Home Investment Finance สินเชื่อบ้านสุขสันต์ Refinance in 2562-2563 ดอกเบี้ยเท่าไหร่

สินเชื่อบ้านสุขสันต์ Refinance in 2562-2563 ดอกเบี้ยเท่าไหร่

สินเชื่อบ้านสุขสันต์ Refinance in 2562-2563 ดอกเบี้ยเท่าไหร่

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้านสุขสันต์ Refinance เท่าไหร่

บ้าน ที่อยู่อาศัยที่หลายคนให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงอีกทั้งยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเราอีกด้วย การมีบ้านสักหนึ่งหลังในยุคปัจจุบันก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องที่ยากเสมอไปเนื่องจากมีในส่วนของบริการสินเชื่อต่างๆ ที่รองรับให้คุณสามารถมีบ้านเป็นของตัวเองได้

อีกทั้งในยุคนี้นอกจากการทำสินเชื่อบ้านใหม่แล้วนั้น การรีไฟแนนซ์บ้าน ก็ถือเป็นสิ่งที่นิยมสำหรับหลายๆ คนเช่นเดียวกันอาจจะเนื่องด้วยหลายปัจจัยที่ทำให้ต้องรีไฟแนนซ์บ้าน ซึ่งการรีไฟแนนซ์บ้าน คือ การกู้ยืมสินเชื่อก้อนใหม่จากธนาคารที่เราผ่อนชำระบ้านอยู่ หรือ จากธนาคารใหม่มาโปะจ่ายหนี้ในส่วนของธนาคารเดิม ยกตัวอย่างเช่น กู้บ้านเป็นจำนวนเงิน 4 ล้านบาท ผ่อน 10 ปี แต่เมื่อผ่อนไปประมาณ 4 ปีเกิดปัญหาทางการการใช้จ่ายทำให้ไม่สามารถหมุนเงินในการผ่อนจ่ายไม่ทัน จึงทำการยื่นขอรีไฟแนนซ์บ้าน แต่ก็จะมีในส่วนของดอกเบี้ย ประเภท MLR และ MRR ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารอีกด้วย

สินเชื่อบ้านสุขสันต์ Refinance in ปี 2562-2563

สินเชื่อบ้านจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส.สำหรับการไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือ ห้องชุดต่างๆ รวมไปถึง การปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม หรือแม้แต่ที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น โดยมีการอนุมัติวงเงินตามเกณฑ์หลักประกัน และ เกณฑ์รายได้ของผู้กู้ ซึ่งระยะเวลาในการผ่อนชำระต้องไม่น้อยกว่า 3ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี อัตราดอกเบี้ยเป็นไปในรูปแบบของการลดต้นลดดอก

สินเชื่อบ้านสุขสันต์ Refinance in 2562-2563 ดอกเบี้ยเท่าไหร่

อัตราดอกเบี้ย

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อบ้านสุขสันต์
 • กลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป และลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
 • เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
 • เอกสารทางการเงิน
 • ใบรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน หรือ หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง สำหรับผู้ประกอบอาชีอิสระ)
 • สำเนาทะเบียนการค้า, ทะเบียนบริษัท, ห้างหุ้นส่วน (อาชีพอิสระ)
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ (อาชีพอิสระ)
 • รูปถ่ายกิจการ (อาชีพอิสระ)
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (อาชีพอิสระ)

** เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม หรือ สิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆ เพิ่มเติมของผู้กู้ขึ้นอยู่กับที่ธนาคารเป็นผู้กำหนด

สำหรับการทำสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อบ้านสุขสันต์ Refinance in จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้ ซึ่งแนะนำให้สอบถามหรือขอคำแนะนำจากธนาคารโดยตรง เนื่องจากการพิจารณาสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านนั้นแต่ละแห่งจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างของธนาคารที่เป็นผู้กำหนดนั่นเองนะคะ

 READ MORE : 

Exit mobile version