โครงการสินเชื่อรายย่อย เพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ดอกเบี้ยแค่ 0.85% ต่อเดือน

แต่ต้องกู้ไม่เกิน 5 หมื่นต่อคน

หลังจากที่กระทรวงการคลังมีการอนุมัติปล่อยกู้ ผ่านธนาคารออมสิน ในโครงการสินเชื่อรายย่อย เพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน เมื่อวันที่ผ่านมา ก็มีผู้สนใจหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้เป็นจำนวนมาก โดยสินเชื่อนี้จะมีเฉพาะให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อย และสำหรับเกษตรกรที่ไม่สามารถกู้เงินได้จากธนาคารอื่นๆ ซึ่งสินเชื่อนี้จะมีประโยชน์มากสำหรับการใช้ในเรื่องฉุกเฉินเช่นเจ็บป่วยหรือแม้กระทั่งค่าเล่าเรียนของลูกหลาน

เพราะสินเชื่อนอกระบบมีอัตราดอกเบี้ยที่แพง และบางรายเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดทำให้กระทรวงการคลังเห็นถึงประโยชน์ในการช่วยประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อที่จะไม่ต้องไปกู้นอกระบบ หรือการนำทรัพย์สินไปทำการรีไฟแนนซ์ หรือแม้แต่การกู้จากบัตรเครดิตตามวงเงิน และนี่คือหลักการ เบื้องต้นของ โครงการสินเชื่อรายย่อย เพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ที่มีดอกเบี้ยเพียง 0.85% ต่อเดือนเท่านั้น

  • สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นในการใช้เงินฉุกเฉินเท่านั้น
  • วงเงินสินเชื่อทั้งหมด 10,000 ล้านบาท โดยปล่อยผ่าน ธนาคารออมสิน 5,000 ล้าน และ ธ.ก.ส. 5,000 ล้านบาท
  • สามารถกู้ได้ต่อหัวไม่เกิน 50,000 บาท นั่นหมายถึงว่าสามารถรองรับได้ไม่เกิน 20,000 ราย
  • สำหรับคนที่มีงานทำ หรือ เกษตรกร ที่มีความจำเป็นในการใช้เงินเท่านั้น
  • ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 5 ปี
  • จะได้เงินสินเชื่อไม่เกิน 1 ปี
  • อัตราดอกเบี้ยคงที่ ที่ 0.85% ต่อเดือน
  • ใช้บุคคลค้ำประกันเพียง 1 คน หรืออาจต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

อย่างไรก็ดีไม่ใช่ว่าผู้มีรายได้น้อยทุกคนจะสามารถทำเรื่องกู้สินเชื่อนี้ได้ เพราะทางธนาคารจะพิจารณาการกู้เงินจากความสามารถในการจ่ายคืน และค่าใช้จ่ายโดยรวมของคนในครอบครัว ซึ่งจะมีการใช้ข้อมูลจาก Credit Bureau ซึ่งข้อมูลนี้อาจไม่ได้นำมาใช้พิจารณาเช่นเดียวกัน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อหาข้อมูลได้ที่ http://www.mof.go.th/home/ และสามารถ Download เอกสารของกระทวงการคลังโดยตรงที่นี่

พบกับข่าวสารและ ความเคลื่อนไหวทางการเงิน พร้อมโปรโมชั่นได้ทีนี่

https://promotions.co.th/finance