Home Investment Finance ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 2563 มาดูกันว่าจะได้เพิ่มเท่าไหร่ (แต่ละจังหวัดไม่เท่ากัน)

ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 2563 มาดูกันว่าจะได้เพิ่มเท่าไหร่ (แต่ละจังหวัดไม่เท่ากัน)

ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 2563 มาดูกันว่าจะได้เพิ่มเท่าไหร่ (แต่ละจังหวัดไม่เท่ากัน)

เชื่อหรือไม่ว่าครั้งหนึ่งประเทศไทยเคยจ่ายค่าแรงขั้นต่ำแค่ 12 บาท

”แรงงาน” เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจที่อยู่ในส่วนของอุตสาหกรรมและภาคการผลิตต่าง ๆ ซึ่งความเชี่ยวชาญในงานด้านต่าง ๆ ก็แตกต่างกันไป และบางโรงงานที่มีพนักงานเป็น 1,000 คนขึ้นไปก็มักจะรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งเป็นสหภาพแรงงานเพื่อจะได้มีอำนาจต่อรองกับนายจ้างเรือสวัสดิการ และค่าตอบแทนด้วย

แต่ส่วนค่าแรงขั้นต่ำนั้น เป็นสิ่งที่ลูกจ้างอยากได้ค่าตอบแทนมาก ๆ ในขณะที่นายจ้างก้ต้องการจ่ายค่าแรงได้คุ้มทุนมากที่สุด ดังนั้นทุกฝ่ายจึงร่วมกันหาทางออก และประชุมร่วมกันเพื่ออัพเดทราคาค่าแรงขั้นต่ำทุก ๆ ปี จนกว่าจะได้ทางออกร่วมกัน และการประกาศค่าแรงขั้นต่ำนั้นต้องระบุในกฎหมายพระราชกิจจานุเบกษาก่อน ซึ่งในะปี 2563 ถือเป็นข่าวดีที่ประกาศค่าแรงขั้นต่ำให้เริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคมเป็นต้นไป ส่งผลให้ไทยยังเป็นประเทศอันดับ 1 ในอาเซียนที่จ่ายค่าแรงขั้นต่ำสูงสุด

ค่าแรงขั้นต่ำมีที่มาอย่างไร?

ในประเทศที่เจริญแล้วหลายประเทศมีการประกาศใช้กฎหมายค่าแรงขั้นต่ำ เพื่อเป็นการควบคุมการจ้างงานอย่างเป็นธรรม และให้ความคุ้มครองรายได้แก่แรงงานอีกด้วย ในประเทศไทยปรากฎประกาศใช้กฎหมายค่าแรงขั้นต่ำเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2499 และการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นทีละปี และแต่ละจังหวัดก็ได้ค่าแรงขั้นต่ำไม่เท่ากันด้วย (ข้อมูลจากเพจลงทุนแทน)

ที่มาจาก https://www.longtunman.com/14358https://www.longtunman.com/14358

การจ่ายค่าแรงขั้นต่ำที่ไม่เท่ากันในแต่ละจังหวัด ส่งผลให้ลักษณะงานหลายประเภทนั้นขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือเพราะแรงงานก็มักจะเดินทางไปพำนักกับจังหวัดที่มีการจ่ายค่าแรงขั้นต่ำสูง ในปัจจุบันนี้จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่จ่ายค่าแรงขั้นต่ำสูงที่สุดในประเทศไทย และหากคุณต้องการทราบว่าจังหวัดของคุณมีอัตราค่าแรงขั้นต่ำเท่าไหร่ ก็สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงแรงงาน (คลิกดูค่าแรงขั้นต่ำที่เว็บกระทรวงแรงงาน ที่นี่คลิกดูค่าแรงขั้นต่ำที่เว็บกระทรวงแรงงาน ที่นี่)

ในปี 2563 มีประกาศใช้ค่าแรงขั้นต่ำแบ่งออกเป็น 9 ระดับ ทั่วประเทศ ดังนี้

ประกาศ “ค่าแรงขั้นต่ำ”​ แล้วมีผลอื่น ๆ อย่างไร?

หากเป็นงานที่เสี่ยงต่อสุขภาพ มีกำหนดให้ทำแค่ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง แต่หากเป็นงานทั่วไปก็ทำได้ไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง หากนายจ้างไม่ได้จ่ายค่าจ้างตามที่กำหนด ลูกจ้างก็สามารถไปฟ้องร้องกับกรมแรงงานได้ แต่หากไปคนเดียวก็อาจจะต่อรองได้น้อย ได้ผลช้า ส่วนใหญ่การฟ้องร้องมักเป็นในนามสหภาพแรงงานจึงจะมีอำนาจต่อรองกับนายจ้างได้คุ้มค่าที่เสียเวลามากที่สุด แต่ข้อที่ไม่สามารถฟ้องร้องได้ก็คือ การจ่ายโบนัส เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่นายจ้างจะให้หรือไม่ให้แก่พนักงานก็ได้

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเรื่องการจ่ายค่าแรงขั้นต่ำสอดคล้องกับสภาพสังคม ดังที่เราจะเห็นว่ามีการอพยพแรงงานจากจังหวัดภาคต่าง ๆ เข้ามาทำงานในโซนนิคมอุตสาหกรรมมากขึ้น และหากโรงงานหรือบริษัทแบกรับภาระค่าแรงไม่ไหว ก็จะมีรายจ่ายมากขึ้น

อย่างที่ทราบกันว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีการปรับค่าอัตราเงินเฟ้อในทุก ๆ ปี นั่นก็หมายความว่าจำนวนเงินที่เรามีแต่ละปีนั้น จะซื้อของได้มากขึ้นหรือน้อยลง ขึ้นอยู่กับยอดอัตราเงินเฟ้อในปีนี้ และหากค่าแรงขั้นต่ำไม่ได้สูงกว่าเงินเฟ้อ ก็เท่ากับว่าเรามีรายได้เท่าเดิมนั้นเอง (ซื้อของได้น้อยลง) สิ่งที่คนไทยอยากเห็นกันทุก ๆ รัฐบาลก็คือ เมื่อมีรายได้แล้วก็อยากจะซื้อสินค้าได้คุ้มค่ากับราคา ซื้อสินค้าอุปโภคที่จำเป็นได้ในราคาที่ถูกลง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการรักษาพยาบาลที่เข้าถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้อย่างใกล้ชิด และอยู่ภายในความปลอดภัยและสงบ ดังนั้นเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเป็นข่าวที่เราควรติดตามเพื่อเป็นความรู้เท่าทันสิทธิ์ของตัวเอง ซึ่งหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ้างงานและค่าแรงขั้นต่ำ ก็สอบถามได้โดยตรงที่กรมแรงงาน   สายด่วนโทร 1506

ที่มา : พระราชกิจจานุเบกษาประกาศเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ ปี 2563พระราชกิจจานุเบกษาประกาศเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม :

Click อ่านข่าวสารการเงินทั้งหมดได้ที่นี่

Exit mobile version