ads

ที่ผ่านมาการเพิ่มและยกระดับความปลอดภัยในการใช้บัตรเครดิต และบัตรเดบิตสูงขึ้นไปอีกขั้น คือการเพิ่ม Chip ที่ฝังอยู่บนบัตรเดรดิต และ debit มากกว่าการใช้ แถบแม่เหล็กที่สามารถถูกโจรกรรมข้อมูลได้ ซึ่งในบางกรณี การใช้ บัตรเครดิตฝังชิป การรูดจ่ายเงินจะมีความรวดเร็วกว่า แต่บางครั้งก็ช้ามาก ถึงมากที่สุด และวันนี้ Mastercard กำลังเข้าร่วมกับ Verifone และบริษัท Global Payments เพื่อที่จะสร้าง Chip ที่มีความเร็วสูง ที่จะสามารถใช้จ่ายได้เร็วขึ้น ผ่าน Supermarket ต่างๆ ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ฯลฯ เพราะเค้าทราบดีถึงความอึดอัดในการรอจ่ายเงิน

โดยปกติการจ่ายเงินที่ห้างสรรพสินค้า ที่มีเครื่องรูดบัตร โดยเฉพาะเวลาที่มีช่วง Sale ของสินค้า การต่อแถวจ่ายเงินจะมีคิวยาวเหยียด ซึ่งทำให้รำคาญใจ และบางทีหลายคนก็ “เออ! ไม่ซื้อก็ได้ ไปซื้อออนไลน์ส่งของที่บ้านดีกว่า” การที่ทาง Mastercard จะพัฒนา Chip ตัวนี้ขึ้นมา อาจใช้เวลา และไม่มีใครบอกได้ว่าเมื่อไหร่ แม้ว่าก่อนหน้านี้ เค้าจะทำบัตร Mastercad ที่สแกนลายนิ้วมือด้วย แต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะสำเร็จ

แต่อย่างไรก็ดีหากทาง Mastercard ทำให้การอ่าน Chip เร็วกว่านี้ได้ จะทำให้การชำระเงินเร็วขึ้น ทุกอย่างไหลลื่นขึ้น และผู้คนก็อาจจะจับจ่ายมากขึ้น ซึ่งหากต้องเปลี่ยนเครื่องรูดบัตร บางทีห้าง ร้านต่างๆ ก็คงจะต้องยอมกันละทีนี้