Home Finance News 10 การบริจาคทาน ที่ได้บุญ  เพื่อทำความดีถวายในหลวง ร.๙

10 การบริจาคทาน ที่ได้บุญ  เพื่อทำความดีถวายในหลวง ร.๙

10 การบริจาคทาน ที่ได้บุญ  เพื่อทำความดีถวายในหลวง ร.๙

รวมการถวายทานบารมี เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน

10 การบริจาคทาน ที่ได้บุญ  เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน การทำความดี คืนต่อแผ่นดินเกิด  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล หลังจากงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ที่หลายท่านอาจจะไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นจิตอาสา แต่ต้องการความดี ก็ส่งต่อทานของคุณให้กับคนอื่นๆ โดยเริ่มต้นจากการบริจาคสิ่งที่คุณมี ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน หรือ สิ่งจากร่างกาย ที่สามารถใช้ส่งต่อให้กับผู้อื่นได้  วันนี้จึงขอนำเสนอ 10 การบริจาคทาน ที่ทุกท่านเลือกปฏิบัติได้อย่างง่ายๆ ดังนี้

#####

1 บริจาคร่างกาย

การบริจาคร่ายกายนั้นเชื่อว่าเป็นการทำบุญอย่างยิ่งใหญ่ที่สุด เนื่องจากนักศึกษาแพทย์จะได้ใช้ร่างกายของคุณเพื่อการเรียนรู้ สำหรับรักษาคนอื่นอีกต่อไป และผู้ที่บริจาคร่างกายจะได้รับพระราชทานเพลิงศพร่วมกับอาจารย์ใหญ่ท่านอื่นๆ เมื่อนักศึกาาแพทย์ได้เรียนจนจบหลักสูตร

ร่วมบริจาคร่างกายได้ที่คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยต่างๆ และโรงพยาบาล หรือที่ศูนย์สภากาชาด เพื่อใช้ในการศึกษาของนิสิตแพทย์ ทางสถานที่จะออกใบเอกสารเป็นบัตรประจำตัวผู้บริจาคร่างกาย

เอกสารที่ใช้ : 

 • แบบฟอร์มสำหรับบริจาคร่างกาย จากโรงพยาบาล หรือ คณะกายวิภาคศาสตร์มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ  เขียนชื่อสกุล ด้านหลัง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เซ็น สำเนาถูกต้อง “สำหรับบริจาคร่างกายแก่… เท่านั้น”

สำหรับโรงพยาบาลศิริราช ส่งแบบฟอร์มมาได้ที่ โรงพยาบาลศิริราช คณะกายวิภาคศาสตร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 วงเล็บมุมซองว่า “บริจาคร่างกาย”  หลังจากนั้นคุณจะได้รับบัตรประจำตัวทางจดหมายด้วยวิธีลงทะเบียน สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-419-7036 หรือ 02-419-7588

ที่มาภาพจาก dmc tv

2 บริจาคเลือด

โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่มีเลือดกรุ๊ป O จะมีจำนวนมากที่สุด และสามารถให้เลือดกับกรุ๊ปใดก็ได้  รองลงมาจะเป็นกรุ๊ป A กับ B และ AB เป็นหมู่เลือดที่มีน้อยที่สุด ดังนั้นผู้ที่มีเลือดกรุ๊ป AB จึงควรดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ดี และมาบริจาคเลือดกับสภากาชาดไทย และผู้ที่มีเลือดทุกกลุ่มสามารถบริจาคได้กับหน่วยรับบริจาคเลือดเคลื่อนที่ โดยที่คุณต้องไม่เป็นผู้อดนอน และมีร่างกายที่แข็งแรง

โดยโรงพยาบาลต่างๆ จะนำเลือดจากศูนย์สภากาชาด มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเลือด ไม่ว่าจากการผ่าตัด หรือ เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ ซึ่งการบริจาคโลหิตเป็นอีกบุญหนึ่งที่ต่อยอดอีกหนึ่งชีวิตได้อย่างมหาศาล

ติดต่อบริจาคโลหิตได้ที่ สถากาชาดไทย

ทุกวันจันทร์ และ ศุกร์ 8.00 – 16.30 น. และ อังคาร – พฤหัส เวลา 7.30 – 19.30 น.
เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 – 15.30 น.

