ได้ตั้งนานแล้ว เงินผู้สูงอายุคนไทย 90 ปี ได้ 1,000 บาท

รู้หรือยัง? เบี้ยผู้สูงอายุ ไม่ใช่ 600 บาท ทุกคน

วันนี้ คุณเองควรเป็นผู้ตรวจสอบสิทธิ์ ให้แก่บิดา – มารดา ซึ่งลูกหลานควรรู้ไว้ เบี้ยผู้สูงอายุ ไม่ได้จ่ายแค่ 600 บาทเท่านั้น แต่จ่ายตามอายุ สำหรับเงื่อนไขนี้มีมานานสักพักหนึ่งแล้ว ประมาณ 1 ปี จากแต่ก่อนที่เราได้ยินข่าวว่าเบี้ยผู้สูงอายุที่รัฐบาลจ่ายให้ต่อปี (โดยไม่รวมกับเงินที่ได้ในกองทุนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) จะจ่ายคาม Step อายุ ของผู้สูงอายุ ดังนี้

  • 600 บาท สำหรับ ผู้สูงอายุ 60 – 69 ปี
  • 700 บาท สำหรับ ผู้สูงอายุ 70 – 79 ปี
  • 800 บาท สำหรับ ผู้สูงอายุ 80 – 89 ปี
  • 1,000 บาท สำหรับ ผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป

**ข้อมูลจากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เงินผู้สูงอายุ โอนเข้าทางไหน?

ปัจจุบันนี้วิธีการโอนเงินผู้สูงอายุ มีทั้งเข้าบัญชี และ บางจังหวัดก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนำไปให้กับผู้สูงอายุ หรือ ญาติ ที่บ้านด้วยตัวเอง โดยเป็นการดูแลของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ซึ่งหากผู้สูงอายุไม่ไปรายงานตัว แต่ยังมีชีวิตอยู่ ทาง อบต. ก็ต้องเก็บเงินส่วนนี้ไว้ให้ หรือโอนเข้าบัญชี ไม่ต้องไปรายตัวทุกปี แต่หากเปลี่ยนเลขบัญชี ก็ต้องไปแจ้งเลขบัญชีกับ อบต. / เทศบาล หรือ สำนักงานเขต ที่มีชื่ออยู่

เคมเปญ บริจาคเบี้ยผู้สูงอายุให้แก่ผู้ยากจน?

เมื่อเดือน เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ทางกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เปิดเผยตัวเลขผู้เข้าร่วมบริจาค “เบี้ยผู้สูงอายุ” ให้แก่ผู้ยากจน ด้วยการให้ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สูงอายุ และไม่ประสงค์รับเบี้ยผู้สูงอายุ เพราะบางท่านมีรายได้ และบำนาญ ที่เป็นรายรับได้มากกว่าอยู่แล้ว (ซึ่งตามตัวเลขมีผู้บริจาคเพียง 400 คน จากที่ตั้งเป้าหมายไว้ 50,000 คน) เบี้ยผู้สูงอายุที่ได้รับการบริจาคนี้จะถูกโอนเข้าสู่ผู้ที่ลงทะเบียนรับสวัสดิการแห่งรัฐต่อไป

ตัวอย่าง สำเนาสมุดบัญชี หน้าแรก ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมลายเซ็นต์แบบมีวัตถุประสงค์

รู้อย่างนี้แล้ว ต้องรีบไปเช็คสิทธิ์ของผู้สูงอายุภายในครอบครัว

การรับเงินสูงอายุผ่านการโอนเข้าบัญชีนี้มีความปลอดภัยสูงกว่า ไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครเซ็นรับเงินแทนหรือเปล่า? และไว้ใจตรวจสอบธุรกรรมได้ด้วยตัวเอง แม้ว่าผู้สูงอายุในประเทศไทยจะมีอายุมากขึ้นอาจจะไม่สะดวกกับการเดินทาง แต่ลูกหลานก็ควรดูแลท่านอย่างใกล้ชิด และเช็คสิทธิ์ต่าง ๆ ที่ควรจะได้รับ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสิทธิ์การรักษา และ การได้รับเบี้ยยังชีพของคนในครอบครัวของคุณ

..ด้วยความปรารถนาดีจาก www.promotions.co.th

อ่านเพิ่มเติม :