แบงก์ชาติ สั่งเปิดทางให้ลูกหนี้ SME พักหนี้ชำระหนี้ต่อ 6 เดือน

ads

ลูกหนี้เฮ ! ธปท. สั่งขยายเวลาพักหนี้อีก

แม้วิกฤตโควิด-19 ภายในประเทศไทย จะอยู่ในสถานการณ์ที่เริ่มคลี่คลาย เป็นผลให้ประชาชน และภาคธุรกิจต่าง ๆ กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ แต่ต้องยอมรับว่า กิจการหรือธุรกิจหลายประเภทจำต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวนับตั้งแต่ #โควิด19 ระบาด ไม่สามารถฟื้นฟูกิจการได้แบบฉับพลัน ถึงที่ผ่านมา จะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ต่างเร่งออกมาตรการเยียวยาประชาชนทุกภาคส่วนแล้วก็ตาม

และเพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้ของแต่ละสถาบันการเงิน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ SME หรือลูกหนี้ SME ซึ่งเป็นแหล่งจ้างงานสำคัญของเศรษฐกิจไทย ล่าสุด เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมาตรการเลื่อนกำหนดชำระหนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME มีสภาพคล่องเพียงพอในช่วงภาวะที่ไม่ปกตินี้ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

“หากท่านเป็นเจ้าของธุรกิจ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท (สำหรับแต่ละสถาบันการเงิน) ท่านอาจได้รับสิทธิ์เลื่อนจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย นาน 6 เดือน โดยดอกเบี้ยที่พักชำระไว้อาจทยอยจ่ายในงวดที่เหลือหรือขึ้นกับข้อตกลงระหว่างลูกหนี้กับสถาบันการเงิน”

แต่ทั้งนี้ หากลูกหนี้ยังไม่สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติ หรืออาจจ่ายได้บางส่วน ธนาคารพาณิชย์ยังคงมีมาตรการในการช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะกลับมามีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอในการกลับมาชำระหนี้ได้ เช่น การปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ตามความเหมาะสมของลูกหนี้แต่ละราย เพื่อไม่ให้กลายเป็น NPL และอาจมีมาตรการอื่น ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป เช่น การลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล เป็นต้น

สำหรับกรณีที่ลูกหนี้ไปไม่ไหว หรือรายได้ยังไม่กลับ ธนาคารพาณิชย์ ก็สามารถพิจารณาพักหนี้ให้ลูกหนี้เป็นการเฉพาะเป็นรายกรณีได้อีกไม่เกิน 6 เดือน ในเบื้องต้น นับจากสิ้นปี 2563 จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย


READ MORE :