เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐ สิทธิสวัสดิการสังคมย้อนหลังเช็คได้ที่ไหน?

ads

 

เดือนธันวาคม 2562 จะได้รับเงินเมื่อไหร่?

หากคุณเป็นผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 36,000 บาท และมีบุตรแรกเกิดในครอบครัวนั้น ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะจ่ายให้เดือนละ 400 บาท เป็นเวลา 1 ปี แต่หลังจากวันที่ 15 ตุตลาคม 2562 ที่ผ่านมา กระทรวง พม.ได้มีการปรับเงื่อนไขเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดใหม่ ให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น โดยเบิกได้ 600 บาท จนถึงอายุ 6 ปี และมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาท เท่านั้น

โดยผู้จ่ายเงินก็คือกรมบัญชีกลาง ซึ่งบัญชีจะต้องได้รับการตรวจสอบจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเสียก่อน และถึงแม้ว่าเปิดให้ลงทะเบียนมานานแล้ว ตั้งแต่ปี 2558 ก็ยังมีผู้ลงทะเบียนตกหล่น จึงมีบรรดาคุณแม่เข้าไปเปิดกลุ่มสอบถามกันเพียบ

หากรายชื่อตกหล่น ทางกรมบัญชีกลางแนะนำให้เช็คผลกับทางกรมบัญชีกลางก่อน โดยหลายคนได้เปิดเผยหน้าจอของการลงทะเบียนว่าไม่พบข้อมูลสิทธิสวัสดิการเมื่อกรอกรายชื่อตรวจสอบ หากอยากทราบว่าตัวเองได้สิทธิ์หรือไม่ ก็ตรวจสอบได้ที่ >> https://csg.dcy.go.th/th/eligibility-test

ทั้งนี้มีข้อมูลระบุจากกลุ่มเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาลฯ ว่าหากเงินยังไม่เข้า หรือรายชื่อตกหล่น จะมีการโอนเงินให้ในวันที่ 10 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อไป ในลักษณะการโอนย้อนหลังเพื่อสั่งจ่าย ซึ่งถือว่าจะเป็นการปิดบัญชีของแม่ ๆ กลุ่มแรกที่ได้รับเงิน

การโอนเงินย้อนหลังจะเป็นในลักษณะเวลาเดียวกัน วันเดียวกัน ไม่ได้เป็นการรอทบไปทีละเดือน เหมือนกับการรอจ่ายของสวัสดิการแบบอื่น ซึ่งหากคุณมีข้อสงสัยเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่กล้าถามไปยังกรมบัญชีกลาง ก็สามารถสอบถามไปยังกลุ่มเงินอุดหนุนในเฟซบุีก แต่ไม่ควรใส่ข้อมูลส่วนตัวลงในช่องคอมเม้นท์ และหากมีข้อสงสัยที่จำเป็นต้องสอบถามกับทางรัฐ ก็ต้องโทรไปยังสายด่วน พม. 1300

นอกนากนี้ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิ์การเบิกเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และต้องการหาข้อมูลเองผ่านเว็บไซต์ ก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ https://govwelfare.cgd.go.th ด้วยตัวเอง ซึ่งนอกจากเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแล้วยังสามารถดูแลรายการเงินช่วยเหลือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, เบี้ยคนพิการ, เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูในครอบครัวอุปถัมภ์, เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยไร้ที่พึ่ง เป็นต้น

Read More : 

ดูโปรโมชั่นส่วนลด “สินค้าเด็ก” ทั้งหมดได้ที่นี่