ซื้อหนังสือลดหย่อนภาษี 2562 ได้เท่าไหร่ ?

ads

เช็คเลย ! ซื้ออะไร ซื้อเท่าไหร่ ใช้ลดหย่อนภาษีได้

พอขยับเข้าช่วงกลาง ๆ ปี 2562 แบบนี้ หลายคนคงเริ่มวางแผนลดหย่อนภาษีกันแล้ว โดยเฉพาะตัวช่วยลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2562 ซึ่งในปีนี้ มีทางเลือกให้เรานำมาใช้ลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมหลายรายการ เป็นไปตามที่มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่หวังกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการใช้จ่ายภายในประเทศ เพื่อลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

และวันนี้ Promotions ขอพาไปดูรายละเอียดหนึ่งในมาตรการทางภาษี ที่น่าสนใจอย่าง “มาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าซื้อหนังสือและค่าบริการหนังสือ” ว่ามีเงื่อนไขอย่างไร ลดหย่อนได้เท่าไหร่

ซื้อหนังสือ/e-Book ลดหย่อนภาษีได้ ได้เท่าไหร่ ?

เงื่อนไข :

  • สามารถซื้อได้ทั้งหนังสือที่เป็นสิ่งพิมพ์ (ทุกประเภท ยกเว้นนิตยสารและหนังสือพิมพ์) รวมทั้ง e-Book
  • ต้องซื้อจากร้านที่เป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปได้
  • กรณีค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Book) ต้องเป็นการสั่งจ่ายให้แก่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น

จำนวนเงินลดหย่อนภาษี :

เมื่อนำมารวมกับการซื้อหนังสือในโครงการช้อปช่วยชาติ 2561 ในช่วงวันที่ 1-16 มกราคม 2562 ต้องไม่เกิน 15,000 บาท อาทิ ช่วงวันที่ 1-16 มกราคม 2562 ซื้อหนังสือตามโครงการช้อปช่วยชาติ ได้แล้ว 2,300 บาท เท่ากับว่า เหลือกวงเงินให้คุณซื้อหนังสือ เพื่อนำมาลดหย่อนภาษีได้อีก 12,700 บาท

ระยะเวลาที่ร่วมรายการ :

  • ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หลักฐานที่ใช้ลดหย่อนภาษี :

  • ต้องใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป เพื่อรับสิทธิลดหย่อนภาษี

มาตรการลดหย่อนภาษี 2562 ใครสามารถใช้สิทธิ์ได้ ?

ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการซื้อสินค้าเพื่อลดหย่อนภาษี 2562 คือ ผู้ที่มีรายได้สุทธิถึงเกณฑ์ที่ต้องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ มีเงินเดือนมากกว่า 25,833 บาท (กรณีโสดและไม่มีค่าลดหย่อนอื่น ๆ) แต่หากคุณมีเงินเดือนและรายได้สุทธิไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี ก็ไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีนี้ได้

ขอย้ำกันซักนิดว่า มาตรการซื้อหนังสือ / e – Book ลดหย่อนภาษี ปี 2562 นั้น ยังเป็นเพียงมติคณะรัฐมนตรีเท่านั้น ยังไม่มีประกาศเป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ หากมีประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ ทาง Promotions จะมาอัปเดทให้ทราบทันที


READ MORE :