Home Finance News ประกาศยกเว้นภาษี แก่ผู้บริจาคช่วยน้ำท่วม ถึง 31 ต.ค. 60

ประกาศยกเว้นภาษี แก่ผู้บริจาคช่วยน้ำท่วม ถึง 31 ต.ค. 60

ประกาศยกเว้นภาษี แก่ผู้บริจาคช่วยน้ำท่วม ถึง 31 ต.ค. 60

เก็บใบเสร็จบริจาคช่วยน้ำท่วม 5 ก.ค. – 31 ต.ค. 60 มาขอลดหย่อนภาษี

พระราชกิจจานุเบกษา ประกาศเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560  ประกาศให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แก่บุคคล หรือ นิติบุคคล ที่บริจาคช่วยเหลือเงินน้ำท่วม ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. – 31 ต.ค. 60 ซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์อุทกภัยร้ายแรง  โดยที่มีรายละเอียดของ พระราชกิจจานุเบกษา ฉบับนี้ไว้ว่าดังนี้

ประกาศยกเว้นภาษี แก่ผู้บริจาคช่วยน้ำท่วม ถึง 31 ต.ค. 60

สำหรับเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ เกิดอุทกภัยหนักในช่วงภาคอีสานของประเทศไทย ในบริเวณใกล้กับลุ่มแม่น้ำโขง โดยจังหวัดที่ไม่เคยเจอน้ำท่วมใหญ่ขนาดนี้อย่าง นครพนม ก็ทำให้ผลิตผลการเกษตรของเกษตรกรเสียหายอย่างมาก สร้างความสูญเสีย  และในจังหวัดทางภาคเหนือ อย่าง แพร่ และ อุตรดิตถ์ ที่คนเฒ่าคนแก่ ออกมาพูดว่าไม่เคยเจอน้ำท่วมสูงและนานขนาดนี้มาก่อน

ส่วนของการบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางอุทกภัย ต้องเป็นการบริจาคในเงื่อนไข

  • บริจาคแก่ส่วนราชการเพื่อใช้จ่ายในสาธารณกุศล
  • บริจาคแก่สาธารณประโยชน์
  • บริจาคแก่ห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลที่เป็นตัวแทนรับบริจาคตามกฎหมาย

ซึ่งรายละเอียดคุณต้องโทรสอบถามกับสรรพากรก่อน เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเงินได้ ด้วยการกรอกแบบฟอร์มแนบรายละเอียดส่งเข้าสู่ กระทรวงการคลังตรวจสอบต่อไป

Read More :

ธนาคารทหารไทย ยืดหยุ่นหนี้ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบน้ำท่วม

ช่วยภัยน้ำท่วมภาคใต้   ธนาคารกรุงไทย ลดดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย 0.25%

สินเชื่อ Home Loan น้ำท่วม จาก UOB Refinance ดอก 3.33% 3 ปี

Exit mobile version