ลงทะเบียนรับเงิน 5000 เยียวยาโควิด ได้ที่ไหน? ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

นอกจากการ พักชำระหนี้ และ การปล่อยกู้สินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 และ 50,000 บาท แล้ว เงินเยียวยานี้ ทาง คลังฯ ได้มีการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 โดยที่จะเป็นรูปแบบเงินสนับสนุน 5,000 บาท ต่อ คน เป็นเวลา 3 เดือน รวมทั้งสิ้น 15,000 บาท โดยจะมีให้เฉพาะ กลุ่มทั้ง 3 กลุ่มดังนี้

ใครมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 500 บาท จากสถานการณ์ Covid-19

  1. กลุ่มแรงงาน – ผู้ใช้แรงงานทั่วไป
  2. ลูกจ้างรายวัน – เช่นพนักงานร้านอาหาร พนักงานที่ได้รับค่าจ้างตอบแทนเป็นรายวัน
  3. ลูกจ้างชั่วคราว – เป็นพนักงานที่ไม่ใช่พนักงานประจำ และอาจไม่ได้บรรจุเป็นพนักงานบริษัท

ลงทะเบียนได้ที่เว็บ http://www.เราไม่ทิ้งกัน.com/

แม้ว่าในเบื้องต้น วันที่ 25 มีนาคม 2563 เว็บไซด เราไม่ทิ้งกัน อาจยังเข้าใช้งานไม่ได้เต็มที่ ซึ่งอาจมีการเตรียมความพร้อม หรืออาจมีการเปลี่ยนเว็บในการลงทะเบียน ซึ่ง เราไม่ทิ้งกัน.com จะเป็นเว็บที่ถูกแจ้งมาว่า จะเปิดให้ลงทะเบียนรับเงิน 5000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (อ้างอิง https://www.komchadluek.net/news/regional/424176)

ลงทะเบียน โดยการใช้เอกสาร และข้อมูล ดังนี้

  • บัตรประชาชน เบื้องต้น คาดว่าเป็นการกรอกรหัสบัตรประชาชน เข้าระบบ
  • ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร ที่อยู่อาศัย และอาจมีข้อมูลอื่นๆให้กรอกด้วย
  • ข้อมูลของนายจ้าง เช่น ข้อมูลร้านอาหาร สถานประกอบการ ฯลฯ
  • ข้อมูลพร้อมเพย์ หรือ บัญชีธนาคาร หากเป็นพร้อมเพย์จะต้องเป็นบัญชีที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้น

หากเว็บไซด์ เราไม่ทิ้งกัน.com ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ให้ค่อยๆลอง เนื่องอาจมีผู้เข้าใช้เป็นจำนวนมาก และไม่แนะนำให้ไปติดต่อที่สาขา ธนาคารออมสิน ธอส และ กรุงไทย เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการติดเชื้อ หรือ แพร่ เชื้อ ได้

อ่านต่อเกี่ยวกับมาตรการพักหนี้