Home Finance News เงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัว สำหรับอายุ 60 ไม่ต้องเสียภาษี

เงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัว สำหรับอายุ 60 ไม่ต้องเสียภาษี

หลายธนาคารเน้นการตลาดที่ วัยรุ่น หรือวัยเริ่มทำงาน แตกต่างจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่เน้นคนอายุมาก วัยเกษียณ และเน้นโปรโมชั่นเงินฝาก แทนที่จะเป็นเงินกู้แบบ Reversed Mortgage ด้วย เหตุผลแบบนี้เพราะอะไรกัน? นั่นเป็นเพราะว่า คนวัยเกษียณและวัยชราเริ่มที่จะมีมากขึ้น เป็นอัตราส่วนที่มากกว่าเดิม และวันนี้เราถึงได้เห็นแคมเปญ เงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัวกัน และสำหรับคนมีอายุ 60 ปี ขึ้นไป โดยมี รายละเอียดดังนี้

  • ดอกเบี้ย 1.8% ต่อปี 
  • รับดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
  • ดอกเบี้ยที่ไม่เกิน 20,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี
  • สามารถถอนเงิน หรือ ฝากเพิ่มได้เรื่อยๆ ตลอดเวลา
  • ขั้นต่ำในการฝากครั้งแรก 10,000 บาท ขึ้นไป
  • โปรโมชั่นดอกเบี้ยเงินฝากนี้อยู่ถึง 29 ธันวาคม 2560

คนชรามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

เช่นเดียวกันกับธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ก็มีการเปิดแคมเปญสำหรับผู้สูงอายุ เงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัว ที่จะเน้นเงินฝากเหมือนกัน และนั่นเป็นเพราะว่าคนอายุมากบางส่วนมีเงินเก็บ แต่ไม่ได้นำมาลงทุนในการฝากซักเท่าใดนัก และนั่นเป็นเพราะว่า จำนวนคนชรา หรือผู้สูงอายุ ในไทย อาจเพิ่มขึ้นถึง 17 ล้านคนในปี 2583 ซึ่งคิดได้เป็น 25% ของประชากรไทยเลยทีเดียว จึงถึงขั้นที่รัฐบาลออกแคมเปญ มีลูกเพื่อชาติ กันมาแล้ว และนี่ก็อาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เราเห็น สินเชื่อผู้สูงอายุกันมากขึ้น และโปรโมชั่นแคมเปญเงินฝากก็เริ่มมีให้เห็นกันเยอะแยะเลยทีเดียว

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัว เมื่อเปรียบเทีบบกับ อัตราดอกเบี้ยธนาคารปกติ 

ข้อมูลนี้มาจาก เว็บไซด์ ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือ BOT กับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดา ซึ่งหากมาเปรียบเทียบกับ เงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัว ที่ 1.8% ต่อปี แล้ว ก็ไม่ได้ เยอะกว่ากันเท่าใดนัก หากเทียบจำนวนเดือนที่ 24 เดือน และเป็นการฝากแบบฝากประจำ

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2560

ณ วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม 2560 ดอกเบี้ยสูงสุดสำหรับการฝากประจำอยู่ที่ 1.7 – 1.8% และพระเอกของงานอยู่ที่ CIMB แต่อย่างไรก็ดี เงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัว จะสามารถถอนออกฝากเข้าได้ตลอดเวลา และรับดอกเบี้ยเป็นรายเดือน แต่สำหรับ ธนาคารอื่นๆมันคือการฝากประจำที่ถอนไม่ได้

Exit mobile version