ads

รู้ไว้ ไม่ตกงาน ไม่เลือกงาน ไม่ยากจน ถ้ารู้ตั้งแต่ก่อนเรียนจบก็คงจะดี

สวัสดีค่ะ ..เรื่องหางานหลังเรียนจบแล้วนั้น! ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับนักศึกษาเรียนจบใหม่  แล้วยิ่งในปัจจุบันนี้  จะงานทำก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เหมือนเมื่อก่อน แถมยังต้อง แข่งขัน กับคนอื่น อีกมากมาย  เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านนั้นที่จบมาจะได้งานที่ไม่ค่อยตรงสายตัวเองสักเท่าไหร่นัก

แน่นอนว่าจะมัวมาเลือกงานก็คงไม่ใช่ เพราะก็คงไม่มีใครอยากเป็น คนตกงาน กันอย่างแน่นอน  สำหรับเรื่องเงินเดือนนั้นก็เป็นปัจจัยที่สำคัญเลยล่ะ แต่จะมีสักกี่อาชีพที่มีเงินเดือนหลักแสน แน่นอนว่าจะต้องมีอายุและประสบการณ์มาก่อนอย่างแน่

อาชีพ  เงินเดือนสูงหลักแสน 

คงจะดีไม่ใช่น้อยถ้าหากเรานั้นเรียนจบมาแล้วมีเงินเดือนที่สูงๆ เพราะด้วยปัจจัยและค่านิยมสิ่งของสมัยนี้นั้น เพียงแค่ก้าวเท้าออกจากบ้านก็มีแต่เรื่องให้เสียเงินอยู่ตลอด ค่าใช้จ่าย อาหารการกินก็สูงไปหมด ลำพังเงินเดือนหลักหมื่นก็คงจะไม่พอสักเท่าไหร่ วันนี้เราเลยได้รวมรวม 10 อาชีพที่เงินเดือนสูงหลักแสน มาให้ได้ทราบกัน เพื่อท่านไหนที่มีอายุและประสบการณ์ในการทำงานมานาน หรือต้องการที่อยากจะเปลี่ยนงาน เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกหางานใหม่

1.Global Purchasing Manager

(ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อทั่วโลก)

 

สำหรับตำแหน่งงานนี้นั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลย เพราะคุณนั้นจะต้องเป็นผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อสินค้าทั่วโลก และยังต้องมีความรับผิดชอบ โดยเฉพาะเรื่องของกลยุทธ์การจัดซื้อ พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า เพื่อที่จะทำให้การลงทุนและกระบวนการต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับผลกำไร โดยคุณนั้นจะต้องมีการประสานงานระหว่างประเทศ พร้อมทั้งนำเสนอแนวคิดกลยุทธ์ในทางธุรกิจ และมีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางการบริหารการจัดซื้อ แน่นอนระหว่างประเทศแบบนี้เรื่องภาษาและประสบการณ์ต้องแน่นอย่างแน่นอน

เฉลี่ยเงินเดือน 100,000 + / เดือน

2.VP Operations (Food Business)

รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (ธุรกิจอาหาร)

แน่นอนเมื่อทำงานตำแหน่งข้างต้นนั้นจะต้องรับสมัครผู้ที่จบการศึกษาสาขาบริหาร หรือ วิทยาศาสตร์การอาหาร พร้อมทั้งต้องมีประสบการณ์มานานอีกด้วย พร้อมทั้งต้องใช้ทักษะเรื่องของการสือสาร ภาษาต่างๆ  สำหรับเรื่องรายละเอียดงานนั้น จะต้องมีการสร่างแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพต่างๆ และพัฒนาแผนกลยุทธ์สำหรับฝ่ายปัฏิติการ พร้อมทั้งจัดการผลิตการสุขาภิบาลการบำรุงรักษาและการทำวัตถุดิบต่างๆ

เฉลี่ยเงินเดือน 100,000 + / เดือน

 3. HR MANAGER (SE ASIA)

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ดูแลทั้งภูมิภาค (เป็นบริษัทข้ามชาติ)

อย่างน้อยต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 10 ปี และ ประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคลอย่างน้อย 3 ปี  โดยคุณนั้นจะต้องมีการเดินทางเยี่ยมเยียนและติดต่อกับคนในโรงงาน บริษัทต่างๆ อีกทั้งยังต้องเป็นผู้ที่มีเชื้อชาติไทย ซึ่งสามารถเดินทางภายในภูมิภาคได้ จำเป็นต้องมีทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษที่ดีอีกด้วย HR จะต้องมีบทบาทอย่างเต็มที่ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในภูมิภาค และการจ้างงานระหว่างประเทศอีกด้วย

เฉลี่ยเงินเดือน 100,000 + / เดือน

4. Financial Manager

(ผู้จัดการฝ่ายการเงิน)

โดยหน้าที่คุณนั้นจะต้องทำงานร่วมกับผู้จัดการโรงงานผู้ควบคุมทางการเงินและมีความรับผิดชอบต่อการดำเนินงานระหว่างประเทศไทย และกำกับดูแลบริหารกิจกรรมด้านบัญชีทั่วไป รวมถึงการรายงานทางการเงินสถิติการประเมิน พร้อมทั้งวางแผนการจัดทำงบประมาณให้ตรงตามเป้าหมายขององค์กร ตรวจสอบความถูกต้องและประสิทธิผลด้านการเงิน จัดทำงบประมาณและการคาดการณ์และรายงานผลกำไรและขาดทุนอีกด้วย

