Home Finance News หาหมอหนี้มั้ยหล่ะ? “คลินิกแก้หนี้” 17 ธนาคารพร้อมปลดหนี้ส่วนบุคคล

หาหมอหนี้มั้ยหล่ะ? “คลินิกแก้หนี้” 17 ธนาคารพร้อมปลดหนี้ส่วนบุคคล

ถ้าคุณมีหนี้เกิน 2 ธนาคารขึ้นไป โครงการนี้เหมาะกับคุณ – ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการแก้ปัญหาหนี้สินสำหรับรายบุคคล และเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน เช่นหนี้บัตรเครดิต หนี้สินเชื่อส่วนบุคคล โดยการจัดตั้ง บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) เพื่อให้เป็นตัวกลางในการเคลียร์หนี้ เพื่อหาข้อยุติ พร้อมสร้างวินัยการเงิน การบริหารหนี้สินให้ดีขึ้นสำหรับผู้มีหนี้สินทั่วไป

ทาง ธปท ได้กำหนด โครงการนี้โดยใช้ชื่อว่า “คลินิกแก้หนี้” ซึ่งมีการรวมธนาคารทั้งหมด 17 ธนาคาร โดยแต่ละคนต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เพื่อเข้าร่วมโครงการ 

  1. ต้องเป็นบุคคลธรรมดา อายุไม่เกิน 65 ปี (และต้องไม่เกินตลอดระยะเวลาที่มาแก้ปัญหาหนี้)
  2. ต้องมีหนี้กับธนาคารมากกว่า 1 แห่ง ก่อนวันที่ 1 พฤษาภาคม
  3. หนี้รวมกันไม่เกิน 2 ล้านบาท และต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำ
  4. อัตรดอกเบี้ยในโครงการจะต่ำมากที่ 4-7%
  5. สำหรับผู้ที่มีหนี้บัตรเครดิตจะต้องเป็นหนี้จากธนาคาร 1 ใน 17 แห่งที่ร่วมรายการ คลินิกแก้หนี้เท่านั้น
หนี้หลายเจ้า รวมเป็นเจ้าเดียว ผ่านตัวกลาง

สำหรับการดำเนินการ ผู้ที่มีหนี้สินส่วนบุคคล จะเป็นการรวมหนี้ทุกอย่างมาไว้เป็นก้อนเดียว โดยผ่านตัวกลาง และ ทางโครงการจะพยายามช่วยปลดหนี้สิน โดยให้ผู้ที่ติดหนี้ ติดต่อกับตัวกลางจุดเดียว เนื่องจากโดยปกติแล้วผู้มีภาระหนี้สิน จะต้องไปคุยกันกับหลายธนาคาร สถาบันการเงิน ทีละราย เพื่อปลดหนี้ และเป็นการยากที่จะปลดได้เพราะ แต่ละบริษัทแต่ละธนาคารนั้นมี มาตรการไม่เหมือนกัน

สำหรับ คลินิกแก้หนี้ เริ่มต้นแล้วตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา เนื่องจากได้มีการประกาศลงใน ราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

Exit mobile version