Home Investment Finance ลงทะเบียนรับเงิน 5000 เยียวยาโควิด ได้ที่ไหน? ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

ลงทะเบียนรับเงิน 5000 เยียวยาโควิด ได้ที่ไหน? ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

นอกจากการ พักชำระหนี้ และ การปล่อยกู้สินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 และ 50,000 บาท แล้ว เงินเยียวยานี้ ทาง คลังฯ ได้มีการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 โดยที่จะเป็นรูปแบบเงินสนับสนุน 5,000 บาท ต่อ คน เป็นเวลา 3 เดือน รวมทั้งสิ้น 15,000 บาท โดยจะมีให้เฉพาะ กลุ่มทั้ง 3 กลุ่มดังนี้

ใครมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 500 บาท จากสถานการณ์ Covid-19

  1. กลุ่มแรงงาน – ผู้ใช้แรงงานทั่วไป
  2. ลูกจ้างรายวัน – เช่นพนักงานร้านอาหาร พนักงานที่ได้รับค่าจ้างตอบแทนเป็นรายวัน
  3. ลูกจ้างชั่วคราว – เป็นพนักงานที่ไม่ใช่พนักงานประจำ และอาจไม่ได้บรรจุเป็นพนักงานบริษัท

ลงทะเบียนได้ที่เว็บ http://www.เราไม่ทิ้งกัน.com/

แม้ว่าในเบื้องต้น วันที่ 25 มีนาคม 2563 เว็บไซด เราไม่ทิ้งกัน อาจยังเข้าใช้งานไม่ได้เต็มที่ ซึ่งอาจมีการเตรียมความพร้อม หรืออาจมีการเปลี่ยนเว็บในการลงทะเบียน ซึ่ง เราไม่ทิ้งกัน.com จะเป็นเว็บที่ถูกแจ้งมาว่า จะเปิดให้ลงทะเบียนรับเงิน 5000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (อ้างอิง https://www.komchadluek.net/news/regional/424176)

ลงทะเบียน โดยการใช้เอกสาร และข้อมูล ดังนี้

  • บัตรประชาชน เบื้องต้น คาดว่าเป็นการกรอกรหัสบัตรประชาชน เข้าระบบ
  • ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร ที่อยู่อาศัย และอาจมีข้อมูลอื่นๆให้กรอกด้วย
  • ข้อมูลของนายจ้าง เช่น ข้อมูลร้านอาหาร สถานประกอบการ ฯลฯ
  • ข้อมูลพร้อมเพย์ หรือ บัญชีธนาคาร หากเป็นพร้อมเพย์จะต้องเป็นบัญชีที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้น

หากเว็บไซด์ เราไม่ทิ้งกัน.com ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ให้ค่อยๆลอง เนื่องอาจมีผู้เข้าใช้เป็นจำนวนมาก และไม่แนะนำให้ไปติดต่อที่สาขา ธนาคารออมสิน ธอส และ กรุงไทย เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการติดเชื้อ หรือ แพร่ เชื้อ ได้

อ่านต่อเกี่ยวกับมาตรการพักหนี้

Exit mobile version