หลายธนาคารเน้นการตลาดที่ วัยรุ่น หรือวัยเริ่มทำงาน แตกต่างจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่เน้นคนอายุมาก วัยเกษียณ และเน้นโปรโมชั่นเงินฝาก แทนที่จะเป็นเงินกู้แบบ Reversed Mortgage ด้วย เหตุผลแบบนี้เพราะอะไรกัน? นั่นเป็นเพราะว่า คนวัยเกษียณและวัยชราเริ่มที่จะมีมากขึ้น เป็นอัตราส่วนที่มากกว่าเดิม และวันนี้เราถึงได้เห็นแคมเปญ เงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัวกัน และสำหรับคนมีอายุ 60 ปี ขึ้นไป โดยมี รายละเอียดดังนี้

  • ดอกเบี้ย 1.8% ต่อปี 
  • รับดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
  • ดอกเบี้ยที่ไม่เกิน 20,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี
  • สามารถถอนเงิน หรือ ฝากเพิ่มได้เรื่อยๆ ตลอดเวลา
  • ขั้นต่ำในการฝากครั้งแรก 10,000 บาท ขึ้นไป
  • โปรโมชั่นดอกเบี้ยเงินฝากนี้อยู่ถึง 29 ธันวาคม 2560

คนชรามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

เช่นเดียวกันกับธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ก็มีการเปิดแคมเปญสำหรับผู้สูงอายุ เงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัว ที่จะเน้นเงินฝากเหมือนกัน และนั่นเป็นเพราะว่าคนอายุมากบางส่วนมีเงินเก็บ แต่ไม่ได้นำมาลงทุนในการฝากซักเท่าใดนัก และนั่นเป็นเพราะว่า จำนวนคนชรา หรือผู้สูงอายุ ในไทย อาจเพิ่มขึ้นถึง 17 ล้านคนในปี 2583 ซึ่งคิดได้เป็น 25% ของประชากรไทยเลยทีเดียว จึงถึงขั้นที่รัฐบาลออกแคมเปญ มีลูกเพื่อชาติ กันมาแล้ว และนี่ก็อาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เราเห็น สินเชื่อผู้สูงอายุกันมากขึ้น และโปรโมชั่นแคมเปญเงินฝากก็เริ่มมีให้เห็นกันเยอะแยะเลยทีเดียว

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัว เมื่อเปรียบเทีบบกับ อัตราดอกเบี้ยธนาคารปกติ 

ข้อมูลนี้มาจาก เว็บไซด์ ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือ BOT กับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดา ซึ่งหากมาเปรียบเทียบกับ เงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัว ที่ 1.8% ต่อปี แล้ว ก็ไม่ได้ เยอะกว่ากันเท่าใดนัก หากเทียบจำนวนเดือนที่ 24 เดือน และเป็นการฝากแบบฝากประจำ

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2560

ณ วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม 2560 ดอกเบี้ยสูงสุดสำหรับการฝากประจำอยู่ที่ 1.7 – 1.8% และพระเอกของงานอยู่ที่ CIMB แต่อย่างไรก็ดี เงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัว จะสามารถถอนออกฝากเข้าได้ตลอดเวลา และรับดอกเบี้ยเป็นรายเดือน แต่สำหรับ ธนาคารอื่นๆมันคือการฝากประจำที่ถอนไม่ได้