หากใครสังเกตให้ดี ปีนี้ทางรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารแห่งชาติ ได้ออกมาตรการ ช่วยเหลือผู้ที่ติดหนี้ และเริ่มต้นโดยการจำกัดการสมัครบัตรเครดิต และเข้มงวดเรื่องสินเชื่อ เพื่อป้องกันหนี้เสีย ซึ่งหนึ่งในโครงการที่ จะช่วยให้ประชาชนพ้นจากหนี้ไวที่สุดก็คือ โครงการ คลินิกแก้หนี้ กับ SAM โดยที่วันนี้เปิดตัวแล้วในช่องทางออนไลน์ที่ debtclinicbysam.com หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com และการใช้ช่องทางออนไลน์นั้น แน่นอนว่า เค้าอยากให้ประชาชน ผู้ที่มีหนี้สิน ที่อยากจะแก้หนี้ตัวเอง ให้มีเครดิตสกอร์ ที่ดีขึ้น และเพื่อให้พ้นภาระได้เร็วที่สุด เค้าก็จะให้มาลงทะเบียนในช่องทางออนไลน์นั่นแหละ โดยที่ตอนนี้ เค้าเปิดให้ลงทะเบียนได้ทั้งสองที่คือ debtclinicbysam.com หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com แต่ก่อนที่จะไปสมัครออนไลน์ มาดูกันก่อนว่า คุณสมบัติผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ มีอะไรบ้าง?

คุณเข้าร่วม คลินิกแก้หนี้ได้หรือไม่? 
อัตราดอกเบี้ยจาก SAM clinic แก้หนี้
  • ต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น และต้องมีเงินเดือนประจำ และไม่ใช่ในนามบริษัท
  • อายุต้องไม่เกิน 65 ปี
  • มีหนี้สินมากกว่า 2 ที่ขึ้นไป และมีหนี้ประเภท หนี้บัตรเครดิต หนี้บัตรกดเงินสด และสินเชื่อต่างๆ โดยที่ไม่มีหลักทรัยพ์ค้ำประกัน ที่มียอดค้างมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป (สินเชื่อบ้านไม่สามารถเข้าร่วมได้) และต้องเป็นหนี้ตั้งแต่ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
  • ต้องยังไม่ถูกฟ้องดำเนินคดี
  • และมีหนี้ รวมกันไม่เกิน 2 ล้านบาท

4 ข้อดีควรรู้ เมื่อเข้าร่วมกับ คลินิกแก้หนี้

วิธีการสมัครเข้ากับ คลินิกแก้หนี้ 

เข้าไปที่ debtclinicbysam.com หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com มันเป็นเว็บเดียวกัน จาก SAM

  1. กด click เข้าร่วมโครงการ สมัครเข้าร่วมโครงการ
  2. กรอกข้อมูลให้ครบ และยืนยันตัวตนผ่านเว็บ
  3. รอการติดต่อกลับ เพื่อนัดพบที่สำนักงาน ของ SAM
  4. และต้องมีเอกสารต่างๆดังนี้ 

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ

1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน

1.3 ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)

1.4 เอกสารการตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้จากเครดิตบูโร

1.5 สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3-6 เดือน

1.6 เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง

1.7 บัตรเงินบำนาญ (กรณีเป็นข้าราชการ)

1.8 ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย (กรณีเป็นข้าราชการ)

1.9 หลักฐานการแสดงรายได้อื่น เช่น สัญญาให้เช่า สัญญาว่าจ้าง ฯลฯ

1.10 ใบแจ้งหนี้ / เอกสารแสดงความเป็นหนี้

สำหรับโครงการแก้หนี้ โดย SAM ในครั้งนี้ คาดว่าจะได้รับการตอบรับอย่างดี และคาดว่าการรับบุคคลเข้าโครงการจะมีจำนวนจำกัด แนะนำให้รีบสมัครตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนที่เต็ม