หยุดผ่อนบ้าน ผ่อนรถ โควิด – 30 ธนาคาร มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ปี 2563 พร้อมเบอร์ติดต่อ

ads

เนื่องจากพิษเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ โดยมีผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ค่อนข้างมาก และหนักมากไปกว่าเดิมสำหรับผู้ที่มีภาระเรื่องการผ่อนบ้าน ผ่อนรถ และผู้ที่มีหนี้สิน ทางธนาคารแห่งประเทศไทย จึงมีการร่วมกันกับ ธนาคารและ สถาบันการเงิน เพื่อออกมาตรการ การช่วยเหลือ สำหรับผู้ที่คิดจะหยุดผ่อนบ้าน หรือ หยุดผ่อนรถ รวมถึง หนี้ธุรกิจ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด ด้วย โดยมี 30 ธนาคาร และสถาบันการเงิน ซึ่งจะมีการผ่อนปรนเรื่องการผ่อนเงินต้น และมีการลดดอกเบี้ย หรือ มีการผ่อนดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวโดยการพักชำระเงินต้น ดังนี้

ธนาคารพาณิชย์ (พักเงินต้น ลดดอกเบี้ย)

ในหน้านี้มีอะไรบ้าง?

ธนาคารกรุงเทพ

 • สินเชื่อธุรกิจ – พักชำระเงินต้น ไม่เกิน 12 เดือน
 • ปล่อยสินเชื่อเพิ่ม สำหรับสินเชื่อธุรกิจ
 • ลูกหนี้บุคคล ลดอัตราดอกเบี้ยลง 50%
 • ลดขั้นต่ำที่ต้องจ่ายไม่เกิน 10%
 • ยกเว้นดอกเบี้ยจากหนี้ค้างชำระ
 • ยืดระยะเวลาผ่อนเป็น 3 เดือน
 • สินเชื่อบ้าน ไม่ต้องชำระเงินต้น 12 เดือน
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1333
 • อ้างอิง

ธนาคารกสิกรไทย

 • สินเชื่อบ้าน ผ่อนเฉพาะดอกเบี้ย 12 เดือน
 • บัตรเครดิต และ สินเชื่อส่วนบุคคล ผ่อนเฉพาะดอกเบี้ย ถึงรอบบัญชี ธันวาคม 2563
 • สินเชื่อรถยนต์ (สำหรับคนผ่อนรถ) หยุดผ่อนเงินต้น ผ่อนเฉพาะดอกเบี้ย 12 เดือน
 • สอบถามเพิ่มเติมที่ 0 2888 8888

ธนาคารไทยพาณิชย์

 • สินเชื่อบ้าน ไม่ต้องชำระเงินต้นสูงสุด 6 เดือน
 • สินเชื่อรถยนต์ SCB พักชำระค่างวด 6 เดือน
 • สินเชื่อบัตรเครดิต และ สินเชื่อส่วนบุคคล พักชำระยอดขั้นต่ำถึง 6 เดือน
 • (มีเงื่อนไข ติดต่อ 02-777-7777)

ธนาคารกรุงไทย

 • สำหรับธุรกิจเท่านั้น พักเงินต้น 12 เดือน
 • การค้ำประกัน บสย. ขยายเวลาไปได้อีก 5 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • ติดต่อได้ที่ 0 2111 1111
 • อ้างอิง

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 • สินเชื่อทั่วไป ลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 2% ไม่เกิน 6 เดือน
 • หยุดชำระเงินต้น ไม่เกิน 12 เดือน
 • ลดจำนวนผ่อน ไม่เกิน 12 เดือน
 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เป็นอัตราปกติ ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมสินเชื่อ
 • สินเชื่อหมุนเวียน ขยายเวลาวันครบกำหนดชำระครั้งละไม่เกิน 6 เดือน
 • ปรับวงเงินจากระยะสั้นเป็นระยะยาว สินเชื่อระยะยาวต้องไม่เกิน 12 เดือน
 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เป็นอัตราปกติ ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมสินเชื่อ
 • ถามเพิ่มเติมที่ Krungsri Call Center 1572
 • อ้างอิง

ธนาคาร ยูโอบี

 • พักชำระหนี้ สินเชื่อบ้าน ไม่เกิน 12 เดือน
 • ลดดอกเบี้ยและค่าปรับ
 • ลดเงื่อนไขชำระเงินกู้ ลดจำนวนเงินผ่อนต่องวด และ ขยายเวลาการผ่อน
 • บัตรเครดิต และ สินเชื่อ ลดค่าปรับ และ ดอกเบี้ย ลดจำนวนขั้นต่ำที่ต้องผ่อน
 • UOB Call Center 0 2285 1555
 • อ้างอิง

ธนาคาร ทิสโก้

 • หนี้บ้าน หนี้รถ ไม่ต้องชำระเงินต้นไม่เกิน 6 เดือน
 • ขยายเวลาการผ่อน
 • ลดค่าธรรมเนียม
 • เบอร์ติดต่อสอบถาม 0 2080 6000  หรือ 0 2633 6000
 • อ้างอิง

