ads

จากการประชุมเชิงปฎิบัติการ ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ภายใต้การกำกับดูแลของ สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ที่จังหวัดนครนายก นำโดย นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยผู้แทนธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ อนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจำจังหวัด  และอีกหลายๆ ฝ่าย เพื่อกำหนด แนวทางแก้ไขประชาชนที่ติดหนี้สินนอกระบบ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อ เงินกู้ ฯลฯ โดยมีการกำหนด แนวทางแก้ไขทั้งหมด 5 ข้อดังนี้คือ

  1. ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ และผู้เกี่ยวข้องดำเนินการติดตามจับกุม เจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย และเชิญชวนเจ้าหนี้นอกระบบ ให้ปรับตัวสู่การเป็นผู้ให้สินเชื่อในระบบ
  2. เพิ่มสินเชื่อถูกกฎหมายให้เข้าถึงง่ายขึ้น นั่นคือ สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ โดยการให้วงเงินสินเชื่อได้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท และมีดอกเบี้ย รวมค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ไม่เกินร้อยละ 36% ต่อปี และมีการให้กู้ยืม แบบสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน จาก ธกส รายละไม่เกิน 50,000 บาท
  3. ประนอมหนี้ โดยให้ความรู้กับประชาชนที่ ได้รับข่าวสารข้อมูลน้อย ในต่างจังหวัด และมีการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ เพื่อลดมูลหนี้ที่เกิดจากอัตราดอกเบี้ยที่ผิดกฎหมาย
  4. หารายได้ให้ลูกหนี้นอกระบบ มากขึ้น
  5. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ เพื่อที่จะไม่ต้องกู้หนี้นอกระบบในครั้งต่อไป

เกี่ยวกับพิโกไฟแนนซ์ ( Pico Finance )


สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ คือสินเชื่อสำหรับรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง และ สศศ มีบริษัทสินเชื่อที่อยู่ภายใต้มากมาย โดยประชาชนต่างจังหวัดจะสามารถเข้าถึงเงินสินเชื่อบุคคลเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น ซึ่งบริษัทที่อยู่ภายใน Pico Finance นั้นจะปล่อยเงินกู้อย่างถูกกฎหมาย และรับเฉพาะลูกค้าที่เป็นคนในพื้นที่ โดยสินเชื่อนั้น จะมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือไม่มีก็ได้ ซึ่ง จะมีข้อดีต่อลูกหนี้ เพราะ จะสามารถกู้เงินแบบถูกฎหมายได้ง่ายกว่าเดิม และการกู้ยืมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อกินใช้ และไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยโหดๆ  ซึ่งจะลดต้นลดดอกลงเรื่อยๆ โดยมีดอกเบี้ยสูงสุด 36% ต่อปี ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 1359.in.th/picodoc

พิโกไฟแนนซ์ VS Nano Finance

สินเชื่อ Pico Finance สินเชื่อรายย่อย Nano Finance
วัตถุประสงค์ สินเชื่ออเนกประสงค์ สินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพ
วงเงิน ไม่เกิน 50,000 บาท ไม่เกิน 100,000 บาท
หลักประกัน มีหรือไม่มีก็ได้ ไม่มีหลักประกัน
พื้นที่ให้บริการ สำหรับคนในจังหวัด ไม่จำกัดพื้นที่ให้บริการ
การอนุญาต ยื่นคำขอกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ยื่นคำขอกับธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้กำกับดูแล สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย