Home Investment Finance 2 สินเชื่อธนาคารไทยเครดิต สำหรับ SME และแพทย์ โดยเฉพาะ

2 สินเชื่อธนาคารไทยเครดิต สำหรับ SME และแพทย์ โดยเฉพาะ

ธนาคารไทยเครดิต

สินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์ และ ผู้ค้ารายย่อย

ปี 2017 นี้ มีสินเชื่อเงินกู้ใหม่ๆ มาอัพเดทให้กับทุกท่านได้ทราบกัน นอกจากสินเชื่อบุคคลทั่วไปแล้ว ยังมีสินเชื่อเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มอาชีพเฉพาะ อย่างคุณหมอ ที่เตรียมจะเปิดคลินิกของตัวเอง กับ ผู้ประกอบการ SMEs ที่กำลังจะเติบโต ซึ่งผู้ให้กู้หลักๆ จะเป็นธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง ซึ่งหลายท่านอาจจะกำลังค้นหา แบงก์ที่ให้วงเงินได้สูง และดอกเบี้ยถูกกว่า  วันนี้เราจะมาพูดถึงธนาคารไทยเครดิตกันค่ะ

♠ สินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์ 

ธนาคารไทยเครดิต

เริ่มต้นจาก สินเชื่อสำหรับคุณหมอกันก่อน สำหรับแพทย์ที่มีเอกสารเป็น “ใบประกอบโรคศิลป์ หรือที่เรียกว่า ใบประกอบวิชาชีพแพทย์”  ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ ก็มีสิทธิ์ได้รับเงินกู้เพื่อไปเปิดร้าน หรือ คลินิกของตัวเองได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน โดยได้วงเงินสูงสุดถึง 5 ล้านบาท ในกลุ่มของแพทย์ และ เภสัชกรจะได้ 2 ล้านบาท ชำระหนี้สูงสุด 10 ปี  มาดูกันค่ะว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

 1. พิจารณาาสำหรับแพทย์ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัชกร
 2. ผู้กู้มีอายุ ไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 60 ปี
 3. ระยะเวลากู้ขั้นต่ำ 3 ปี และผ่อนชำระได้นานสุด 10 ปี โดยเป็นสินเชื่อประเภท Term Loan
 4. เงินกู้นี้คิดตามอัตรา MRR  โดย กรณีที่ทำประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร จะได้รับดอกเบี้ย MRR+3.0% นอกนั้นจะเป็น MRR+3.5%
 5. ต้องเป็นแพทย์ที่มีประสบการณ์ในสายงานอาชีพ
 6. ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ในการกู้
 7. ใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการทำธุรกิจ กิจการคลินิกของแพทย์ หรือขยายกิจการ คลินิกรักษาโรค

เอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาใบประกอบวิชาชีพของแพทย์ผู้สมัคร
 4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ที่มีเงินเข้า ย้อนหลัง 6 เดือน
 5. เอกสารอื่นที่แสดงรายได้ (ถ้ามี)
 6. เอกสารแสดงหลักฐานการประกอบธุรกิจ

 


 

♠ สินเชื่อ SME 

ธนาคารไทยเครดิต

ธนาคารไทยเครดิตจัด สินเชื่อสำหรับธุรกิจขนาดกลาง และ ขนาดเล็ก เพื่อให้ท่านได้ขยายกิจการ หรือ เพิ่มสภาพคล่อง ด้วยสินเชื่อหลายแบบ ตั้งแต่ สินเชื่อ Draft, Short Term Loan, Long Term Loan,  Clean Bill Discount หรือ สินเชื่อวงเงินประเภทผูกพัน โดยมีวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. ใช้สำหรับหมุนเวียนในระยะสั้น โดยเบิกถอนในวงเงินจากบัญชีกระแสรายวันได้ทันที
 2. เพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินกินการธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ชำระค่าวัตถุดิบ และ ค่าบริการอื่นๆ
 3. เป็นเงินทุนหมุนเวียน สำหรับจัดหาวัตถุดิบ หรือ สินค้าคงคลัง
 4. ่ใช้สำหรับลงทุน ซื้อ หรือ ชำระค่าเช่าที่ดิน หรือ โกดังเก็บสินค้า
 5. ใช้สำหรับโอนย้ายวงเงินจากสถาบันการเงินเดือน

เอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่

 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ เอกสารที่ทางราชการออกให้
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใบสำคัญจดทะเบียนพาณิชย์
 4. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 5. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

หากเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ นิติบุคคล  ต้องเพิ่มเติมเอกสารดังนี้

6. เอกสารสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย และผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป
7. หนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท รับรองถึงรายนามหุ้นส่วนผู้จัดการ และอำนาจของหุ้นส่วน
8. หนังสือข้อตกลงผู้เป็นหุ้นส่วน หรือ ข้อบังคับ

หากเป็น กรณี บริษัท จำกัด ต้องเพิ่มเติมเอกสารดังนี้

 1. หนังสือรับรองรายนามกรรมการ และผู้มีอำนาจผูกพันกับบริษัท ที่ออกโดย สำนักงานทะเบียน
 2. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 3. รายงานการประชุมคณะกรรมการให้บริษัทเปิดบัญชีกับธนาคาร
 4. บัตรประจำตัวประชาชน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (หรือบัตรที่ออกโดยราชการเท่านั้น)
 5. งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 6. เอกสารการแสดงบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 7. สำนักทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจเซ็นสั่งจ่ายในนามบริษัท (กรณีที่บัตรแสดงตนไม่ระบุที่อยู่)
 8. ใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 9. หนังสือบริคณห์สนธิ
 10. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

 

เชื่อมั่นในการบริการของธนาคารไทยเครดิตได้เลยค่ะ เพราะว่าเป็นบริษัทในเครือ ไทยประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย ที่มีระบบการให้บริการที่ดี หากมีข้อสงสัยที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับธนาคารไทยเครดิต ก็สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-697-5454 มีบริการ live Chat ผ่านทางเว็บไซต์ www.tcrbank.com

Exit mobile version