Home Finance Online Payment 5 ตัวเลขน่าสนใจเกี่ยวกับ Cashless Week จากประเทศจีน

5 ตัวเลขน่าสนใจเกี่ยวกับ Cashless Week จากประเทศจีน

การจัดแคมเปญใหญ่ ในประเทศจีนในครั้งนี้ ไม่ใช่แคมเปญเกี่ยวกับ การลดราคาสินค้าซะทีเดียว แต่มันเป็นแคมเปญที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น และมันเกี่ยวข้องกับการเงินโดยเฉพาะ ซึ่งนำโดย Alipay และ Wechat Pay ระบบชำระเงิน 2 บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ตอนนี้อยู่ทุกมุมของโลก และกิจกรรมนี้ เค้าอาจใช้ชื่อว่า “Cashless Week” ซึ่งจะจัดขึ้นในบางจังหวัดของประเทศจีน ซึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช้เงินสด และเค้าจะโปรโมทให้ใช้ ระบบชำระเงินออนไลน์ ผ่านมือถือ นั่นก็คือระบบ ของ Alipay และ Wechat Pay นั่นเอง และนี่คือตัวเลขที่น่าสนใจ ก่อนที่จะถึง Chinese Cashless Week ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นี้

54% คือส่วนแบ่งการตลาดของ Alipay ในระบบชำระเงินออนไลน์ทั้งหมด

90% คือจำนวนของร้านค้า ระบบขนส่ง บริการ ทั้งหลายที่สามารถใช้ Alipay หรือ Wechat Pay ในการชำระเงินได้

40,000,000 คือจำนวนคนจีนที่เข้าลงทะเบียน สำหรับกิจกรรม Cashless Week ในประเทศจีน ระหว่างวันที่ 1-8 สิงหาคม 2560

5.5 ล้านล้าน ดอลล่าร์สหรัฐ คือ มูลค่าการใช้จ่ายผ่านการชำระเงินด้วย ระบบชำระเงิน ผ่านมือถือในประเทศจีน ในปี 2016

63% คือจำนวนคนจีนที่ชอบการใช้จ่ายผ่านการจ่ายเงินด้วยมือถือ มากกว่า ที่จะไปร้านไปจ่ายเอง

สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ Alipay สามารถหาอ่าน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ Alipay ได้ที่นี่ คลิ๊ก

Exit mobile version