ads

หนึ่งในการเตรียมตัวก่อนการนำรถ หรือ มอเตอร์ไซค์ เข้ารีไฟแนนซ์ก้บสถาบันการเงินต่างๆ อย่างแรกๆเลยก็คือการเช็คอัตราดอกเบี้ยไฟแนนซ์ เพราะจะทำให้รู้ได้เลยทันทีว่า เมื่อจบการจ่ายค่างวดแล้ว จะต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นจำนวนเท่าไหร่ ซึ่งจะสามารถใช้ในการเปรียบเทียบกับบริษัทไฟแนนซ์เจ้าอื่นๆได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจ และหนึ่งในบริษัทไฟแนนซ์ที่มีคนถามหา อัตราดอกเบี้ยมากที่สุดแห่งหนึ่งก็คือ เงินติดล้อ

เอารถเข้าเงินติดล้อ ต้องรู้อะไร นอกเหนือจากการถามอัตราดอกเบี้ย?

เพราะการเอารถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รถบรรทุก หรือบิ๊กไบค์ เข้าเงินติดล้อ ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆ ก็เดินเอารถเข้าไปประเมินราคา ถามหาค่างวด เพราะเบื้องต้น เงินติดล้ออนุญาตให้เอารถที่ยังผ่อนไม่หมดมารีไฟแนนซ์ และ ที่ผ่อนหมดแล้วเข้าไฟแนนซ์ได้ เพื่อนำเงินออกมาใช้ รวมถึงมีการให้ทำประกันแบบเลือกได้ รวมถึงมีค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่สามารถหาอ่านได้เพิ่มเติมจากที่นี่

อัตราดอกเบี้ยเงินติดล้อมี 3 ประเภท โอนเล่ม/ไม่โอนเล่ม และ สินเชื่อระยะสั้น

บอกได้เลยว่า สำหรับเงินติดล้อแล้วนั้น มีอัตราดอกเบี้ยที่แบ่งประเภท 2 อย่างคือ ดอกเบี้ยสำหรับการรีไฟแนนซ์รถ จำนำทะบียน แบบการโอนเล่ม และ แบบไม่โอนเล่ม ซึ่งโดยปกติแล้ว ดอกเบี้ยสำหรับการโอนเล่มจะมีราคาถูกกว่า แบบไม่โอน นั่นเป็นเพราะว่า เมื่อมีการโอนเล่มให้เงินติดล้อ ความเสี่ยงจะน้อยลงเพราะทางบริษัทเค้าจะมีการถือครองกรรมสิทธิ์รถยนต์ หรือ มอเตอร์ไซค์ และมีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ สินเชื่อทะเบียนรถแบบระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งจุดแตกต่างกันของ แต่ละตัวนั้นก็คืออัตราดอกเบี้ยนั่นเอง

ประกาศอัตราดอกเบี้ยของเงินติดล้อครั้งที่ 2 ปี 25621

เนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ย 3 ประเภท ดังกล่าวด้านบน เราจึงขอจำแนกออกเป็นตารางดังนี้

1 อัตราดอกเบี้ย เงินติดล้อ สินเชื่อเช่าซื้อ แบบโอนเล่ม

ประเภทรถ อัตราดอกเบี้ยคงที่
ปีรถ 57-62 ปีรถ 52-56 ปีรถ 47-51 ปีรถ 42-46
มอเตอร์ไซค์ 1.5% ต่อเดือน
เก๋ง กระบะ ตู้ บรรทุก บัส 1% ต่อเดือน 1.25% ต่อเดือน 1.5% ต่อเดือน 1.75% ต่อเดือน
รถไถ แทรกเตอร์ 1.25% ต่อเดือน 1.5% ต่อเดือน 1.75% ต่อเดือน 1.75% ต่อเดือน
สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสองจากดีลเลอร์ 0.85% ต่อเดือน
สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสองทั่วไป 2% ต่อเดือน
 • สำหรับรถมอเตอร์ไซค์จะอยู่ที่ 1.5% ต่อเดือน เทียบดอกเบี้ยที่แท้จริง 31.72% ต่อปี
 • รถเก๋ง รถบ้าน กระบะ รถตู้ รถบรรทุก รถบัส จะอยู่ที่สูงสุด 1.75% ต่อเดือน หรือประมาณ 21.46% – 36.74% ต่อปี
 • รถไถ รถแทรกเตอร์ ต่อปีอยู่ที่ประมาณ 26.62% – 36.74% ต่อปปี
 • สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกดีลเลอร์ ที่ 18.32% ต่อปี
 • สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกทั่วไป 41.7% ต่อปี