หน่วยงานที่ต้องการรถบริจาคโลหิต โทร 02 – 252 1637 หรือ 02 – 263 – 9600 ต่อ 1770 และ 1771


3 บริจาคผม (ตรวจสอบช่วงเวลาเปิดรับก่อน)

เคยเป็นกระแสฮือฮา ที่สถาบันมะเร็ง เปิดรับบริจาคเส้นผม เพื่อทำวิกผม ให้กับผู้ป่วยมะเร็ง โดยจะเปิดรับเป็นช่วงเวลาเท่านั้น และปัจจุบันยังไม่เปิดรับอีกรอบ เนื่องจากมี Stock ผมอีกมากทีส่งไปยังสถาบันมะเร็ง  สาวๆ ที่ไว้ผมยาว ก็ไว้ยาวรอตัดได้ในช่วงที่เปิดรับ ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้

เงื่อนไข

 • ต้องเป็นผมที่ยาวเกิน 10 นิ้วขึ้นไป
 • ไม่เป็นผมฟอก – ทำสี – ทำเคมี ใน 6 เดือน
 • ไม่เป็นผมสไลด์บางมมาก่อน
 • เป็นเส้นผมที่สะอาด ผู้บริจาคไม่เป็นโรคติดต่อทางผิวหนัง

เมื่อเปิดรับบริจาคเส้นผม ทางศูนย์จะให้คุณจัดส่งมายัง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เลขที่ 268/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 สอบถามโทร 02-2026800 กด 0


4 บริจาคอวัยวะ

เนื่องจากมีผู้ป่วยอีกมากมายที่ต้องการอวัยวะที่เข้ากับร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น หัวใจ ไต เหล่านี้เปลี่ยนถ่ายได้ใน 24 ชั่วโมง เพื่อให้คุณได้บุญจากการส่งต่ออวัยวะหลังจากที่คุณเสียชีวิตแล้ว   โดยที่คุณสามารถทำเรื่องได้ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย  (ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.organdonate.in.th/About_Donation/donate_process.html) และทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบการทำงานของอวัยวะของคุณก่อนปลูกถ่ายให้กับผู้รับบริจาคต่อไป

เงื่อนไข

 • ผู้บริจาคอวัยวะต้องอายุไม่เกิน 60 ปี
 • อวัยวะจะถูกส่งต่อ ก็ต่อเมื่อผุ้บริจาคเสียชีวิตด้วยภาวะสมองตาย
 • ผู้บริจาคต้องปลอดโรคเรื้อรังต่างๆ และ โรคมะเร็ง (รวมถึงโรค เบาหวาน ความดัน หัวใจ และโรคไต)
 • ผู้บริจาคต้องปราศจาคเชื้อไวรัสตับอักเสบ และโรคติดต่อทางเลือดอื่นๆ ที่ทางศูนย์กำหนด
 • หลังจากดาวน์โหลดเอกสารแล้ว ส่งเรื่องไปยังศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
  อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
  ชั้น 5 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


5 บริจาคดวงตา

ยังมีผู้ป่วยอีกมากมาย ที่รอเปลี่ยนดวงตา หรือ กระจกตา ในส่วนที่ยังรักษาได้ การทำบุญด้วยการบริจาคดวงตา ถือเป็นการส่งต่อการมองเห็นให้กับผู้อื่น  ศูนย์ดวงตาที่สภากาชาดไทย ก็รับบริจาคดวงตา จากผู้ป่วยที่รอเปลี่ยนกระจกตาในภาวะต้อหิน และผ่าตัดทำท่อระบายน้ำตา ลดความดันลูกตา  โดยที่คุณสามารถทำเรื่องเพื่อบริจาคดวงตาผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.redcross.or.th หรือที่

เครือข่ายบริจาคดวงตา 12 แห่ง ทั่วประเทศ ได้แก่ โรงพระยาบาลพระนั่งเกล้า, โรงพยาบาลสระบุรี, โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี จ.ชลบุรี, โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี, โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, โรงพยาบาลอุดรธานี, โรงพยาบาลพุทธชินราช, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา


6 บริจาคเสื้อผ้า

หากคุณมีเสื้อผ้าสภาพดี ต้องการแบ่งปันส่งต่อให้กับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้ยากไร้ เด็กๆ ในถิ่นทุรกันดาร สามารถส่งต่อให้กับมูลนิธิกระจกเงาได้ โดยติดต่อที่

สำนักงานมูลนิธิกระจกเงา กรุงเทพฯ

เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 แยก 4-7 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  ติดต่อด้วยตัวเองตั้งแต่เวลา 9.30 – 18.00 น. ในวัน จ. – ศ. และ ส.-อ. ในเวลา 10.00 – 16.00 น.


