จ่ายภาษีสรรพากร ผ่าน SCB ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมถึง 31 ธ.ค. 64

ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 นี้ บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคลที่มีหน้าที่ต้องมีการเสียภาษีเงินได้ จะสามารถประหยัดค่าธรรมเนียมโดยการจ่ายผ่านออนไลน์ได้ โดยจำเป็นต้องจ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของแต่ละธนาคารและ ธนาคารไทยพาณิชย์ก็เปิดรับการชำระค่าภาษีแบบไม่มีค่าธรรมเนียมด้วย

มาตาการการเว้นค่าธรรมเนียมภาษีเงินได้ สำหรับบุคคลธรรมดาและผู้ประกอบการ จะไม่ถูกเรียกเก็บ หากมีการจ่ายผ่าน ตู้ ATM และ SCB EASY Application รวมถึงภาคธุรกิจสามารถจ่ายค่าภาษีได้ผ่าน SCB Business Net และ Business Anywhere โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ

สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายภาษีบุคคลไม่เสียค่าธรรมเนียม สามารถอ่านต่อได้ที่นี่ และสำหรับธุรกิจ สามารถอ่านได้ที่นี่

ที่มา : SCB