โครงการเงินกู้จากประกันสังคม มีโอกาสเกิดขึ้นจริงไหม?

ads

อยากกู้เงินสบทบตัวเองผ่านประกันสังคม ทำได้หรือไม่?

ในยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองแบบนี้ ก็ต้องมีมนุษย์เงินเดือนที่อยากกู้ยืมเงินออกมาใช้จ่ายกันก่อนแล้วบ้าง ถึงขั้นที่บางธนาคารออกมาเปิดโอกาสให้กู้ผ่านเงินเดือนตัวเอง โดยเรียกว่า Payroll Loan ส่วนรัฐบาลไทยก็ไม่น้อยหน้า นายกรัฐมนตรีขอคำแนะนำจากกระทรวงสำคัญ ๆ ให้ช่วยคิดว่าเงินกองทุนต่าง ๆ สามารถนำไปลงทุนให้งอกเงยได้หรือเปล่า? โดยเฉพาะกองทุนประกันสังคม ที่หักจากพนักงานประจำฝากเข้าทุกเดือน ๆ ซึ่งมีหลายคนที่ตั้งขอสงสัยว่า นโยบายนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า? วันนี้ผู้เขียนจะมาวิเคราะห์ให้ฟังค่ะ

กู้เงินประกันสังคม เคยเกิดขึ้นมาแล้ว
แต่น้อยคนจะรู้เงื่อนไข และไม่ได้มีทุกปี?

โครงการเงินกู้จากประกันสังคม มีโอกาสเกิดขึ้นจริงไหม?

ข้อมูลปัจจุบัน (อ้างอิงปี พ.ศ. 2562) ไม่มีข้อมูลว่าประกันสังคมปล่อยเงินให้ผู้ประกันตนกู้ หากใครได้สอบถามไปทาง Live Chat ของ www.sso.go.th ก็จะได้คำตอบลักษณะเดียวกัน แต่มีข้อมูลหลุดมาจาก Pantip ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึงการปล่อยกู้ของประกันสังคมไว้ดังนี้

จากกระทู้ https://pantip.com/topic/31491381 มีผู้ตั้งข้อสงสัยว่าถ้าเกิดตกงานแล้วจะสามารถหาเงินลงทุนได้อย่างไร แล้วมีความคิดเห็นที่ 33 ออกมาบอกว่า สามารถขอกู้กับประกันสังคมด้วยยอด 30% ของเงินที่ส่งไป ซึ่งป็นเงินที่เราได้สมทบไปเองนั้น (คาดว่าเป็นเงินสมทบชราภาพ และคาดว่าไม่สามารถกู้เกินวงเงินที่ตัวเองเคยสมทบไปได้)

ซึ่งมีเจ้าของกระทู้ https://pantip.com/topic/31494685 สอบถามต่อว่า “การกู้เงินประกันสังคมทำอย่างไร?” ก็มีแต่ผู้มาแสดงความคิดเห็นว่า ทำไม่ได้ ไม่มีนโยบาย และมีหนึ่งในคอมเม้นท์ที่ออกตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ประกันสังคม (ไม่ได้ระบุเขต) ออกมายืนยันหนักแน่นว่าทำไม่ได้เช่นกัน

แต่ทราบหรือไม่ว่า สินเชื่อที่สำนักงานประกันสังคมให้กู้นั้น เคยมีอยู่จริง แต่เป็นสินเชื่อ 2 แบบ คือ สินเชื่อประกันสังคมเพื่อให้ผู้ประกันตนกู้บ้านกับ 9 ธนาคารหลัก และ สินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ที่ประกันสังคมมอบให้แก่บริษัทต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการจ้างงานในวงเงิน 10,000 ล้านบาท โดยใน 2 ส่วนนี้ ไม่ใช่กลุ่มสินเชื่อส่วนบุคคลที่ประชาชนกำลังสนใจจับตามองอยู่ในขณะนี้

ข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรี
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
หาแนวทางบริหารเงินกองทุนประกันสังคมให้เกิดประโยชน์

โครงการเงินกู้จากประกันสังคม มีโอกาสเกิดขึ้นจริงไหม?

ซึ่งจากข้อสั่งการหลังจากประชุมสภาวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ทำให้มีหลายท่านตั้งข้อสังเกตว่า รัฐบาลกำลังจะมีนโยบายให้ผู้ประกันตนสามารถขอสินเชื่อส่วนบุคคลรูปแบบต่าง ๆ กับทางสำนักงานประกันสังคมได้ ซึ่งมีโอกาสที่โครงการนี้จะเกิดขึ้น แต่ก็ต้องรอดูว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหน? เพราะอาจจะไปเกิดความทับซ้อนกับการกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานที่มีอยู่เดิมของกระทรวงแรงงาน ซึ่งถือเป็นต้นสังกัดเดียวกันหรือเปล่า?

วิเคราะห์เปรียบเทียบ การกู้ระหว่าง
“กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน” และ “กองทุนประกันสังคม (ถ้ามี)”

แหล่งเงินทุน

กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

กองทุนประกันสังคม

วงเงิน ไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินทุนสำรอง คาดว่าไม่เกินเงินสมทบของผู้ประกันตน
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี) 2.75% ต่อปี รอฟังประกาศ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว (1- 5 ปี) 3.00% ต่อปี รอฟังประกาศ
ผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการสหกรณ์ สำนักงานประกันสังคม
การชำระเงินกู้ สหกรณ์นั้น ๆ ผ่านบัญชีเงินเดือน หักจากเงินเดือน
การยื่นเอกสารกู้ สหกรณ์นั้น ๆ สำนักงานประกันสังคมในท้องที่
รายละเอียดที่ตั้งและเบอร์ติดต่อ กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2246 0383 , 0 2248 6684

สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506

ลิงค์หน่วยงาน : http://www.sso.go.th

อีเมลติดต่อ : info@sso1506.com

 

สรุป “เงินกู้ประกันสังคม” จะมีไหม?

กล่าวโดยสรุปคือ เงินกู้ประกันสังคม มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น แต่ไม่ชัวร์ว่าจะได้รับความชัดเจนภายในระยะเวลาอันใกล้นี้หรือไม่? เพราะมีความทับซ้อนของรายจ่ายอื่น ๆ รวมมา อาทิ ค่าชดเชยรักษาพยาบาล และค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนที่ทางกองทุนต้องมีเงินสำรองไว้จ่ายแก่โรงพยาบาลในกรณีที่มีผู้เอาประกันป่วยไข้ รวมถึง ค่าสงเคราะห์ชราภาพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ทางประกันสังคมต้องจ่ายทุก ๆ เดือน ซึ่งเราก็ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าประกันสังคมมีเงินสำรองไว้มากน้อยแค่ไหน และต้องย้อนไปดูข้อกฎหมายการก่อตั้งประกันสังคมด้วยว่าการเอาเงินประกันกองกลางมาปล่อยกู้นั้นผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่? หรือผิดวัตถุประสงค์การก่อตั้งหรือเปล่า? เพื่อป้องกันเงินสำรองไม่พอจ่ายแก่ผู้ประกันตนตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่แรกนั่นเอง

ที่มา : https://www.home.co.th/hometips/detail/55195, http://www.mol.go.th/employee/fund_labor

บทความที่เกี่ยวข้อง :