คำถามแรก : ถ้าเป็นรถบ้าน รถตู้ รถบัส รถบรรทุก รถบัส เก่ากว่าปีที่อยู่ในตารางจะทำอย่างไร? – คำตอบคือ ก็ยังมีโอกาสกู้ผ่านได้ แต่จะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ประมาณ 2% ต่อเดือน หรือประมาณ 41.7% ต่อปี เท่ากันกับ สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง

คำถามที่สอง : จะขอเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกได้หรือไม่? – คำตอบคือ สามารถเลือกได้ แต่จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ผ่อนชำระ ของสินเชื่อที่ได้รับการอนุม้ติด้วย

คำถามที่สาม : ถ้าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ จะได้เท่าไหร่? – การได้รับอัตราดอกเบี้ยคคงที่พิเศษ จะขึ้นอยู่กับตัวผู้สมัคร หากว่าตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด อัตราดอกเบี้ยคงที่สูงสุดจะอยู่ที่ 0.7% ต่อเดือน หรือประมาณ 15.16% ต่อปี สำหรับรถเก๋ง กระบะ และที่ 0.75% ต่อเดือน หรือ 16.22% ต่อปี สำหรับรถบรรทุก

2

อัตราดอกเบี้ย เงินติดล้อ แบบสัญญาเงินกู้ แบบไม่โอนเล่ม 

ประเภทรถ ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
มอเตอร์ไซค์ สูงสุด 28% ต่อปี
รถเก๋ง กระบะ สูงสุด 28% ต่อปี
รถบรรทุกบุคคลธรรมดา สูงสุด 28% ต่อปี
รถบรรทุกนิติบุคคล สูงสุด 15% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยในหมวดนี้ จะขึ้นอยู่กับตัวรถ ปีรถ สภาพ และตัวผู้ยื่นคำขอด้วย ซึ่งทางเงินติดล้อ กำหนดอัตราดอกเบี้ยมาสูงสุดที่ 15% – 28% ต่อปี ซึ่งจะใช้สัญญาเงินกู้ และดูเหมือนว่าดอกเบี้ยจะคล้ายคลึงกันกับ ดอกเบี้ยบัตรเครดิต และ สินเชื่อแบบไม่มีหลักทรัพย์ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ดี หากมีคุณสมบัติครบทั้งรถทั้งคน ดอกเบี้ยน่าจะถูกกว่านี้หลายเท่า

3

อัตราดอกเบี้ย แบบไม่เกิน 3 เดือน (สินเชื่อทะเบียนรถแบบชำระเงินต้นครั้งเดียว)

ตัวนี้จะมีดอกเบี้ยต่ำสุดที่ 0.5% ต่อเดือน หรือประมาณ 10.90% ต่อปี โดยที่การคำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกต่อปี ขึ้นอยุ่กับระยะเวลาที่เลือกผ่อนชำระของสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติเช่นเดียวกันกับแบบโอนเล่ม

หมายเหตุ : 1 ข้อมูลอ้างอิงจาก https://www.ngerntidlor.com/getattachment/95eb65c3-c869-46cd-8905-ebaadc6ddf98/interest_allproduct-2562.aspx ณ วันที่ 7 กันยายน 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

รีวิวอัตราดอกเบี้ยเงินติดล้อ

Store Name: เงินติดล้อ

Store Description: เริ่มต้นกิจการตั้งแต่ปี 2523 โดยชื่อเดิมคือ ศรีสวัสดิ์ เพชรบูรณ์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ต้นกำเนิดจากจังหวัดเพชรบูรณ์ และใช้เวลาประมาณ 10 ปี ขยายสาขามากถึง 130 สาขาทั่วประเทศ ทาง เงินติดล้อ ได้รับรางวัล ต่างๆมากมาย จากหลากหลายสถาบันเช่น IDC Financial Insights, Retail Banker International, ADFEST Lotus Award, Adman Awards, Asian Banker

Price range: วงเงิน 20,000 - 100,000+

Address: 428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานครฯ 10400

Telephone: 088-088-0880

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินติดล้อ

3.9
3.9 of 5 stars 1 review
 • ความหลากหลายของดอกเบี้ย
 • อัตราดอกเบี้ยต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
 • การเปิดเผยข้อมูล

บทสรุป

ก็นับได้ว่า การจะจำนำทะเบียน หรือ รีไฟแนนซ์รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ และ รถประเภทอื่นๆ ที่เงินติดล้อ นั้นสามารถทำได้ครบจริงๆ และมีอัตราดอกเบี้ยที่ออกมารองรับกับหลากหลายรูปแบบการกู้ยืม และ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรองรับกับสถานการณ์ ของผู้ที่ต้องการเงินหมุน เงินสด หรือ เงินเพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน อย่างไรก็ดี เมื่อดูอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล แบบไม่มีหลักทรัพย์ หรือ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด นั้นแทบไม่ต่างกันมาก และในบางตัวอย่างยังสูงกว่าซะด้วยซ้ำไป แต่อย่างไรก็ดี หากรถยนต์ หรือ มอเตอร์ไซค์ รวมถึงรถประเภทอื่นๆที่จะเข้าเงินติดล้อ มีคุณสมบัติครบถ้วน จ่ายค่างวดตรง ก็อาจได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ดีก็ได้ ซึ่งสามารถโทรติดต่อกับ เงินติดล้อได้โดยตรง

Pros

 • มีอัตราดอกเบี้ยหลากหลาย
 • อัตราดอกเบี้ยออกมารองรับสำหรับหลายสถานการณ์
 • มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ที่ทุกคนสามารถศึกษาได้
 • มีอัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืมระยะสั้น (3 เดือน)

Cons

 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงค่อนข้างสูง ซึ่งหากไม่ได้ศึกษาก่อน อาจต้องจ่ายแพงกว่าสินเชื่อบุคคลธรรมดาแบบไม่มีหลักทรัพย์ได้

 


มีที่อื่นที่เหมือนเงินติดล้อหรือไม่?

สำหรับบริษัทที่คาดว่าน่าจะมีการทำการตลาด และอาจมีการเจาะกลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับเงินติดล้อ ก็คือ สมหวัง เงินสั่งได้ ที่เน้น รถมอเตอร์ไซค์ และ รถยนต์ รวมถึงรถตู้ รถพ่วง รถบรรทุก ด้วย ถึงแม้ว่า สมหวัง อาจจะไม่ได้มีสาขาที่มากเท่ากับ เงินติดล้อ ณ ปัจจุบัน แต่ หากเปรียบเทียบ สมหวัง กับ เงินติดล้อ ในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยแล้ว คาดว่ามีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า โดยที่ทางสมหวัง จะรับรถยนต์ ทั้งที่ปลอดภาระแล้ว และยังไม่ปลอดภาระ (รีไฟแนนซ์รถที่ยังผ่อนไม่หมด) แต่สำหรับมอเตอร์ไซค์ จะรับที่ปลอดภาระแล้วเท่านั้น

สำหรับผู้ที่อยากเปรียบเทียบ เงินติดล้อ กับ สมหวัง เงินสั่งได้ สามารถสมัครรีไฟแนนซ์รถ หรือ มอเตอร์ไซค์ ได้ที่นี่ โดยมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษ >> https://somwangagent.tisco.live/carloan

ล่าสุดเกี่ยวกับเงินติดล้อ

ความรู้เกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด

ความรู้เกี่ยวกับการจำนำทะเบียนรถยนต์ มอเตอร์ไซค์

สมัครบัตร Citibank เรดดี้เครดิต ผ่อน iPhone 11 0% 40 เดือน
ผ่อนมือถือ 40 เดือน 0%

กดเงินสดดอกเบี้ยฟรี 0% 3 รอบบัญชีแรก รับกระเป๋าเดินทาง Premium Trolley Bag 20 นิ้ว และสามารถใช้ผ่อน Smartphone ได้ยาวถึง 40 เดือน แบบ 0% กับร้านค้าที่ร่วมรายการ (เช่น AIS)

More Less
LinkedIn