กู้เงินประกันสังคม จาก 2 ธนาคาร สูงสุด 15 ล้าน ดอก 3%

เฉพาะบริษัทที่มีพนักงานเท่านั้น ธุรกิจอื่นยังคงต้องรอมาตรการต่อไป

สำหรับผู้ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับการกู้เงินกับประกันสังคม วันนี้เริ่มกระจ่างแล้ว เพราะทางสำนักงานประกันสังคมร่วมกับธนาคาร Exim Bank และ UOB จัดสินเชื่อสำหรับกิจการ โดยการรีไฟแนนซ์ทรัพย์สิน โดยมีวงเงินสูงสุดที่ 15 ล้านบาท ต่อ 1 บริษัท โดยมีดอกเบี้ย 3% ต่อปี

ธนาคาร EXIM Bank และ UOB ร่วมกันกับประกันสังคม โดยเปิดให้กู้เงินได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าเงินในโครงการจะหมด และสามารถกู้ได้ดังต่อไปนี้

  1. วงเงิน 18,000 ล้านบาท สำหรับบริษัทที่ลูกจ้างไม่เกิน 50 คน โดยจะกู้ได้ 5 ล้านบาทต่อ ราย
  2. วงเงิน 9,000 ล้านบาท สำหรับบริษัทที่มีลูกจ้าง 51 คน ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 200 คน กู้ได้ 100 ล้านบาทต่อราย
  3. วงเงิน 3,000 ล้านบาท สำหรับบริษัที่มีลูกจ้างเกิน 200 คนขึ้นไป กู้ได้ 15 ล้านบาทต่อราย
อ้างอิง กรุงเทพธุรกิจ

สำหรับการกู้เงินในครั้งนี้เป็นมาตรการความช่วยเหลือ ซึ่งที่ผ่านมา มีการเปิดให้บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนว่างงานเพื่อขอรับเงินชดเชยมาแล้ว รวมถึงการลดวงเงินสมทบประกันสังคมรายเดือนที่จะมีผลต่อนายจ้าง และลูกจ้างอีกด้วย