เงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือน สิงหาคม 62 ใช้จ่ายค่าอะไรได้บ้าง?

กำลังจะอัดฉีดเงินอีกคนละ 1,500 บาทจริงหรือ?

มีข่าวว่าจะมีการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้กลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยได้บรรเทาค่าใช้จ่าย ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะนำเข้าสู่การประชุม ครม. ภายในเดือนสิงหาคมนี้ แต่ก็ยังไม่ได้เป็นข่าวยืนยันว่าจะเพิ่มเงินให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่อย่างไร แต่สามารถตรวจสอบยอดเงินปกติที่จะเข้าในเดือนสิงหาคมได้ดังนี้

ที่มาข่าวเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิงหาคม 62 จาก ทีมข่าวเจาะประเด็นไทยรัฐออนไลน์

วงเงิน 300 บาท

  1. ใช้ซื้อของใช้ที่จำเป็น
  2. ใช้ซื้อของใช้สำหรับการเรียน
  3. ซื้อของร้านธงฟ้า

วงเงิน 500 บาท 

  1. ค่ารถโดยสาร ได้แก่ รถเมล์, รถทัวร์บขส,รถไฟ

เฉพาะผู้พิการ ได้ 200 บาท (ได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน)

เงินช่วยค่าเช่าบ้าน 400 บาท เฉพาะผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ต้องเช่าบานอยู่อาศัย

ค่าน้ำประปา 100 บาท

ค่าไฟ 230 บาท

1,500 บาท เที่ยวเมืองรอง ยังจะมีอยู่ไหม?

ใครบ้างที่จะได้รับสิทธิ์ได้เงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นั่นก็คือผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี ใน ขณะเดียวกันก็มีข่าวว่ารัฐจะปล่อยเงินอัดฉีด 1,500 บาท ต่อหัว ให้คนไทยอายุ 18 ปี ขึ้นไปได้ใช้จ่ายกับการท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการจ่ายเงินจะเป็นไปในลักษณะ E Payment ซึ่งต้องติดตามต่อว่าจะเป็นจริงหรือไม่ และต้องทำอย่างไร?

เกตรกรจะได้รับดอกเบี้ยเงินกู้ถูกลง

และปลายปีนี้อาจจะมีข่าวดีว่าธุรกิจ​ SMEs จะกู้เงินมาลงทุนแล้วใช้จ่ายได้คล่องตัวมากขึ้น โดยเฉพาะพี่น้องชาวเกษตรกร ที่จะได้รับดอกเบี้ยพิเศษจาก 3 ธนาคารนี้

  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์

โครงการมารดาประชารัฐ ยังมีอยู่หรือเปล่า?

มารดาประชารัฐเป็นโครงการที่แจกเงินให้กับแม่ลูกอ่อน จนลูกครบ 6 ขวบ คล้ายกับประกันสังคม แต่ถือว่ามารดาประชารัฐได้เงินรวมเยอะกว่า แต่ไม่ใช่กับผู้หญิงทุกคนจะได้รับเงินดูแลนี้หลังคลอดบุตร จะต้องมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 30,000 บาท (คาดว่าโครงการนี้จะทำให้หญิงสาวไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเป็นแถว เพื่อให้ยอดเงินต่อครอบครัวไม่ถึง)

ทั้งหมดนี้กระทรวงการคลังต้องทำงานหนัก เพราะต้องตรวจสอบและลงทะเบียนรายชื่อผู้มีรายได้น้อยให้ตรงและข้อมูลถูกต้องมากที่สุด เพราะหากมีผู้แอบอ้างจำนวนมากก็จะทำให้โครงการเสียหายได้ อย่างไรก็ดี หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบยอดและสอบถามได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ที่มาจาก https://www.thairath.co.th/news/business/1636225

อ่านเพิ่มเติม :