Home Finance News จดทะเบียนรับรองบุตร เกี่ยวข้องกับการลดหย่อนภาษีอย่างไร?

จดทะเบียนรับรองบุตร เกี่ยวข้องกับการลดหย่อนภาษีอย่างไร?

จดทะเบียนรับรองบุตร เกี่ยวข้องกับการลดหย่อนภาษีอย่างไร?

สามี ภรรยา หย่าขาดจากกัน หรือ ไม่ได้จดทะเบียนสมรส

ในวันนี้เราจะมาพูดถึงการลดหย่อนภาษีที่เกี่ยวข้องกับการนำ “บุตร” มาเป็นเงื่อนไขในการขอลดหย่อน ซึ่งจะพูดถึงในกรณีที่ สามีภรรยา หย่ากันภายหลัง หรือ สามี ภรรยา ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ส่วนท่านที่จดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม ก็เพียงแค่นำหนังสือไปยื่นขอลดหย่อนภาษีได้ตามปกติ ไม่มีปัญหาอะไร

เพราะฉะนั้นใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องภาษี อย่าคิดเอง อย่าอ่านแต่พันทิป ให้รวบรวมข้อมูลข้อสงสัย หาข้อมูลกับกรมสรรพากร หรือไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่สรรพากร เจ้าหน้าที่อำเภอที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เผื่อว่าปัญหาของคุณไม่เคยเกิดขึ้นกับใครมาก่อน และไม่มีใครมาตอบแทนคุณได้

เหตุผลที่ต้องยกกรณีของการหย่าร้าง และ ไม่ได้จดทะเบียนสมรสมาพูดถึงก็เพราะว่า มีข้อสัยอยู่มากว่าจะต้องทำอย่างไร?

 กรณี สามี ภรรยา หย่าร้าง

ครอบครัวเมื่อยังอยู่ด้วยกันดีก็ไม่มีปัญหาในข้อตกลงการเงินต่าง ๆ แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป เกิดการหย่าร้าง ต่อให้ไม่ใช่ดาราดังก็มีปัญหาภาษีที่ต้องแยกกันเคลียร์ จากที่อาจจะเคยยื่นภาษีร่วมกัน จะต้องแยกยื่นภาษี และมักเกิดคำถามกับคู่สมรสทีหย่าร้างกันแล้ว ดังนี้

Q เรื่องข้องใจ สามี ภรรยา หย่าร้าง และต้องยื่นภาษี

 1. สามีต้องจดทะเบียนรองรับบุตรใหม่หรือไม่?
 2. ใครจะเป็นฝ่ายนำชื่อบุตรไปลดหย่อนภาษี พ่อ หรือ แม่?

A ยื่นลดหย่อนได้เพียงคนเดียวเท่านั้น

กรณีสามี ภรรยา หย่าร้างกันแล้ว โดยปกติ ภรรยาจะเป็นฝ่ายนำชื่อบุตรไปลดหย่อนภาษี เพราะเด็กจะอยู่กับแม่เป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นบางครอบครัวที่ตกลงกันว่าจะให้ฝ่ายชายเป็นผู้จัดการเรื่องบุตร ก็จะยกชื่อบุตรให้ฝ่ายสามีใช้ลดหย่อนภาษี

การหย่าร้างหากเกิด “หย่า” ในปีภาษีเดียวกับที่สามีต้องไปเสียภาษีส่วนบุคคล สามีไม่ต้องจดทะเบียนรับรองบุตร แต่หากเกิดหย่าร้างคนละปีควรไปจดทะเบียนรับรองบุตร

 กรณี สามี ภรรยา ไม่ได้จดทะเบียนสมรส

กรณีที่บางครอบครัวมีรายจ่าย รายได้ จากทรัพย์สินที่จำเป็นต้องแยกจากกันเนื่องจากธุรกิจส่วนตัว และเหตุผลอื่น ๆ ที่ไม่ต้องการจดทะเบียนสมรส สามีก็สามารถจดทะเบียนรับรองบุตรได้ที่อำเภอ

Q สามีไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตร จะนำชื่อบุตรไปยื่นลดหย่อนได้หรือไม่?

