เงินเดือน 100,000 บาท กู้สินเชื่อแต่ละธนาคารจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่

ads

กู้สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไหน ได้ดอกเบี้ยต่ำสุด (แบบไม่ใช้คนค้ำประกัน)

ในบทความที่แล้ว เราได้นำเสนอ 12 สินเชื่อส่วนบุคคลของทุกธนาคาร รวมอัตราดอกเบี้ย .. แต่ก็มีข้อจำกัด สำหรับผู้ที่รายได้เกิน 30,000 บาทเท่านั้น ที่จะมีโอกาสได้รับอนุมัติสินเชื่อ เกิน 5 เท่า และหากคุณมีรายได้ 100,000 บาท จะต้องใช้บริการสินเชื่อใดดี จึงจะได้วงเงิน และ ดอกเบี้ยที่สูง

ในส่วนนี้พิจารณาจาก บุคคลที่มีรายได้ประจำ / เจ้าของกิจการ และ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มอาชีพรัฐวิสาหกิจ – ข้าราชการ  มาบอกกัน  โดยอิงข้อมูล วงเงิน และดอกเบี้ยจากสินเชื่อต่อไปนี้

⇒ ใครจะได้ดอกเบี้ยน้อยที่สุด ⇐

 • ดอกเบี้ยน้อยสุด 9% ตลอดอายุสัญญา – สำหรับผู้ที่มีโอกาสจะได้อัตราดอกเบี้ยน้อยที่สุด ก็คือ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือ ผู้ที่มีรายได้ประจำ โดยกู้ผ่าน สินเชื่อบุคคล ธนาคารซีไอเอ็มบีเท่านั้น สำหรับผ่อน 12 เดือน

⇒ พนักงานประจำ กู้ที่ไหนดอกเบี้ยต่ำสุด ⇐

 • อันดับ 1) ยังคงอยู่ที่ สินเชื่อ CIMB  หากมีเงินเดือนเกิน 30,000 บาท จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 11.84% ถือว่าน้อยที่สุด และยังไม่มีค่าธรรมเนียมจุกจิก อย่าง ค่าอากรแสตมป์ ฯลฯ
 • อันดับ 2) ธนาคารเกียรตินาคิน   รับดอกเบี้ย 15.99%
 • อันดับ 3) ธนาคารกสิกรไทย รับเงินเดือนผ่านกสิกรไทย รับดอกเบี้ย 17%
 • อันดับ 4) สินเชื่อส่วนบุคคล TMB Cash 2 Go รับดอกเบี้ย  18%

⇒ ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ กู้ที่ไหนดอกเบี้ยต่ำสุด ⇐

 • อันดับ 1)  สินเชื่อส่วนบุคคล CIMB รับดอกเบี้ย  11.84%
 • อันดับ 2)  สินเชื่อส่วนบุคคล เกียรตินาคิน และ  CITI รับดอกเบี้ย  15.99% 
 • อันดับ 3)  สินเชื่อส่วนบุคคล TMB Cash 2 Go รับดอกเบี้ย 19%

⇒ เจ้าของกิจการ ⇐

 • อันดับ 1)  สินเชื่อส่วนบุคคล CIMB THAI – รับดอกเบี้ย 9 – 18 %
 • อันดับ 2)  สินเชื่อส่วนบุคคล CITI  รับดอกเบี้ย 18 – 22 %
 • อันดับ 3)  สินเชื่อส่วนบุคคล TMB Cash 2 Go – รับดอกเบี้ย 19 – 22%

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ 12 สถาบันการเงิน

สถาบันการเงิน

ชื่อผลิตภัณฑ์

พนักงานประจำ /ดอกเบี้ย

พนักงานข้าราชการ – รัฐวิสาหกิจ /ดอกเบี้ย

เจ้าของกิจการ
/ดอกเบี้ย

ซิตี้แบงก์

สินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้

(สมัครที่นี่)

18 15.99 18-22

ซีไอเอ็มบีไทย

สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช

(สมัครที่นี่)

11.84 11.84 9-18

ยูโอบี

ยูโอบี ไอ แคช

(สมัครที่นี่)

19.99 19.99 24.99

ธนชาต

บัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต แฟลช พลัส

(สมัครที่นี่)

20-26 20-26 20-26

เกียรตินาคิน

สินเชื่อส่วนบุคคล เคเค เฟอร์ซันนอล

15.99-17.99 15.99-17.99 23.99

กสิกร*

สินเชื่อส่วนบุคคลกสิกรไทย

17-19 19 20

ไทยพาณิชย์

Speedy Loan

21.5 21.5 23.5

ออมสิน

สินเชื่อชีวิตสุขสันต์

ทหารไทย

ทีเอ็มบี แคชทูโก

(สมัครที่นี่)

18 11.99 (กำหนดรอบบิล) 19-22

กรุงศรี

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลกรุงศรี 

19.99 19.99 22.99

กรุงไทย

สินเชื่อกรุงไทย Super Easy

20 20 22

สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์

สินเชื่อ สมาร์ทแคช แพลตตินั่ม ออนไลน์

หมายเหตุ**

 1. สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล กสิกรไทย หากมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 17 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น
 2. สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารทหารไทย (TMB) หากสมัคร ที เอ็ม บี ออยล์ ฟรี ก็มีโอกาสได้รับอัตราดอกเบี้ยถูกลง
 3. สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารออมสิน และ สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สอบถามข้อมูลอัตราดอกเบี้ยได้ที่ธนาคาร

 

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย “สินเชื่อบุคคล”
ทุกธนาคาร

Read More