เฉลี่ยเงินเดือน 100,000 + / เดือน

5. Data Architect

โดยจะต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ วิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / ระบบสารสนเทศ  วิศวกรรม / วิทยาศาสตร์ข้อมูล / ปัญญาประดิษฐ์  โดยหน้าที่และการรับผิดชอบจะต้องมีการตัดสินใจข้อมูลและวิเคราะห์ผลลัพธ์ พร้อมทั้งการรายงานรับผิดชอบในการพัฒนารายงานประจำสัปดาห์รายเดือนและรายไตรมาส รายปีในเชิงโปรแกรม ทำการวิเคราะห์กลยุทธ์หลังการซื้อขาย และมีการร่วมมือทำงานร่วมกับนักวางแผนด้านสื่อและนักยุทธศาสตร์ทางธุรกิจเพื่อพัฒนา / ปรับปรุงและใช้กลยุทธ์ข้อมูลให้กับแคมเปญทำงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าผู้ขาย

เฉลี่ยเงินเดือน 100,000 + / เดือน

6. Digital Director

(ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัล)

ขอบคุณภาพจาก : www.cioworldmagazine.com

ต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 7 ปี โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนากลยุทธ์ดิจิทัลให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุด พร้อมดูแลรับผิดชอบโครงการต่างๆ จะต้องการพัฒนาแคมเปญสื่อดิจิทัลการวางแผนของสื่อรวมถึงต้นทุนด้านสื่อและการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งพัฒนาและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจทั้งระดับภูมิภาค / ระดับโลกของลูกค้า รวมถึงการวางแผนทางธุรกิจสำหรับการวางแผนและวิเคราะห์แคมเปญโฆษณาของลูกค้าอีกด้วย

เฉลี่ยเงินเดือน 100,000 + / เดือน

7. Fund Manager

(ผู้จัดการกองทุน)

ตำแหน่งงานหัวหน้างาน ต้องมีอายุงานและประสบการณ์ 5 ปี  โดยจะต้องมีการจบการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ในการกำหนดทิศทาง และกลยุทธ์การลงทุน ไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและอื่นๆ  อีกทั้งยังต้องบริหารกองทุนตามนโยบายและการลงทุนที่คณะกรรมการบริหารการลงทุนที่กำหนด และติดตามวิเคราะห์โอกาสการลงทุน พร้อมทั้งยังต้องเสนอออกกองทุนใหม่ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี – ดีมาก

เฉลี่ยเงินเดือน 100,000 + / เดือน

 8. Head of Legal – SEA

(หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย – บริษัทระหว่างประเทศ)

โดยมีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายแก่หน่วยงาน มีความเป็นผู้นำและหน่วยธุรกิจของประเทศ พร้อมแง่มุมต่างๆของกฎหมาย และเป็นผู้นำและสนับสนุนโครงการหรือโครงการทางกฎหมายต่างๆ และที่สำคัญทำงานใกล้ชิดกับหัวหน้างานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของแต่ละประเทศ 4 ประเทศ ดูแลและให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย โดยจะต้องมีอายุและการปฏิบัติตามกฎหมาย 7-9 ปี

เฉลี่ยเงินเดือน 100,000 + / เดือน

9. Production Manager (Chemical Manufacturing)

ผู้จัดการฝ่ายผลิต (ฝ่ายเคมีอุตสาหกรรม)

สำหรับงานนี้นั้นต้องอาศัยความละเอียด พร้อมรับผิดชอบปริมาณการผลิตรายวัน รอบ และเวลา  พร้อมควบคุมกระบวนการผลิต และการรักษากระบวนการต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมตรวจสอบกระบวนการผลิตและปรับตารางต่างๆ วิเคราะห์ปัญหาดำเนินการแก้ไขและป้องกัน ประสานงานกับผู้จัดการคนอื่นๆเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ จะต้องมีประวัติการทำงานและประสบการณ์ในการผลิตสารเคมีด้วย

เฉลี่ยเงินเดือน 120,000 + / เดือน

10. Tax Manager

(ผู้จัดการภาษี)

โดยมีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านภาษีแก่ลูกค้าในหลายด้านเช่นภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีหักและอื่นๆ พร้อมทั้ง ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมระหว่างประเทศ และ ให้ความช่วยเหลือกับลูกค้าในการติดต่อกับกรมสรรพากรรวมถึงการตรวจสอบภาษี อีกทั้งยังต้องเข้าร่วมการประชุมกับลูกค้าต่างชาติและจัดทำรายงานที่ปรึกษาด้านภาษีอากรอีกด้วย  สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งการเขียนและพูด พร้อมทั้งสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีและมีมนุษย์สัมพันธ์ดีด้วยนะ

เฉลี่ยเงินเดือน 120,000 + / เดือน

โอ้โห.. ส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งเกี่ยวกับ นักบริหาร และ การเงินทั้งนั้น! และเป็นบริษัทข้ามชาติเป็นส่วนใหญ่ สำหรับท่านไหนที่มี แพลน อยากจะเปลี่ยนงานหรือกำลังมองหางานต่างๆ ที่มีรายได้สูงนั้น ลองคิดให้รอบคอบ  และละเอียดก่อนตัดสินใจนะคะ เพราะอาชีพเหล่านี้ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ทางด้านต่างๆ โดยหากคุณสนใจรายละเอียด  อาชีพเงินเดือนหลักแสน  เหล่านี้ลองเข้าไปดูได้จากเว็บไซต์หางานที่เป็นภาษาอังกฤษดูนะคะ หรือไปฝาก Profile ไว้กับ website : linkedin ก็ได้จ้า  ลองดูนะคะ