ในปีที่เศรษฐกิจฝืดเคือง การขอกู้สินเชื่อธนาคารสำหรับการซื้อบ้าน อาจทำได้ง่ายกว่าเดิม เพราะธนาคารจะพยายามสร้างโปรโมชั่นและอาจลดข้อบังคับให้เหลือน้อยลงเพื่อให้ขอสินเชื่อบ้านกับธนาคารต่างๆกันได้มากขึ้น การขอสินเชื่อบ้านมีเทคนิคหลายๆอย่าง แต่อย่างที่สำคัญที่สุดคือการ “Shop Around” หรือ การหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจขอสินเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาการกู้ยืมสำหรับซื้อบ้าน ดอกเบี้ย การปรับอัตราดอกเบี้ยจำพวก MLR , MRR การขอทำ Refinance (เพราะบางสัญญากู้สินเชื่อบ้าน ให้ผ่อนถึง 3 ปี หรือ 5 ปี ก่อนทำการ Refinance ลดอัตราดอกเบี้ย) นอกเหนือจากนี้ บางธนาคารก็จะมีให้ผ่อนเงินดาวน์ได้ และ เรื่องของการผ่อนบ้านแต่ละเดือนว่าควรมีจำนวนเงินสำหรับผ่อนเท่าไหร่ กี่งวด กี่ปี ดังนั้น จึงเป็นโอกาสดีที่เราจะมา นำเสนอสินเชื่อบ้าน ที่ดีที่สุด และสิ่งที่นำเสนอได้ก็คือ อัตราดอกเบี้ยที่ผู้ยื่นกู้บ้าน จะได้อัตราที่ดีที่สุดในปีแรกๆ

ธนาคารกสิกรไทย (Kbank)

 • วงเงินอนุมัติที่ไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน (มือ 1 มือ 2)
 • ขั้นต่ำในการกู้ 500,000 บาท
 • ดอกเบี้ยโปรโมชั่น 3 เดือนแรก 0% 
 • ตั้งแต่เดือนที่ 4 ถึงเดือนที่ 12 3.5% ต่อปี 
 • ปีที่ 2-3 ใช้อัตรา MRR -1.8% ต่อปี
 • หลังจากปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR -1.25% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยอาจมีการปรับเปลี่ยนตามทางธนาคาร
 • สามารถใช้ผู้กู้ร่วมได้ ต้องเป็น เครือญาติ พี่น้อง คู่สมรสจดทะเบียน

สำหรับธนาคารกสิกรไทย ปีนี้มีการจับมือกับ Sansiri เพื่อเปิดตัว Super Five สินเชื่อบ้านกสิกร กับแบรนด์แสนสิริ โดยมีดอกเบี้ย 3.99%

ธนาคารทหารไทย (TMB)

 • วงเงินอนุมัติที่ไม่เกิน 95% – 100% ของราคาประเมิน สำหรับบ้านพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดคอนโด ที่มีราคา 10 ล้านขึ้นไป วงเงินสูงสุดไม่เกิน 90%
 • ขั้นต่ำในการกู้ 500,000 บาท
 • ฟรีค่าประกันอัคคีภัย 1,000 / 1 ล้านบาท
 • ฟรีค่าจดทะเบียนจำนอง 1% สูงสุด 200,000 บาท
 • อายุผู้กู้ 20-65 ปี เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป ทำงานที่ปัจจุบันไม่น้อยกว่า 4 เดือน
 • ฟรีค่าธรรมเนียมทุกประเภท

สำหรับ TMB ยังมี สินเชื่อบ้าน Refinance สำหรับ ผู้ที่ต้องการ Refinance ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ 3.99% ใน 3 ปีแรก และยังคงมีโปรโมชั่นฟรี พวกค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ค่าจดจำนอง ฯลฯ

สำหรับบ้านมือ 1

 • ดอกเบี้ย ปีที่ 1-3 4.75% ต่อปี 
 • ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR – 2.275% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยอาจมีการปรับเปลี่ยนตามทางธนาคาร
 • สามารถใช้ผู้กู้ร่วมได้ ต้องเป็น เครือญาติ พี่น้อง คู่สมรสจดทะเบียน

สำหรับบ้านมือ 2

 • ดอกเบี้ย ปีที่ 1-3 5.75% ต่อปี 
 • ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR – 2.275% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยอาจมีการปรับเปลี่ยนตามทางธนาคาร
 • สามารถใช้ผู้กู้ร่วมได้ ต้องเป็น เครือญาติ พี่น้อง คู่สมรสจดทะเบียน

สินเชื่อเคหะ ธนาคารออมสิน

 • วงเงินอนุมัติที่ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ แต่ถ้าทำประกันชีวิต เพื่อสินเชื่อจะอนุมัติไม่เกิน 90%
 • ขั้นต่ำในการกู้ 500,000 บาท
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ ไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถใช้ได้กับ ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และ ห้องชุด
 • อายุผู้กู้ 20-65 ปี และต้องมีเงินฝากกับธนาคาร

แบบที่ 1

 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1.25 ต่อปี ในปีที่ 1
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ MRR – 2.00 ต่อปี ในปีที่ 2
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ MRR – 0.75 ต่อปี ในปีที่ 3 เป็นต้นไป

แบบที่ 2 

 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 4.50 ต่อปี ในปีที่ 1-3
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ MRR – 0.75 ต่อปี ในปีที่ 4 เป็นต้นไป

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 • วงเงินอนุมัติไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน และไม่เกิน 85% ของราคาซื้อขาย
 • ขั้นต่ำในการกู้ 500,000 บาท
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ ไม่เกิน 30 ปี
 • กู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ เช่น 15,000 = 600,000 บาท และอีก 15 เท่าของรายได้อื่นๆ เช่นมีรายได้อื่นๆที่หาที่มาได้ 10,000 บาท ต่อเดือน = 150,000 บาท
 • ดอกเบี้ยปีที่ 1 = 3.25% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยปีที่ 2 = 4.75% ต่อปี
 • ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR -0.500% ต่อปี

ธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบ้านบัวหลวง

 • วงเงินอนุมัติไม่เกิน 90% ของราคาประเมิน
 • ขั้นต่ำในการกู้ 500,000 บาท
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ ไม่เกิน 30 ปี
 • ดอกเบี้ยปีที่ 1 = MRR – 3.25%
 • ดอกเบี้ยปีที่ 2 = MRR – 3%
 • ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR -1%

5 ธนาคารนี้ เป็นธนาคารที่เลือกตามความเห็นของผู้จัดทำเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงได้