4 คำแนะนำ จากเครดิตบูโร เพื่อให้มีเครดิตดีตลอดกาล

การรักษาคะแนนเครดิตของตัวเองมีประโยชน์มากในการทำธุรกรรมทางการเงินทั้งปัจจุบันและในอนาคต เพราะเราไม่อาจรู้ได้ว่า อีกหน่อยเราจะต้องไปกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินเมื่อไหร่ ซึ่งสิ่งที่ทำได้คือควรปฎิบัติตามคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ แต่ก่อนที่จะไปฟังผู้เชี่ยวชาญที่ไหน ให้ลองอ่านข้อมูลจาก National Credit Bureau หรือเครดิตบูโรแห่งชาติ ก่อนเป็นที่แรก และที่ทาง NCB เค้าแนะนำมีหัวข้อ 4 หัวข้อหลักๆดังนี้

ข้อมูลจากเครดิตบูโร เกี่ยวกับคำแนะนำในการรักษาเครดิต

  • ผู้บริโภคควรดำรงสัดส่วนหนี้อย่างเหมาะสม โดยไม่ควรมีภาระหนี้ที่ต้องจ่ายต่อเดือนสูงเกินไป จนทำให้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายหลักในการดำรงชีพไม่เพียงพอสำหรับชำระหนี้ขั้นต่ำในแต่ละงวด
  • ผู้บริโภคควรมีบัตรเครดิตในจำนวนน้อย หรือเท่าที่พอเพียงต่อความจำเป็น และควรปิดบัญชีบัตร เครดิตใดๆ ที่ไม่ได้ใช้แล้ว เพราะโดยปกติสถาบันผู้ให้สินเชื่อจะดูขีดความสามารถในการจับจ่ายว่า ผู้บริโภครายนั้นๆ มีขีดความสามารถในการชำระหนี้ได้ขนาดไหน หากมีจำนวนบัตรเครดิตมากแนวโน้มการก่อหนี้ก็จะมีมากขึ้น
  • ผู้บริโภคควรชำระหนี้ทุกรายการตามใบแจ้งหนี้จากสถาบันเจ้าหนี้ในจำนวนอย่างน้อยที่สุดเท่ากับจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด และภายในระยะเวลาที่กำหนด และควรต้องชำระเต็มจำนวนตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับสถาบันเจ้าหนี้
  • หากไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้ตามกำหนดระยะเวลา หรือหากพบว่าข้อมูลในใบแจ้งหนี้มีความ คลาดเคลื่อน ควรรีบติดต่อกับสถาบันผู้ออกบัตรทันที และการดำเนินการร้องเรียนหรือแก้ไขข้อมูลควรทำเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อมูลจาก ncb.co.th

วิเคราะห์ และแปล คำแนะนำจาก เครดิตบูโร

ข้อแรก ทาง NCB บอกว่า แต่ละคนไม่ควรที่จะมีภาระหนี้ที่ต้องจ่ายสูงเกินไป คำว่า ภาระหนี้ หมายถึง รายจ่ายที่ต้องจ่ายรายเดือนเช่น การใช้จ่ายส่วนตัว ในครอบครัว การผ่อนชำระค่าสินค้า ค่าบ้าน ค่ารถ ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ และควร ที่จะเหลือเงินเพียงพอ (ภาระหนี้ต่ำ) เพื่อสำหรับการชำระหนี้ และจุดนี้ทาง NCB คงอาจหมายถึง เหลือเงินไว้ใช้หนี้บ้าง อย่าไปซื้อนู่นนี่จนหมด

ข้อสอง เราควรจะมี บัตรเครดิตให้น้อยใบ และ ควรปิดบัตรที่ไม่ได้ใช้งาน เพราะหากเราจะไปธนาคารเพื่อขอสินเชื่อ ทางธนาคารจะดูภาระหนี้ของเรา จากบัตรเครดิต และบัตรแต่ละใบ จะมีภาระหนี้เท่ากับประมาณ 10% ซึ่งหากภาระหนี้เกิน 70% ขึ้นไป ก็อาจจะไม่สามารถขอสินเชื่อได้

การชำระหนี้ บัตรเครดิต ควรต้องต้องทำ อย่างน้อยๆ คือขั้นต่ำที่เค้าให้จ่ายได้ในแต่ละเดือน เพื่อที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้ และควรที่จะต้องชำระเงินเต็มจำนวนที่ค้างไว้กับสถาบันเจ้าหนี้ อย่างไรก็ดี หาก มีหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบ ไม่ควรปล่อยจ่ายขั้นต่ำนานๆ ควรหาสินเชื่อที่ดูภาระหนี้สูง เช่น สินเชื่อโอนหนี้บัตรเครดิต มาใช้ อย่าปล่อยให้ค้างนานเกินไป เพราะดอกเบี้ยจะเดินและจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ในที่สุด

ถ้าหากรู้ตัวแล้วว่า ไม่สามารถชำระหนี้ได้หมด ได้ทัน ไม่ควรนิ่งเฉย ไม่ควรปล่อยให้ธนาคารเจ้าหนี้ติดต่อมา ควรจะรีบติดต่อกับสถาบันเจ้าของหนี้ทันที เพื่อเจรจา ต่อรอง หาทางออก เพราะหากยิ่งปล่อยไว้นาน ดอกเบี้ยจะเดิน และ เพื่อเป็นการทำให้สถาบันรู้ว่า เราไม่ได้หนีหนี้ และมีความรับผิดชอบพอที่จะจัดการหนี้ได้


สำหรับผู้ที่ต้องการหาสถาบันเพื่อเคลียร์หนี้สินบัตรเครดิต สามารถเช็ค สินเชื่อโอนหนี้บัตรเครดิต ได้ จากหน้านี้ https://promotions.co.th/money/search.html