10 การบริจาคทาน ที่ได้บุญ  เพื่อทำความดีถวายในหลวง ร.๙
ads

รวมการถวายทานบารมี เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน

10 การบริจาคทาน ที่ได้บุญ  เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน การทำความดี คืนต่อแผ่นดินเกิด  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล หลังจากงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ที่หลายท่านอาจจะไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นจิตอาสา แต่ต้องการความดี ก็ส่งต่อทานของคุณให้กับคนอื่นๆ โดยเริ่มต้นจากการบริจาคสิ่งที่คุณมี ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน หรือ สิ่งจากร่างกาย ที่สามารถใช้ส่งต่อให้กับผู้อื่นได้  วันนี้จึงขอนำเสนอ 10 การบริจาคทาน ที่ทุกท่านเลือกปฏิบัติได้อย่างง่ายๆ ดังนี้

#####

1 บริจาคร่างกาย

การบริจาคร่ายกายนั้นเชื่อว่าเป็นการทำบุญอย่างยิ่งใหญ่ที่สุด เนื่องจากนักศึกษาแพทย์จะได้ใช้ร่างกายของคุณเพื่อการเรียนรู้ สำหรับรักษาคนอื่นอีกต่อไป และผู้ที่บริจาคร่างกายจะได้รับพระราชทานเพลิงศพร่วมกับอาจารย์ใหญ่ท่านอื่นๆ เมื่อนักศึกาาแพทย์ได้เรียนจนจบหลักสูตร

ร่วมบริจาคร่างกายได้ที่คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยต่างๆ และโรงพยาบาล หรือที่ศูนย์สภากาชาด เพื่อใช้ในการศึกษาของนิสิตแพทย์ ทางสถานที่จะออกใบเอกสารเป็นบัตรประจำตัวผู้บริจาคร่างกาย

เอกสารที่ใช้ : 

 • แบบฟอร์มสำหรับบริจาคร่างกาย จากโรงพยาบาล หรือ คณะกายวิภาคศาสตร์มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ  เขียนชื่อสกุล ด้านหลัง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เซ็น สำเนาถูกต้อง “สำหรับบริจาคร่างกายแก่… เท่านั้น”

สำหรับโรงพยาบาลศิริราช ส่งแบบฟอร์มมาได้ที่ โรงพยาบาลศิริราช คณะกายวิภาคศาสตร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 วงเล็บมุมซองว่า “บริจาคร่างกาย”  หลังจากนั้นคุณจะได้รับบัตรประจำตัวทางจดหมายด้วยวิธีลงทะเบียน สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-419-7036 หรือ 02-419-7588

ที่มาภาพจาก dmc tv

2 บริจาคเลือด

โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่มีเลือดกรุ๊ป O จะมีจำนวนมากที่สุด และสามารถให้เลือดกับกรุ๊ปใดก็ได้  รองลงมาจะเป็นกรุ๊ป A กับ B และ AB เป็นหมู่เลือดที่มีน้อยที่สุด ดังนั้นผู้ที่มีเลือดกรุ๊ป AB จึงควรดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ดี และมาบริจาคเลือดกับสภากาชาดไทย และผู้ที่มีเลือดทุกกลุ่มสามารถบริจาคได้กับหน่วยรับบริจาคเลือดเคลื่อนที่ โดยที่คุณต้องไม่เป็นผู้อดนอน และมีร่างกายที่แข็งแรง

โดยโรงพยาบาลต่างๆ จะนำเลือดจากศูนย์สภากาชาด มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเลือด ไม่ว่าจากการผ่าตัด หรือ เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ ซึ่งการบริจาคโลหิตเป็นอีกบุญหนึ่งที่ต่อยอดอีกหนึ่งชีวิตได้อย่างมหาศาล

ติดต่อบริจาคโลหิตได้ที่ สถากาชาดไทย

ทุกวันจันทร์ และ ศุกร์ 8.00 – 16.30 น. และ อังคาร – พฤหัส เวลา 7.30 – 19.30 น.
เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 – 15.30 น.

