ตรวจ ATK หรือ RT-PCR ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่? ได้เท่าไหร่กัน?

การลดหย่อนภาษี สำหรับบุคคลธรรมดา และ บริษัท และห้างร้านต่างๆ สำหรับในปี 2565 ที่จะถึงนี้ แน่นอนว่าเราทุกคนกำลังเตรียมตัวเก็บเอกสาร และ วางแผนเรื่องภาษี ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพ หน่วยลงทุน แต่ล่าสุด หนึ่งในสิ่งที่สามารถลดหย่อนภาษีได้นั่นก็คือการตรวจโควิดแบบ ATK

ทำความเข้าใจ การลดหย่อนภาษี มี 5 กลุ่มหลัก

การลดหย่อนภาษี ตามข้อมูลจาก กรมสรรพากร ผู้มีเงินได้มีสิทธิลดหย่อนอะไรได้บ้าง นั้น เราสามารถจำแนกแจกแจงการลดหย่อน สำหรับบุคคลธรรมดา (ที่ไม่ได้รวมการซื้อชุดตรวจ ATK) ได้ดังนี้

  1. ค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว เช่น คู่สมรส ฝากครรภ์ ค่าอุปการะผู้พิการ ทุพลภาพ
  2. ลดหย่อนกลุ่มประกันและเงินออม รวมถึง ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี เงินออม เงินลงทุนต่างๆ
  3. อสังหาริมทรัพย์ ยกตัวอย่างเช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสำหรับที่อยู่อาศัย หรือ โครงการบ้านหลังแรก
  4. เงินบริจาค ลดหย่อนได้ เช่น เงินบริจาคสถานพยาบาลของรัฐ พัฒนาสังคม พรรคการเมือง
  5. ค่าลดหย่อนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ยกตัวอย่างแคมเปญนี้ก็คือ ช้อปดีมีคืน
(อ้างอิง กรมสรรพากร https://www.rd.go.th/557.html)

สำหรับคนที่มีรายได้ไม่เกิน 150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี แต่สำหรับผู้ที่มีรายได้เกินที่กำหนดจะต้องเสียภาษีระหว่าง 5% ไปจนถึง 35% และมีวิธีการคำนวณภาษี ที่เข้าใจง่าย ที่กรม


บริษัทห้างร้าน ตรวจ ATK ลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า

หนึ่งในปัญหาของการแพร่ระบาดของ Covid-19 มาจาก การที่หลายคนไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อ และ สาเหตุที่ไม่รู้ว่าติดเชื้อหรือไม่นั้น มาจากการที่ไม่ได้ตรวจโควิด โดยที่ การตรวจ ATK หรือ Antigent Test Kit เป็นหนึ่งในวิธีตรวจที่รู้ผลเร็วที่สุด

การซื้อชุดตรวจ ATK หรือใช้บริการตรวจ สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า

สำหรับบริษัทหลายแห่ง การตรวจโควิดให้พนักงานเป็นค่าใช้จ่ายที่ทำให้หลายบริษัทต้องเป็นกังวล เนื่องจาก ราคาชุดตรวจ ATK ในปัจจุบัน ยังคงอยู่ที่หลักร้อยบาทต่อ 1 ชุด และด้วยเหตุนี้ ทำให้การบริษัท ห้างร้าน หรือ โรงงานในแต่ละสถานที่ ตรวจ ATK กันไม่บ่อยนัก ทำให้การตรวจพบเชื้อทำได้น้อยกว่าเดิม

ดังนั้นทาง ครม. จึงได้มีการออกมาตรการลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมสำหรับบริษัท โดยสำหรับผู้ที่ใช้บริการตรวจโควิด โดย ATK สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้มากกว่าเดิม 50% หรือ ที่ 1.5 เท่า ของราคา และ ค่าบริการตรวจโควิดทำให้ นิติบุคคล สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายภาษีรายปีได้ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ 1 กันยายน ไปจนถึง 31 มีนาคม 2565 (อ้างอิง Thairath.co.th)


ตรวจ RT-PCR ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?

สำหรับการตรวจ ATK สำหรับบุคคล ยังไม่มีข้อมูลว่าสามารถลดหย่อนภาษีได้ แต่สำหรับ บริษัทจะสามารถนำไปลดได้ตามที่กล่าวไปเบื้องต้น แต่สำหรับ การตรวจ RT-PCR ที่จะต้องตามมา หลังผลตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือไม่? ตรงนี้มีคำตอบ

สำหรับการตรวจ RT-PCR นั้น หากเป็นสถานพยาบาลตรวจให้ จะสามารถออกใบเสร็จให้ได้ โดยที่มักจะไม่มีการเก็บ Vat 7% และในกรณีที่ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะสามารถลดหย่อนได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และโดยปกติแล้วจะส่ง ใบเสร็จให้ทางอีเมล


ตรวจ PCR เคลมประกันแล้ว ต้องเสียภาษีหรือไม่?

สำหรับการตรวจ RT-PCR แล้วผลเป็น detected สามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาของทางภาครัฐได้ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ และ ผู้ที่มีประกันโควิดประเภท เจอจ่ายจบ สามารถเคลมประกันได้ด้วย คำถามถัดมาก็คือ การได้รับสินไหมทดแทน หรือเงินชดเชย จากบริษัทประกัน จะต้องเสียภาษีด้วยหรือเปล่านะ?

อ้างอิงแนววินิจฉัย ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนของบริษัทผู้รับประกันภัย จาก กรมสรรพากร มีกล่าวเอาไว้ว่า

ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดหรือเงินที่ได้จากการประกันภัย เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตามมาตรา 42 (13) แห่งประมวลรัษฎากร

ดังนั้น เงินประกันชดเชยรายได้ ที่ได้ทำประกันไว้กับบริษัทประกันต่างๆ เมื่อนำผล RT-PCR ไปเคลมแล้ว จะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ นั่นเอง


บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม