12 จังหวัดในประเทศ ที่มีโอกาสกู้สินเชื่อบุคคล “ผ่าน” มากที่สุด

ส่งเอกสารให้ถูกจุด เพิ่มโอกาสอนุมัติสินเชื่อ

ปัจจุบันนี้มีผู้สนใจผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลจำนวนมาก เนื่องจากมีข้อดี คือ “ไม่ต้องใช้คนค้ำ” ซึ่งทำได้ง่าย และอนุมัติเร็ว (หากเอกสารครบ และ เงื่อนไขครบตรงตามที่ธนาคารกำหนด) แต่ก็มีเงื่อนไขบางอย่างที่บางสถาบันการเงินอาจจะไม่ได้บอกเอาไว้   อย่างเช่นว่า จะรับเฉพาะผู้ที่อยู่ในเขตจังหวัดที่เขามีสาขา เพื่อการดูแลลูกค้าที่สะดวก มากขึ้น  กับ อีกเหตุผลที่ว่า..

ยอดส่งเงินต้น + ดอกเบี้ย ของลูกค้าสูงมาก ๆ ถ้าให้กู้ในจังหวัดที่ไม่มีสาขาของธนาคาร  ลูกค้าจะลำบากในการเดินทางมาชำระหนี้ ส่งผลให้การชำระหนี้ล่าช้า ซึ่งเป็นเหตุผลทางด้านของ บาง สถาบันการเงินเอง ไม่ได้มาจากส่วนกลางที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

( 12 จังหวัดที่นำมาเสนอข้อมูลนี้ Promotions.co.th ไม่ได้เรียงลำดับตามโอกาสการอนุมัติมากน้อย แต่ไล่เรียงตามภูมิภาคลงมาอย่างเห็นได้ชัด และข้อมูลที่ได้มานี้ อ้างอิงมาจากการนับจำนวนสาขาของธนาคารข้ามชาติ / สถาบันการเงินข้ามชาติ อาทิ UOB, CIMB, CItibank ที่เข้ามาจดทะเบียนเปิดสาขาในประเทศไทย ยิ่งเขาต้องรองรับความเสี่ยงจึงต้องเลือกตั้งสาขาตามตามจังหวัดที่ความเสี่ยงน้อยที่สุด และมีโอกาสได้กำไร ) 

 

ถ้าไม่นับ “กรุงเทพมหานคร” ซึ่งถือเป็นเขตปกครองพิเศษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  ยังมีอีก 12 จังหวัด ที่มีโอกาสผ่านอนุมัติการขอ “สินเชื่อบุคคล” มากที่สุด ดังนี้

1เชียงใหม่ (Chiang Mai) จำนวนประชากร 1,735,762 คน

เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีประชากรสูงสุดเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ และมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย โดยมีจังหวัดข้างเคียงที่ประชากรมากเช่นกัน คือ เชียงราย (Chiang Rai) จำนวนประชากร 1,198,218 คน แต่เนื่องจากความสะดวกสบายในการเดินทาง และการติดต่อสื่อสารที่สะดวกมากกว่า สถาบันการเงินข้ามชาติ อย่าง CIMB, Citibank, UOB จึงตั้งสาขาที่เชียงใหม่มากกว่า

แต่ก็ไม่ใช่ว่า หากท่านอยู่ จังหวัดข้างเคียง แล้วจะ ไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ ทางธนาคารจะดูเหตุผลอื่น ๆ ประกอบอีกมาก ..  ยิ่งหน้าที่การงาน อาชีพมั่นคง โอกาสผ่านก็ทะลุเป้าสถาบันการเงินได้เช่นกัน

2 พิษณุโลก (Phitsanulok) จำนวนประชากร 864,404 คน

ตามแผนที่ภูมิศาสตร์ พิษณุโลก จัดเป็นจังหวัดที่ยังอยู่ในภาคกลาง มีประชากรไม่มาก เป็นอันดับ 26 ของประเทศ จังหวัดนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวดัง และมีมหาวิทยาลัย นเรศวร, มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก และ มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ตั้งอยู่ ส่งผลให้เป็นเมืองที่คึกคัก  เป็นเมืองแห่งการศึกษา (คนจังหวัดข้างเคียงย้ายมาศึกษา) และ มีเศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดสูง โดยอำเภอที่มีผู้อยู่อาศัยมากที่สุด คือ อำเภอเมือง รองลงมาคือ วังทอง และ บางระกำ

3 นครสวรรค์ (Nakhon Sawan) จำนวนประชากร 1,066,455 คน

จังหวัดนครสวรรค์ แม้ว่าจะมีผู้คนอยู่อาศัยไม่มาก นับเป็น อันดับ 23 ของประเทศ แต่ก็เป็นจังหวัดทางแวะเที่ยว ก่อนขึ้นเหนือของใครหลายคน และเป็นจังหวัดที่มีเจ้าของกิจการ ธุรกิจส่วนตัว ที่เปิดร้านเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจท่องเที่ยวจำนวนมาก จึงเป็นจังหวัดที่มี คนทำงานรายได้สูงในกลุ่มเจ้าของกิจการอยู่มาก

4 นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima) จำนวนประชากร 2,628,818 คน

จังหวัดนครราชสีมา นี่สิตัวจริง ของจังหวัดที่มีคนอยู่เยอะเป็นอันดับ 2 ของประเทศ คนอยู่เยอะแล้วดีอย่างไร? นั่นก็หมายความว่า มีผู้คนหลากหลาย ตั้งแต่ระดับนักธุรกิจ แรงงาน เจ้าของร้านต่าง ๆ Nickname ของจังหวัดนี้คือ โคราช อีกทั้งเป็นเมืองท่องเที่ยว ที่ผู้คนแวะเวียนมาสักการะ “ย่าโม” ก่อนเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ สู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดังนั้นจึงเป็นอีกหนี่งจังหวัดที่เป็นที่น่าสนใจของสถาบันการเงิน ที่จะไปตั้งสาขาให้บริการใกล้กับชาวโคราชมากที่สุด

5 สระบุรี (Saraburi) จำนวนประชากร 617,384  คน

เหตุผลที่จังหวัดสระบุรี มีที่ตั้งของสถาบันการเงินข้ามชาติ มากที่สุดจังหวัดหนึ่ง เพื่อรองรับการขอสินเชื่อ เนื่องจาก เป็นจังหวัดที่มีกลุ่ม พนักงานโรงงาน – วิศวกร – สถาปนิก เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มอาชีพรายได้สูงชั้นดีที่น่าจับตามอง ทั้งบริษัท ปูนเอเชีย ปูน SCB ปูนอินทรีย์ และ บริษัทผลิตน้ำยาเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ ตั้งฐานการผลิตอยู่ที่นี่เยอะ จึงควรค่าแก่การอำนวยความสะดวกให้ขอสินเชื่อกันง่าย ๆ ไม่ต้องขับรถลงมากรุงเทพฯ

6 อุดรธานี (Udon Thani) จำนวนประชากร 1,544,786 คน

จังหวัดอุดรธานี กับ อุบลราชธานี มีจำนวนประชากรใกล้เคียงกัน แม้ อุบลราชธานี (Ubon Ratchathani) จะมีจำนวนประชากรมากกว่า คือ 1,813,088 คน  แต่เรื่องการเดินทาง และความสะดวก ดูแล้วจะเดินทางในจังหวัดอุดรธานี สะดวกกว่า รวมถึงห้างสรรพสินค้าดัง ก็มาเปิดที่อุดรฯ มากขึ้น  เป็นจังหวัดที่มีการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านเราสูงด้วย เรียกง่าย ๆ ก็คือ เป็นที่อยู่ของนักธุรกิจมากนั่นเอง จึงเป็นจุดได้รับความสนใจก่อตั้งสาขาสถาบันการเงินให้ปล่อยสินเชื่อเงินกู้

7 ขอนแก่น (Khon Kaen) จำนวนประชากร 1,767,601 คน  

เหตุผลเดียวกับจังหวัด พิษณุโลก ที่ทำให้ชาวขอนแก่นเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความเจริญ เนื่องจากมีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันการศึกษาหลัก มีคณาจารย์ และ เจ้าของกิจการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างสูง เพราะจังหวัดนี้เป็นศูนย์กลางสาธารณูปโภคของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นจึงมีการจ้างงาน ลูกจ้าง พนักงานบริษัท ระดับฐานเงินเดือนสูง ๆ อยู่ที่ขอนแก่นด้วย รวมถึงมีเจ้าของกิจการที่เปิดร้าน รองรับการท่องเที่่ยว และบริการให้กับชาวเมืองที่มี lifestyle ด้านการศึกษา และมีถนนหนทางที่สะดวก คาดว่าจะมาจ่ายหนี้คืนง่าย ๆ ได้เงินต้นคืนเร็วแน่นอน

8 ชลบุรี (Chon Buri) จำนวนประชากร 1,316,293 คน

สำหรับท่านที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี เขต ชลบุรี – ศรีราชา – พัทยา 3 พื้นที่นี้เป็นที่จับตามอง (จับจ้อง) ของเจ้าหน้าที่สินเชื่อกันเลยทีเดียว เพราะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นที่อยู่ของกลุ่มวิศวกร และเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการผลิต ทั้งแท่นขุดเจาะน้ำมัน และ นิคมอุตสาหกรรม ในฐานเงินเดือนที่ค่อนข้างสูง  หากคุณยื่นเอกสารไปยังสถาบันปล่อยสินเชื่อแล้ว โอกาสจะผ่านมีมากกว่าคนอื่นนิดหน่อย และยิ่งยื่นผ่านออนไลน์ก็มีคนมารับเอกสารให้ถึงที่

9 ระยอง (Rayong) จำนวนประชากร 626,402 คน

จังหวัดที่มีคนมีรายได้สูงมาอยู่อาศัยอีกจังหวัดหนึ่งและยังคงเป็นเหตุผลเดียวกับชลบุรี เพราะ Site งานกลางทะเลของบางบริษัท อย่าง ปตท. , เชฟร่อน มีฐานการผลิตอยู่ที่นี่ หรือต้องมาขึ้นเรือที่นี่ เวลาเขียนที่อยู่ในคำร้องขอสินเชื่อ ปรากฎชื่อจังหวัดระยอง น้อย แต่ มีโอกาสผ่านมาก ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะดูเรื่องฐานเงินเดือน และอื่น ๆ ประกอบด้วย

10 พระนครศรีอยุธยา (Phra Nakhon Si Ayutthaya) จำนวนประชากร 808,360 คน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ และมีผู้ประกอบอาชีพหลากหลาย ตั้งแต่พนักงานโรงงาน พนักงานเงินเดือน เนื่องจากมีการจ้างงานที่สูง ทำให้มีหลายคนต้องการขอสินเชื่อ และไม่ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพฯ อีกต่อไป เพราะมีสถาบันการเงินมาเปิดสาขารองรับบริการให้ถึงที่

11 นครปฐม (Nakhon Pathom) จำนวนประชากร 860,246 คน

เป็นจังหวัดอยู่ใกล้เคียงกับกรุงเทพฯ มีการขยายความเจริญออกสู่วงกว้าง และเป็นจุดพักสินค้าในกลุ่มสินค้าเกษตร (ซึ่งมีฐานการผลิตมาจากจังหวัดใกล้เคียง) มีธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาสูง และมีวิสาหกิจชุมชน และการจ้างงานมากอีกจังหวัดหนึ่ง

12 นนทบุรี (Nonthaburi) จำนวนประชากร 1,101,743 คน

จังหวัดนี้เปรียบได้ว่าเป็นลูกสาวของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีการไหล ถ่ายเทอพยพไปอยู่อาศัยจำนวนมาก แถมยังมีสาธารณูปโภคเข้าถึงแล้ว อย่างเช่น รถไฟฟ้า รถประจำทาง ห้างดังอย่างเซ็นทรัลเวสต์เกต ก็เคลมตัวเองว่าเป็นประตูสู่ภาคตะวันตก เมื่อขึ้นไปชั้น 4 จะเห็นว่ามีทุกธนาคาร และทุกสถาบันการเงิน ที่อย่าได้มาตอนสินเดือนเชียว คนแน่นยาวถึงลานจอดรถ รอคิวกันเป็น 100 ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบุคคล หรือ บัตรเครดิต นนทบุรีก็เป็นอีกจังหวัดที่มียอดอนุมัติสูง

ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์ จาก Promotions.co.th เท่านั้น ไม่สามารถเอาไปบีบคั้นให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อ “อนุมัติของผมด้วยครับ!” ได้  เพราะเจ้าหน้าที่เขาพิจารณาจากหลายปัจจัยเกี่ยวกับตัวบุคคล ทั้ง ความสามารถในการชำระหนี้ รวมถึง ฐานเงินเดือน และเรื่องประวัติการค้างชำระหนี้จากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติอีกด้วย  ทั้งหมดนี้เป็นเพียงโอกาส สำหรับท่านที่อาศัยในจังหวัดดังกล่าว อาจจะขอสินเชื่อบุคคลกับสถาบันการเงินได้หลายทางเลือกมากขึ้น อย่างไรก็ดี ต้องเตรียมเอกสารให้ครบ และทำการบ้านมาเป็นอย่างดี ขอให้ทุกท่าน “ผ่าน” อนุมัติสินเชื่อกันได้ตามความประสงค์นะคะ (และอย่าลืมจ่ายให้ทันรอบบิลด้วย) ♥

ตรวจสอบสถานะบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อ จาก 20 สถาบันการเงิน