ธนาคารธนชาต

 • สินเชื่อรถยนต์ใหม่ ,สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว และสินเชื่อรถแลกเงิน : พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือนและ/หรือขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด
 • สินเชื่อเล่มแลกเงิน : พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 60 วัน
 • สินเชื่อบ้านธนชาต : พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน
 • สินเชื่อบุคคลธนชาต : พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน
 • บัตรเครดิตธนชาต : ลดยอดชำระขั้นต่ำเหลือ 5% หรือ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน
 • บัตรกดเงินสด Flash Plus ลดยอดชำระขั้นต่ำเหลือ 1% หรือ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน
 • Call Center 1770
 • อ้างอิง

ธนาคารทหารไทย

 • พักชำระหนี้ สินเชื่อบ้าน ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ไม่เกิน 3 เดือน
 • สินเชื่อบัตรเครดิต ไม่ต้องจ่ายค่าบัตรเครดิต 3 รอบบัญชี (ต้องโทรแจ้งที่ 1558)
 • พักหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล ไม่เกิน 3 เดือน
 • ขยายเวลาการจ่ายคืนเงินกู้ 3 เดือน
 • บัตรกดเงินสด ไม่ต้องจ่ายค่าบัตร 3 เดือน
 • TMB Contact Center 1558
 • อ้างอิง

ธนาคารเกียรตินาคิน

 • หยุดผ่อนเงินต้น 6 เดือน สูงสุด
 • มีส่วนลดดอกเบี้ยให้
 • ขยายเวลาชำระหนี้
 • ติดต่อถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2165 5555
 • อ้างอิง

ธนาคาร Standard Charter

 • สำหรับองค์กร พักชำระเงินต้น หรือ ปรับอัตราดอกเบี้ยลง 12 เดือน
 • ลดเงื่อนไข สินเชื่อหมุนเวียน 6 เดือน
 • ติดต่อได้ที่ 0 2724 4000
 • อ้างอิง

ธนาคาร ICBC

 • หยุดผ่อนเงินต้น 12 เดือน ทั้งธุรกิจ และ บุคคล
 • เพิ่มวงเงินสินเชื่อ
 • ลดอัตราขั้นต่ำในการจ่ายบัตรเครดิต
 • ติดต่อ ​0 2629 5588
 • อ้างอิง

ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์

 • ปลอดเงินต้น 12 เดือน ขยายเวลาเงินกู้
 • เพิ่มวงเงินสินเชื่อ
 • ลดดอกเบี้ย ไม่เกิน 12 เดือน
 • ติดต่อ 1327
 • อ้างอิง

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

 • พักชำระหนี้ไม่เกิน 6 เดือน ขยายเวลาผ่อนหลังจากนั้นเป็น 24 เดือน
 • ให้ทุนเพิ่ม 2-30 ล้านบาท ผ่อนไม่เกิน 8 ปี
 • สมัครสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563
 • ลดค่าธรรมเนียมโอนทรัพย์ชำระหนี้กรมที่ดิน เหลือ 0.01%
 • ติดต่อ 02-697-5454

ธนาคาร Cimb Thai

 • ผ่อนปรนการผ่อนชำระค่างวด ชั่วคราว
 • ลดจำนวนเงินในการผ่อน
 • ขยายเวลาการผ่อนชำระ
 • ติดต่อ 02-626-7777
 • อ้างอิง

ธนาคารพาณิชย์ ของต่างประเทศ ที่มีสาขาอยู่ในไทย

ANZ Bank

 • ยังไม่มีข้อมูล สอบถามได้ที่ 02-263-9756

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย)

 • หนี้บ้าน รายย่อย และ ธุรกิจ หยุดเงินต้นเป็นเวลา 6 เดือน ขยายเวลาหยุดพักชำระได้ถึง 12 เดือน ตาม ที่ธนาคารพิจารณา
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 281 1010 ต่อ 2510 หรือ 2520

ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์

 • ยังไม่มีข้อมูล ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ 02-259-2000