หน่วยงานที่ต้องการรถบริจาคโลหิต โทร 02 – 252 1637 หรือ 02 – 263 – 9600 ต่อ 1770 และ 1771


3 บริจาคผม (ตรวจสอบช่วงเวลาเปิดรับก่อน)

เคยเป็นกระแสฮือฮา ที่สถาบันมะเร็ง เปิดรับบริจาคเส้นผม เพื่อทำวิกผม ให้กับผู้ป่วยมะเร็ง โดยจะเปิดรับเป็นช่วงเวลาเท่านั้น และปัจจุบันยังไม่เปิดรับอีกรอบ เนื่องจากมี Stock ผมอีกมากทีส่งไปยังสถาบันมะเร็ง  สาวๆ ที่ไว้ผมยาว ก็ไว้ยาวรอตัดได้ในช่วงที่เปิดรับ ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้

เงื่อนไข

 • ต้องเป็นผมที่ยาวเกิน 10 นิ้วขึ้นไป
 • ไม่เป็นผมฟอก – ทำสี – ทำเคมี ใน 6 เดือน
 • ไม่เป็นผมสไลด์บางมมาก่อน
 • เป็นเส้นผมที่สะอาด ผู้บริจาคไม่เป็นโรคติดต่อทางผิวหนัง

เมื่อเปิดรับบริจาคเส้นผม ทางศูนย์จะให้คุณจัดส่งมายัง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เลขที่ 268/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 สอบถามโทร 02-2026800 กด 0


4 บริจาคอวัยวะ

เนื่องจากมีผู้ป่วยอีกมากมายที่ต้องการอวัยวะที่เข้ากับร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น หัวใจ ไต เหล่านี้เปลี่ยนถ่ายได้ใน 24 ชั่วโมง เพื่อให้คุณได้บุญจากการส่งต่ออวัยวะหลังจากที่คุณเสียชีวิตแล้ว   โดยที่คุณสามารถทำเรื่องได้ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย  (ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.organdonate.in.th/About_Donation/donate_process.html) และทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบการทำงานของอวัยวะของคุณก่อนปลูกถ่ายให้กับผู้รับบริจาคต่อไป

เงื่อนไข

 • ผู้บริจาคอวัยวะต้องอายุไม่เกิน 60 ปี
 • อวัยวะจะถูกส่งต่อ ก็ต่อเมื่อผุ้บริจาคเสียชีวิตด้วยภาวะสมองตาย
 • ผู้บริจาคต้องปลอดโรคเรื้อรังต่างๆ และ โรคมะเร็ง (รวมถึงโรค เบาหวาน ความดัน หัวใจ และโรคไต)
 • ผู้บริจาคต้องปราศจาคเชื้อไวรัสตับอักเสบ และโรคติดต่อทางเลือดอื่นๆ ที่ทางศูนย์กำหนด
 • หลังจากดาวน์โหลดเอกสารแล้ว ส่งเรื่องไปยังศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
  อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
  ชั้น 5 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


5 บริจาคดวงตา

ยังมีผู้ป่วยอีกมากมาย ที่รอเปลี่ยนดวงตา หรือ กระจกตา ในส่วนที่ยังรักษาได้ การทำบุญด้วยการบริจาคดวงตา ถือเป็นการส่งต่อการมองเห็นให้กับผู้อื่น  ศูนย์ดวงตาที่สภากาชาดไทย ก็รับบริจาคดวงตา จากผู้ป่วยที่รอเปลี่ยนกระจกตาในภาวะต้อหิน และผ่าตัดทำท่อระบายน้ำตา ลดความดันลูกตา  โดยที่คุณสามารถทำเรื่องเพื่อบริจาคดวงตาผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.redcross.or.th หรือที่

เครือข่ายบริจาคดวงตา 12 แห่ง ทั่วประเทศ ได้แก่ โรงพระยาบาลพระนั่งเกล้า, โรงพยาบาลสระบุรี, โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี จ.ชลบุรี, โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี, โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, โรงพยาบาลอุดรธานี, โรงพยาบาลพุทธชินราช, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา


6 บริจาคเสื้อผ้า

หากคุณมีเสื้อผ้าสภาพดี ต้องการแบ่งปันส่งต่อให้กับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้ยากไร้ เด็กๆ ในถิ่นทุรกันดาร สามารถส่งต่อให้กับมูลนิธิกระจกเงาได้ โดยติดต่อที่

สำนักงานมูลนิธิกระจกเงา กรุงเทพฯ

เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 แยก 4-7 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  ติดต่อด้วยตัวเองตั้งแต่เวลา 9.30 – 18.00 น. ในวัน จ. – ศ. และ ส.-อ. ในเวลา 10.00 – 16.00 น.