 

Aหากสามีจะนำชื่อบุตรไปยื่นลดหย่อนภาษี ต้องยื่นจดทะเบียนรับรองบุตรก่อน

สามี หรือ คุณพ่อ จะไม่สามารถนำชื่อลูก หรือ เด็กคนไหนไปใช้ลดหย่อนภาษีได้เลย หากไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตร และต้องได้รับความยินยอมจากมารดาด้วย หลังจากนั้นเด็กก็จะมีชื่อบิดาอยู่ในใบสูติบัตร และได้สิทธิต่าง ๆ ตามสิทธิพลเมืองของไทย อาทิ สิทธิการรักษาพยาบาล, สิทธิรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยต้องขอยื่นเอกสารที่สำนักอำเภอ ดังนี้

เอกสารจดทะเบียนรองรับบุตร

 • บิดาเป็นผู้ทำเรื่อง ที่สำนักอำเภอ หรือ กิ่งอำเภอ หรือ สำนักงานเขต
 • สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาและบุตร
 • บัตรประชาชนของบิดามารดา
 • สูติบัตรของบุตร
 • พยานบุคคล 2 คน

ข้อยกเว้นทำให้ไม่สามารถจดทะเบียนรองรับบุตรได้

 1. มารดาของเด็กเสียชีวิต ขณะที่เด็กยังไร้เดียงสา
 2. มารดาของเด็กไม่ยินยอม

ซึ่งหากจะจดทะเบียนรับรองบุตร
หรือบุตรบุญธรรมต้องร้องต่อศาล

 

 จดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม ลดหย่อนภาษีได้หรือเปล่า? 

บางท่านมีวัตถุประสงค์ต้องการจดทะเบียนรองรับบุตรบุญธรรมเพื่อลดหย่อนภาษีโดยเฉพาะ ซึ่งการจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรมนี้ ต้องดูอายุของผู้รับบุตรบุญธรรมด้วยว่าต้องไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด และพ่อกับแม่ที่แท้จริงของเด็กจะต้องไม่ได้นำชื่อเด็กไปใช้ลดหย่อนแล้ว ไม่เช่นนั้น คุณก็จะไม่ได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากบุตรบุญธรรม โดยมีรายละเอียดการขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม คร่าว ๆ ดังนี้

 • หากคุณจะรับใครเป็นลูกบุญธรรม คุณจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • หากคุณจะรับใครเป็นลูกบุญธรรม คุณจะต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ของเด็กก่อน (กรณีเด็กเป็นผู้เยาว์)
 • คู่สมรสของผู้จะรับบุตรบุญธรรมต้องยินยอมด้วย
 • หากคุณจะรับใครเป็นลูกบุญธรรม บุตรจะต้องอายุน้อยกว่าคุณ 15 ปี
 • หากคุณจะรับใครเป็นลูกบุญธรรม บุตรจะต้องไม่เป็นบุตรบุญธรรมของใครมาก่อน
 • บุตรบุญธรรมที่อายุมากกว่า 15 ปี ต้องยินยอมด้วยตัวเอง พ่อแม่ที่แท้จริงจะมาบังคับยกให้เป็นบุตรบุญธรรมคนอื่นไม่ได้
 • บุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะแล้วก็ได้ ไม่มีข้อกำหนดเรื่องอายุลูกบุญธรรม แต่ต้องห่างจากผู้รับ 15 ปี ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
 • บุตรบุญธรรมมีสิทธิรับมรดกเท่ากับบุตรที่เป็นทายาทที่แท้จริงของพ่อแม่บุญธรรมเช่นกัน

ผู้รับบุตรบุญธรรม จะไม่ใช่สายเลือดเดียวกันกับบุตรเสมอ แต่ก็อาจจะมีเงื่อนไขแบบในละครให้พบเห็นบ้าง เช่น เด็กไม่รู้ว่าคนนี้เป็นพ่อแม่ที่แท้จริง เพราะอาจจะสมรสอยู่กับคนอื่นก่อนแล้ว เกิดเป็นดราม่าซับซ้อนของแต่ละครอบครัว ซึ่งการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมก็เป็นทางออกของปัญหาเรื่องทรัพย์สินที่แต่ละครอบครัวต้องจัดการกันไป 

การใช้ชื่อบุตรบุญธรรมมาลดหย่อนภาษี ก็อาจจะลดได้ตั้งแต่ 15,000 บาท ต่อปีขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับฐานภาษีของคุณพ่อคุณแม่) ถือว่าเป็นจำนวนเม็ดเงินที่ไม่น้อย ฝ่ายสามีหรือภรรยาจึงต้องตกลงกันว่าใครจะเอาชื่อเด็กมาแยกรับการลดหย่อน

อ่านเพิ่มเติม

 

https://promotions.co.th/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%86/investment/finance/25-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5.html

Exit mobile version