินบัญชี Statement ย้อนหลัง 4 เดือนล่าสุดถึงปัจจุบัน (ได้ทุกธนาคาร)
  7. รูปถ่ายสถานประกอบการโดยให้เห็นชื่อป้ายหน้าร้านและสินค้าภายในร้าน หรือรูปหน้า Website สำหรับกรณี E-commerce
  8. ใบอนุญาตประกอบกิจการตามธุรกิจพิเศษ/ เฉพาะ
  9. แผนที่ (ถ้ามี)

สำหรับการใช้เวลาในการอนุมัติบัญชี  Alipay จะไม่นานเหมือนกับสมัคร สินเชื่อ KTC, บัตรกดเงินสด, หรือ บัตรเครดิต เพราะเพียงเตรียมเอกสารให้ครบเท่านั้น และทาง KTC แจ้งว่า จะใช้เวลาประมาณ 5-10 วันทำการ ในการอนุมัติบัญชี

อย่างไรก็ดี หากไม่ใช่ลูกค้า KTC สามารถสมัคร Alipay และให้เจ้าหน้าที่ติดต่อได้ ศึกษาวิธีสมัคร Alipay >> วิธีสมัคร Alipay