7 บริจากสิ่งของ

บรรดาสิ่งของเครื่องใช้ อาทิ คอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ อุปกรณ์การแพทย์ ข้าวสารอาหารแห้งต่างๆ หรือหากคุณเคยมีอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วย และไม่ได้ใช้แล้ว แต่ยังมีสภาพดี ก็สามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิกระจกเงาเช่นเดียวกัน หากไม่มีรถขน ทางมูลนิธิก็ยินดีไปรับถึงบ้าน ด้วยเงื่อนไขต่อไปนี้ิ ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ ต้องมี 10 ชุดเป็นต้นไป และหากเป็นหนังสือ ขั้นต่ำ 2,000 เล่ม ที่อยู่เดียวกับข้อ 6 ค่ะ

สงกรานต์ Destination Lazada

8 บริจาคหนังสือ

สำหรับหนังสือเรียน หรือ หนังสืออ่านนอกเวลาในห้องสมุด หากคุณสนใจร่วมสร้างห้องสมุดกับมูลนิธิต่างๆ ก็สะสมเก็บไว้ได้โดยตรง หรือ จัดส่งไปยังที่อยู่มูลนิธิกระจกเงาในข้อ 6 หรือ บริจาคให้กับห้องสมุดใกล้ชุมชน และยังมีอีก 2 แห่ง ที่เปิดรับตลอดทั้งปี ได้แก่

 1. www.donationthailand.com

2. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางต์ มงคลสุข มหาวิทยาลัยมหิดล (StangDonation)

สั่งซื้อหนังสือ “พระเจ้าอยู่ในรายละเอียด MUJI”

9 บริจาคเงิน

เมื่อคุณต้องการบริจาคเงินสด เพื่อช่วยเหลือองค์กรต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วจะได้รับใบเสร็จเพื่อไปลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล  โดยบริจาคให้กับศูนย์หรือมูลนิธิใกล้บ้านที่ออกใบเสร็จรับเงินให้ได้

 • มูลนิธิรามาธิบดี
 • Unicef
 • บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด
 • มูลนิธิเพื่อเด็กและสตรี ปากเกร็ด
 • โรงพยาบาลต่างๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อาทิ โรงพยาบาลศิริราช


10 บริจาคน้ำท่วม

เนื่องจากปี 2560 นี้ ยังเป็นปีที่มีปริมาณน้ำฝนมากเกือบเท่ากับปี พ.ศ. 2538 และ 2554 จึงเกิดอุทกภัยหลายจังหวัด ตั้งแต่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน และทางรัฐบาลประกาศให้กับบริษัทองอค์กรที่ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่น้ำท่วมในปีนี้จะได้รับการลดหย่อนภาษี เมื่อบริจาคก่อนวันที่ 31 ต.ค. 60 เท่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่าต้องบริจาคให้กับหน่วยงานที่ออกใบอนุโมทนา และออกใบกำกับภาษีให้ได้เท่านั้น โดยบริษัทจะได้รับหนังสือรับรอง ไปยื่นกับกรมสรรพสามิตเพื่อลดหย่อนภาษีประจำปี 2560 ได้ อ่านรายละเอียด >> ประกาศยกเว้นภาษี แก่ผู้บริจาคช่วยน้ำท่วม ถึง 31 ต.ค. 60

ซึ่งการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล ไม่ได้ต้องทำในปีนี้เท่านั้น ประชาชนส่วนใหญ่น้อมรับคำสอนของพระองค์ท่าน เพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวันและนำมาใช้กับวันอื่นๆ ได้ต่อไป โดยยึดมั่นในคำสอนเพื่อทำความดี ถวายต่อพ่อหลวง และถวายต่อแผ่นดิน อันจะส่งผลให้ประเทศไทยเราสงบสุขได้ยิ่งยวด ตลอดรัชสมัยราชวงศ์จักรีต่อไป ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ได้ทรงตั้งพระราชหฤทัยว่าจะดูแลประชาชนของพระองค์.. ตราบจนนานเท่านาน

ปวงข้าพระพุทธเจ้า น้อมถวายอาลัยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้