Home Investment Finance CIMB สินเชื่อบ้านใหม่ – มือสอง โครงการไหน ก็กู้ได้ ดอกเบี้ย 3 ปีแรก เริ่มต้น 3.33%

CIMB สินเชื่อบ้านใหม่ – มือสอง โครงการไหน ก็กู้ได้ ดอกเบี้ย 3 ปีแรก เริ่มต้น 3.33%

สินเชื่อสำหรับกู้บ้าน CIMB

เบิกใช้วงเงิน ระหว่าง 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 60  มีของกำนัลพิเศษ

สวัสดีค่ะ  วันนี้ เว็บไซต์ Promotions มีข้อมูลข่าวสาร ที่จะให้คุณได้รู้ว่ามีโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านดีๆ  จากธนาคารที่คุณอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนว่ามีโปรฯ นี้ด้วยหรอ อย่าง CIMB ที่มาเสนอดอกเบี้ยให้ 3.33% ใน 3 ปีแรกเท่านั้น  สำหรับพนักงานมีรายได้ประจำ 30,000 บาทขึ้นไป  .. แต่ย้ำย้ำว่า ต้องมีรายได้ 30,000 บาท ขึ้นไป  และเงินกู้ขั้นต่ำ 1.5 บาทขึ้นไป  แต่ต้องสมัครออนไลน์เท่านั้น  ถึงจะได้โปรนี้! 

สินเชื่อโฮมฟอร์ยู (Home for You)

คุณสมบัติของสินเชื่อ โฮม ฟอร์ ยู กับซีไอเอ็มบี เป็นสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเป็นสินเชื่อกู้บ้านที่เลือกผ่อนชำระง่ายๆ เท่ากันทุกเดือน คุณสมบัติผู้สมัครมีดังนี้

  • สัญชาติไทย และ อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  • เป็นพนักงานประจำบริษัท พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ หรือ พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงาน
  • อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป ถึง 62 ปี เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 65 ปี
  • พนักงานบริษัท ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีอายุงาน 6 เดือนขึ้นไป  พนักงานสัญญาจ้างมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป  และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือ เจ้าของกิจการต้องมีอายุ 2 ปีขึ้นไป

*** หากคุณเปลี่ยนงาน จะต้องมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบัน 6 เดือนขึ้นไป และต้องมีเอกสารยืนยันการทำงาน  (ถ้าจำเป็นต้องนับอายุงานกับที่เก่า ต้องมีเอกสารยืนยันหรือตรวจสอบไปยังที่ทำงานเดิมได้)

** ผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว จะต้องมีหนังสือจดทะเบียนการค้า หรือหนังสือที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่ยืนยันระยะเวลาดำเนินธุรกิจที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้

  ประกอบกิจการอยู่ในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด
พนักงาน กรณีกู้เดี่ยว หรือมีผู้กู้ร่วม มีรายได้มากกว่า 15,000 บาทขึ้นไป มีรายได้มากกว่า 15,000 บาทขึ้นไป
พนักงานผู้กู้หลัก มีรายได้ 10,000 บาทขึ้นไป มีรายได้ 10,000 บาทขึ้นไป
พนักงานผู้กู้รอง ไม่มีกำหนดขั้นต่ำ ไม่มีกำหนดขั้นต่ำ
รายได้ผู้กู้หลักและผู้กู้รอง มีรายได้มากกว่า 15,000 บาทขึ้นไป มีรายได้มากกว่า 15,000 บาทขึ้นไป
ประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้กู้เดี่ยว หรือ ผู้กู้ร่วม มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป ต่อคน ต่อ 1 ประเภทธุรกิจ มีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป ต่อคน ต่อ 1 ประเภทธุรกิจ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้กู้หลัก มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป ต่อคน ต่อ 1 ประเภทธุรกิจ มีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป ต่อคน ต่อ 1 ประเภทธุรกิจ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้กู้รอง ไม่มีกำหนดขั้นต่ำ ไม่มีกำหนดขั้นต่ำ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้กู้หลัก กับ ผู้กู้รอง มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป ต่อคน ต่อ 1 ประเภทธุรกิจ มีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป ต่อคน ต่อ 1 ประเภทธุรกิจ

 

เอกสารหลักประกัน

  • เอกสารขอสินเชื่อบ้านใหม่ ได้แก่ สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สำเนาใบจอง สำเนาใบเสนอราคา
  • เอกสารขอสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินที่มีอยู่แล้ว สำเนาแบบแปลนการก่อสร้าง  สัญญาก่อสร้าง  ใบยื่นขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน (ยื่นภายหลังได้ไม่เกินวันที่จดจำนอง)

MRR เท่ากับ 7.75%
ตามประกาศ ณ วันที่ 16 มิ.ย. 60

MRR คือ อัตราดอกเบี้ยที่อิงกับปัจจัยหลายอย่างทางสภาพเศรษฐกิจ ณ ช่วงเวลาที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งใช้เป็นตัวกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และ สินเชื่อต่างๆ  สินเชื่อมีดอกเบี้ย 2 ประเภท เป็นแบบอัตราคงที่ Fixed Rate หรือสินเชื่อลอยตัว Floating Rate แต่ MRR เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว ซึ่งมอบให้กับลูกค้ารายย่อย  (ซึ่งแตกต่างจาก MLR ที่มอบให้กับสถาบันการเงินหรือบริษัท และ MOR ซึ่งเป็นสินเชื่อที่มอบให้กับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีที่เบิกเงินเกินบัญชี)

