เขียนเรซูเม่อย่างไรให้น่าสนใจ พร้อมตัวอย่างเรซูเม่สมัครงาน

แนะวิธีเขียน Resume ให้ได้งาน

“เรซูเม่” เป็นสิ่งหนึ่งที่เด็กจบใหม่จะต้องทำให้ดี เพราะเป็นด่านแรกที่บริษัทต่าง ๆ จะสนใจ หากเราทำเรซูเม่แนะนำตนเองให้น่าสนใจก็จะมีโอกาสให้เราได้รับเลือกไปสัมภาษณ์งาน เพราะแน่นอนว่าคุณจะต้องเจอกับคู่แข่งอีกมากมายที่จบมาเหมือนกัน จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในเดือนพฤษภาคม ปี 2561 มีนักศึกษาที่จบปริญญาตรีว่างงานมากที่สุด 170,900 คน ดังนั้นวันนี้เราจึงมีวิธีเขียนเรซูเม่สมัครงานมาแนะนำกันด้วยค่ะ

Resume คือ ประวัติส่วนบุคคลโดยย่อสำหรับใช้สมัครงาน ส่วนมากจะประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน เป็นต้น โดยสามารถให้อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสาาาาาาา ไฟล์คอมพิวเตอร์ อาทิ PDF, Docx ซึ่งแล้วแต่บริษัทว่าจะให้คุณส่งเรซูเม่รูปแบบใดไปให้ องค์ประกอบเรซูเม่มี 7 ส่วน ดังนี้

1 ประวัติส่วนตัว

ในส่วนนี้จะบอกถึงประวัติส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล น้ำหนัก ส่วนสูง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และรูปถ่ายสุภาพ

2 ประวัติการศึกษา

บอกข้อมูลประวัติการศึกษาโดยเรียงลำดับจากสูงสุด คือ ปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี หากมีเกียรตินิยมให้กรอกข้อมูลด้วย พร้อมบอกเกรดเฉลี่ย

3 จุดมุ่งหมายในการทำงาน

ส่วนนี้ให้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการทำงานของคุณ เพื่อแสดงถึงความตั้งใจในการทำงานของคุณ หรือกล่าวถึงความสนใจในตำแหน่งงานที่คุณต้องการสมัคร

4 ประสบการณ์การทำงาน

สำหรับคนที่เคยทำงานมาแล้ว ให้เล่าถึงประสบการณ์การทำงานของคุณที่ผ่านมา โดยใส่ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัทที่เคยร่วมงานหรือฝึกงาน รายละเอียดการทำงาน และกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ที่เคยทำ ส่วนนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่ให้เล่าถึงประสบการณ์ทำงานในช่วงมหาวิทยาลัย

5 ทักษะและความสามารถพิเศษ

ส่วนนี้ให้แสดงถึงทักษะและความสามารถพิเศษที่คุณมี เพื่อให้บริษัททราบว่าคุณมีคุณสมบัติพิเศษอะไรนอกเหนือจากคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ เช่น ภาษา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพิมพ์ การขับรถ

6 รางวัลหรือผลงานที่โดดเด่น

เรียงลำดับรางวัลหรือผลงานที่โดดเด่นของคุณที่ผ่า่นมา อาทิ การประกวด การร่วมโครงการต่าง โดยแสดงรายละเอียดของผลงานที่คุณทำ

7 บุคคลหรือบริษัทที่รองรับข้อมูลว่าเป็นข้อเท็จจริง

ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญที่หลายคนมองข้าม โดยเฉพาะเด็กจบใหม่ การมีบุคคลอ้างอิงหรือมีบริษัทรับรองว่าข้อมูลของคุณเป็นความจริง จะช่วยให้เรซูเม่ของคุณมีความน่าเชื่อถือขึ้น

Read more…

 

อ่านข่าวสารการเงิน “วัยทำงาน” ทั้งหมดได้ที่นี่