ความต้องการบัตรเครดิต-สินเชื่อบ้าน ลดลง สินเชื่อ SME เพิ่มขึ้น

ผลสำรวจจาก ธปท. เปิดเผยว่า ธนาคารแต่ละแห่งมีการเพิ่มมาตรการเข้มงวดสินเชื่อทั้งสิ้น 3 กลุ่มด้วยกันคือ บัตรเครดิต สินเชื่อเช่าซื้อ และ สินเชื่อสำหรับ SME เนื่องจากคุณภาพของผู้ขอสินเชื่อลดลง เนื่องจากผลกระทบโควิด-19

ข้อมูลจาก ธปท แสดงให้เห็นถึงผลกระทบทางด้านการเงินของครัวเรือนในปีที่ผ่านมาพบว่า ครัวเรือนไทยส่วนใหญ่มีภาระรายจ่ายเทียบกับรายได้ในระดับสูง ซึ่งคิดเป็น 3 ใน 4 ของรายได้รวม สันส่วนครอบครัวมากถึง 40% มีรายได้น้อย และ Covid-19 ทำให้รายได้ลดลงอย่างเฉียบพลัน รวมถึงมีภาระหนี้สินที่รุนแรงมากขึ้น จากผลกระทบนั้นๆ

ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2563 ประชาชนและภาคธุรกิจมีความต้องการสินเชื่อมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียน และ รีไฟแนนซ์สินเชื่อเดิม ทำให้มีเงินสดในกระเป๋าน้อยลง และในไตรมาสสองนี้เอง ภาคธุรกิจน่าจะมีความต้องการสินเชื่อมากขึ้น ในขณะที่สินเชื่อส่วนบุคคล เช่นบัตรเครดิตมีความต้องการน้อยลงและอาจแสดงให้เห็นถึงความต้องการในการใช้จ่ายน้อยลงตามไปด้วย (ข้อมูลจาก กรุงเทพธุรกิจ)

สินเชื่อที่น่าเป็นห่วงอีกตัวหนึ่งคือ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ซึ่งจะมีการลดลงมาในทุกประเภท รวมถึง สินเชื่อบ้านที่อยู่อาศัย ประกอบกับความน่าเชื่อถือของผู้ยื่นกู้ตกต่ำลง (คะแนนเครดิต) เท่านั้นยังไม่พอ ธนาคารหลายแห่ง ยังมีการขึ้นดอกเบี้ยลูกค้าที่มีความเสี่ยง เพิ่มเงื่อนไข รวมๆแล้วคือความเข้มงวดที่มากขึ้นกว่าเดิม

NPL หนี้เสียมีการปรับตัวสูงขึ้นทุกหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน อย่าง TMB พบ NPL ที่ดีดตัวสูงขึ้นจาก 2.98% มาเป็น 3.24% สินเชื่อบ้านจาก 3.71% มาเป็น 3.93% และสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน ปรับตัวจาก 2.34% เป็น 2.9% แต่อย่างไรก็ดี มีการคาดการณ์ว่า NPL น่าจะลดลงในไตรมาสสองเนื่องจาก รัฐมีมาตรการช่วยเหลือ ที่ออกมาเป็นระยะ