 

หากคุณประเมินแล้วว่ากู้คนเดียวไม่น่าผ่านก็สามารถเลือกผู้ที่มีรายได้เพิ่มอีก 1 คนเป็นผู้กู้ร่วมได้  ปัจจุบันนิยมเป็นญาติพี่น้อง หรือ สามีภรรยา  และดูรายได้ต่อเดือนรวมกัน  ทั้ง 2 ต้องประกอบอาชีพและมีเอกสารอ้างอิงการทำงานตามที่สถาบันการเงินเรียกขอไว้  ซึ่งหากรวมอายุของทั้งสองกับระยะเวลาการผ่อนแล้ว ต้องไม่เกิน 65 ปี  (กู้ได้นานสุด 30 ปี)  แต่สินเชื่อของ CIMB เริ่มต้นให้กู้เพื่อผ่อนบ้านราคา 1,500,000 บาทขึ้นไป ไม่จำกัดว่าเป็นบ้านเก่าหรือบ้านใหม่  ซึ่งปกติการซื้อบ้านใหม่นี้ทางโครงการมักมีโปรโมชั่นยื่นให้กับ 7 ธนาคาร

 

ปกติแล้วสินเชื่อบ้านนี้จะขึ้นอยู่กับประกาศ MRR และคุณเองก็จะต้องทำประกันชีวิต โดยใส่ชื่อผู้รับผลประโยชน์เป็นธนาคาร (เจ้าหนี้) ด้วย  (หากสงสัยว่าทำไมเราต้องทำประกันโดยให้ธนาคารเป็นผู้รับผลประโยชน์ได้ด้วยหรอ ก็เพราะว่าเผื่อให้บริษัทประกันชีวิตมาเป็นผู้รับความเสี่ยงแทนคุณ .. แต่ว่าคุณต้องจ่ายเงินค่าประกันชีวิตเอง  และสามารถเลือกญาติพี่น้องเป็นผู้รับผลประโยชน์อันดับ 2 หรือ 3 ได้)

เครื่องมือช่วยคำนวณยอดผ่อนสินเชื่อต่อเดือน

เครื่องมือคำนวณ สินเชื่อสำหรับกู้บ้าน CIMB

ง่ายมาก ไม่ต้องนั่งจิ้น  คือหากคุณต้องการรู้ว่าหากคุณจะกู้มาในจำนวนเท่านั้น เท่านี้  จะต้องเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่ ซึ่งหากคุณเข้าไปลองเล่นดูที่หน้าเว็บไซต์ CIMB จะพบว่า ธนาคารจะให้กู้ขั้นต่ำ เริ่มต้น 1,500,000 บาท  และหากอยากได้ดอกเบี้ย 3.33% จะบังคับทำประกันชีวิตไว้ด้วย  โดยสามารถกู้ได้สูงสุด 30 ล้านบาท ผ่อนสูงสุด 30 ปี

ทีนี้อยากรู้ว่าหากเราจะกู้สัก 5 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระเป็น 30 ปี จะต้องผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่  เมื่อกรอกหน้าเว็บก็จะคำนวณมาให้เร็วปรี๊ด  คุณจะต้องจ่ายดอกเบี้ย 3.33% สำหรับ 3 ปีแรก ด้วยค่างวด 31,630 บาท ต่อปี

LH Bank ให้วงเงินอนุมัติ 100% เมื่อซื้อบ้านเครือ Land and Houses เท่านั้น

สินเชื่อนี้สำหรับบ้านใหม่ก็ได้  บ้านมือสองก็ได้   โครงการไหนก็ได้   โดยที่จะเป็นสินทรัพย์อย่างบ้าน หรือ คอนโด ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ  และเจ้าหน้าที่ธนาคารจะเป็นผู้อนุมัติสินเชื่อ ทำทุกอย่างที่ดูกู้ยาก ให้กลายเป็นเรื่องง่าย   โดยจะใช้กู้แบบ Refinance บ้านก็ได้  ใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน

เมื่อกรอกข้อมูลสมัครแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับใน 1 วันเท่านั้น และเริ่มออกโปรฯ เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 60 ที่ผ่านมานี้เอง และจะสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นในวันที่ 30 กันยายน 60 ซึ่งคุณจะได้้รับฟรี!! บัตรกำนัลสตาบั๊คส์ มูลค่า 500 บาท สำหรับผู้ที่สมัครผ่าน และได้ใช้วงเงินในระยะเวลาข้างต้น  ซึ่งสนในให้คลิกกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้เลยจ้า

อ่านเพิ่มเติม :

1) LH Bank เปิดตัว สินเชื่อบ้าน ดอกกเบี้ยดี๊ดี ฟรีทุกอย่าง ดอก 3.99%
2) เปรียบเทียบสินเชื่อบ้าน ธนาคารไหนดีสุดในปี 2560 นี้
3) TMB สินเชื่อบ้าน Refinance ดอกเบี้ย 3.99% 3 ปีแรก
4) LH Bank ให้วงเงินอนุมัติ 100% เมื่อซื้อบ้านเครือ Land and Houses เท่านั้น

 

Exit mobile version