7 บริจากสิ่งของ

บรรดาสิ่งของเครื่องใช้ อาทิ คอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ อุปกรณ์การแพทย์ ข้าวสารอาหารแห้งต่างๆ หรือหากคุณเคยมีอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วย และไม่ได้ใช้แล้ว แต่ยังมีสภาพดี ก็สามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิกระจกเงาเช่นเดียวกัน หากไม่มีรถขน ทางมูลนิธิก็ยินดีไปรับถึงบ้าน ด้วยเงื่อนไขต่อไปนี้ิ ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ ต้องมี 10 ชุดเป็นต้นไป และหากเป็นหนังสือ ขั้นต่ำ 2,000 เล่ม ที่อยู่เดียวกับข้อ 6 ค่ะ

สงกรานต์ Destination Lazada

8 บริจาคหนังสือ

สำหรับหนังสือเรียน หรือ หนังสืออ่านนอกเวลาในห้องสมุด หากคุณสนใจร่วมสร้างห้องสมุดกับมูลนิธิต่างๆ ก็สะสมเก็บไว้ได้โดยตรง หรือ จัดส่งไปยังที่อยู่มูลนิธิกระจกเงาในข้อ 6 หรือ บริจาคให้กับห้องสมุดใกล้ชุมชน และยังมีอีก 2 แห่ง ที่เปิดรับตลอดทั้งปี ได้แก่

 1. www.donationthailand.com

2. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางต์ มงคลสุข มหาวิทยาลัยมหิดล (StangDonation)

สั่งซื้อหนังสือ “พระเจ้าอยู่ในรายละเอียด MUJI”

9 บริจาคเงิน

เมื่อคุณต้องการบริจาคเงินสด เพื่อช่วยเหลือองค์กรต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วจะได้รับใบเสร็จเพื่อไปลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล  โดยบริจาคให้กับศูนย์หรือมูลนิธิใกล้บ้านที่ออกใบเสร็จรับเงินให้ได้

 • มูลนิธิรามาธิบดี
 • Unicef
 • บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด
 • มูลนิธิเพื่อเด็กและสตรี ปากเกร็ด
 • โรงพยาบาลต่างๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อาทิ โรงพยาบาลศิริราช


10 บริจาคน้ำท่วม

เนื่องจากปี 2560 นี้ ยังเป็นปีที่มีปริมาณน้ำฝนมากเกือบเท่ากับปี พ.ศ. 2538 และ 2554 จึงเกิดอุทกภัยหลายจังหวัด ตั้งแต่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน และทางรัฐบาลประกาศให้กับบริษัทองอค์กรที่ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่น้ำท่วมในปีนี้จะได้รับการลดหย่อนภาษี เมื่อบริจาคก่อนวันที่ 31 ต.ค. 60 เท่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่าต้องบริจาคให้กับหน่วยงานที่ออกใบอนุโมทนา และออกใบกำกับภาษีให้ได้เท่านั้น โดยบริษัทจะได้รับหนังสือรับรอง ไปยื่นกับกรมสรรพสามิตเพื่อลดหย่อนภาษีประจำปี 2560 ได้ อ่านรายละเอียด >> ประกาศยกเว้นภาษี แก่ผู้บริจาคช่วยน้ำท่วม ถึง 31 ต.ค. 60

ซึ่งการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล ไม่ได้ต้องทำในปีนี้เท่านั้น ประชาชนส่วนใหญ่น้อมรับคำสอนของพระองค์ท่าน เพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวันและนำมาใช้กับวันอื่นๆ ได้ต่อไป โดยยึดมั่นในคำสอนเพื่อทำความดี ถวายต่อพ่อหลวง และถวายต่อแผ่นดิน อันจะส่งผลให้ประเทศไทยเราสงบสุขได้ยิ่งยวด ตลอดรัชสมัยราชวงศ์จักรีต่อไป ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ได้ทรงตั้งพระราชหฤทัยว่าจะดูแลประชาชนของพระองค์.. ตราบจนนานเท่านาน

ปวงข้าพระพุทธเจ้า น้อมถวายอาลัยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

Exit mobile version