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ธนาคารออมสิน

 • ออกสินเชื่อพิเศษ สำหรับมาตรการผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพิ่มวงเงินสูงสุด 50,000 บาท ผ่อนคืน 5 ปี ปลอดหนี้ชำระ 6 งวดแรก สำหรับบุคคล และ ผู้ประกอบการ (ยื่นเรื่องได้ถึง 30 กันยายน 2563)
 • ลดดอกเบี้ยให้เต็มที่ 20% ระยะเวลา 1 ปี พักเงินต้นไม่เกิน 2 ปี ขยายเวลาจ่ายหนี้ (ยื่นเรื่องได้ถึง 31 ธันวาคม 2563)
 • ถามเพิ่มเติมที่ 1115
 • อ้างอิง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 • เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง ขยายเวลาชำระหนี้เดิมออกไป 2 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564
 • โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง
  ปี 2563 วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท เกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งสามารถกู้
  เพื่อลงทุนได้รายละไม่เกิน 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 0%
  ส่วนปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-2% (ปัจจุบัน MRR= 6.875%)
  กำหนดชำระคืนไม่เกิน 10 ปี สนับสนุนสินเชื่อตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2563
 • อ้างอิง
   มาตราการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
 • ครอบคลุมลูกหนี้เกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการและสถาบัน
 • ขยายระยะเวลาชำระหนี้ ไม่เกิน 20 ปี ปลอดเงินต้นไม่เกิน 3 ปีแรก
 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
 • ให้สินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือค่าใช้จ่ายประกอบอาชีพ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 • มอบโปรโมชั่นดอกเบี้ย จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย 6 เดือน
 • พ้น 6 เดือนไปแล้ว ใช้ชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยแบ่งเป็นกลุ่มรายย่อย สวัสดิกการ และกลุ่ม แฟลต ไม่เกิน 6 เดือน
 • สำหรับคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก Covid-19 ให้จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน เหลือดอกเบี้ย 1% ต่อปี ไม่เกิน 4 เดือน
 • ติดต่อ ​0 2645 9000
 • อ้างอิง

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า

 • พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน รวมทั้งขยายระยะเวลาให้ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงิน (รวมอายุตั๋วเดิมไม่เกิน 360 วัน)
 • ขยายระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดได้สูงสุด 5 ปี สำหรับลูกค้าที่มีการค้ำประกันสินเชื่อโดย บสย. PGS ระยะที่ 5-7 โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
 • ระยะเวลาให้บริการ 4 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2563
 • ​โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่อ 4120-4
 • อ้างอิง

ธนาคาร พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

 • พักชำระหนี้ สินเชื่อระยะยาว ถึง 12 เดือน
 • ขยายเวลาค้ำประกันลูกหนี้ที่มี บสย. ค้ำประกัน ออกไปอีก 5 ปี
 • ให้สินเชื่อใหม่ บริษัทดอกเบี้ย 3% ใน 3 ปี แรก วงเงิน 1 ล้านบาท
 • ให้สินเชื่อใหม่ส่วนบุคคล 5% 3 ปีแรก วงเงิน 500,000 บาท ต่อ คน ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 7 ปี
 • ติดต่อ 1357
 • อ้างอิง

ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย

 • พักชำระหนี้เงินต้นและชำระเฉพาะดอกเบี้ย 12 เดือน (ไม่เกินเดือนธันวาคม 2563)
 • ยื่นคำขอไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2563 ที่สาขาเท่านั้น
 • ติดต่อ 1302
 • อ้างอิง

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 ปี วงเงินค้ำประกันสูงสุด 30 ล้าน บาท ต่อ ราย สินเชื่อใหม่ได้รับการค้ำประกันความเสียหาย เพิ่มเป็น 40% ของสถาบันการเงิน
 • ติดต่อ 0 2890 9999
 • อ้างอิง

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

 • ลดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6 เดือน ถึง สิงหาคม 2563
 • ลดค่างวด 50% 6 เดือน ถึง สิงหาคม 2563
 • พักหนี้ 6 เดือน มีนาคม ถึง สิงหาคม 2563
 • ติดต่อ 0 2018 3636
 • อ้างอิง

สาขาธนาคารต่างประเทศ ที่อยู่ในประเทศไทย

Citibank

 • ปรับโครงสร้างหนี้ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • ผ่อนปรน เรื่องอัตราดอกเบี้ย และ ค่าติดตามทวงถามหนี้ สำหรับผู้ที่มียอดค้างชำระ
 • ลดอัตราดอกเบี้ยลงจากอัตราปกติ รวมถึง ลดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย (เฉพาะสำหรับ การปิดสินเชื่อบัตรเครดิตซิตี้ หรือ Citi Ready Credit)
 • ติดต่อได้ที่ 1588

ดอยช์แบงก์

ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส

 • ติดต่อได้ที่ 02 684 2000

ธนาคารมิซูโฮ

 • ติดต่อได้ที่ Call Center 0 2002 0222

ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 • ปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ รวมถึงการหยุดพักชำระหนี้เงินต้น
 • ติดต่อได้ที่ 02 287 9888

ธนาคาร อาร์ เอช บี จำกัด

 • ติดต่อได้ที่ 02-126-8630

ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น 

 • ติดต่อได้ที่ 02353-8000

ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์

 • พักชำระหนี้เงินต้น ปรับลดดอกเบี้ย
 • ลดเงื่อนไข สำหรับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน
 • ติดต่อได้ที่ 02-017-8633

ธนาคาร ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด

 • ขยายเวลาชำระหนี้ ของสินเชื่อเพื่อการค้า
 • ปรับวงเงินให้เหมาะสม
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโดยตรง

ธนาคาร ธนาคารอินเดียนโอเวอร์ซีส์

 • ติดต่อ Email: crm@iob.co.th, creditofficer@iob.co.thโทรศัพท์: 02-2245411-14 (Extension: 07 – CRM or 20 – Credit Dept)

ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย