แก้ไขประวัติหนี้ค้างชำระและตรวจสอบข้อมูลก่อนขอสินเชื่อ

 

การมีประวัติค้างชำระหนี้หรือมีเครดิตไม่ดี ถือเป็นเรื่องใหญ่มหาศาล สำหรับคนที่ต้องการขอสินเชื่อ กับทางธนาคาร ไม่ว่าจะขอมาเพื่อทำธุรกิจใดๆ ก็ตาม เพราะจะทำให้คุณดูไม่น่าเชื่อถือในสายตาของธุรกิจเกี่ยวกับธนาคาร ดังนั้นถ้าคุณกำลังมีความเสี่ยงที่จะมีประวัติค้างชำระหนี้ หรือ เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นกับคุณแล้ว สิ่งที่ต้องรีบทำคือ แก้ไขทุกอย่างให้ถูกต้อง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองอีกครั้ง โดยมีวิธีดังต่อไปนี้

 

  • ติดต่อสถาบันการเงิน

อันดับแรกที่ต้องทำ คือ การการติดต่อกับทางสถาบันการเงินที่เป็นหนี้ เพื่อทำการชำระหนี้ที่ค้างให้เสร็จสิ้น แต่ถ้าหากมีหนี้ที่ค้างชำระเป็นจำนวนมาก สิ่งที่ทำได้อีกวิธี คือเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้เพื่อขอลดหนี้ที่ค้างชำระ หรือปรับโครงสร้างหนี้ให้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด

 

  • สร้างประวัติสินเชื่อใหม่ 

สิ่งต่อไปที่ควรรีบแก้ไขคือการเริ่มสร้างประวัติสินเชื่อใหม่ โดยการสร้างวินัยที่ดี ชำระหนี้ให้ตรงต่อเวลาและไม่ผิดนัดจนทำให้เกิดหนี้ค้างชำระขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งประวัติการชำระหนี้จะถูกจัดเก็บไว้ในที่ที่เหมาะสม โดยไม่เผยแพร่ให้กับคนภายนอกได้รับรู้

 

นอกจากการชำระหนี้ที่ค้างไว้ให้เสร็จสิ้นเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงคืนมาจากทางธนาคารแล้ว อีสิ่งหนึ่งที่ต้องตรวจสอบอย่างรอบครอบก่อนทำการขอสินเชื่อจากทางธนาคารก็คือ การเช็คประวัติค้างชำระหนี้เพื่อให้การขอสินเชื่อเป็นไปอย่างราบรื่น เพราะบางทีอาจเกิดเหตุไม่คาดคิด มีหนี้งอกขั้นมา! ทั้งๆ ที่หนี้ก้อนนี้ไม่ได้มาจากเรา ดังนั้นเพื่อความชัวร์ และสร้างความน่าเชื่อถืือไม่มีชื่อขึ้นว่ามีหนี้ค้างชำระ การตรวจสอบข้อมูลของตัวเองให้ดีก่อนขอสินเชื่อ จึงเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นที่สุด โดยเช็คตามขึ้นตอนดังต่อไปนี้

 

  • เตรียมตัวก่อนขอสินเชื่อ 

ก่อนที่จะไปขอสินเชื่อสำหรับการทำธุรกิจ หรือในเรื่องอื่นๆ อาทิ กู้ซื้อบ้าน, กู้ซื้อรถ หรือ ขอบัตรเครดิต เพราะฉะนั้นควรเช็คประวัติของคุณให้ดีเสียก่อน ดังคำที่ว่า “รู้เราก่อนไปหาเขา”

 

  • มีหนี้งอกโดยไม่รู้ตัว

อย่าลืม! ตรวจสอบว่ามีหนี้ค้างชำระหรือไม่ เพราะบางทีอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้เป็นก่อหนี้ก้อนนี้ขึ้นมา เพราะฉะนั้นควรตรวจสอบให้ดีก่อนทำการขอสินเชื่อ

 

  • มีประวัติค้างชำระหรือไม่ 

ถ้าหากอยู่ๆ เกิดมีหนี้ค้างชำระขึ้นมาแบบไม่รู้ตัว! โดยที่ไม่เคยไปสร้างหนี่ที่ไหน ก็ควรทำการแก่ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ตัวเอง

 

  • ยอดหนี้เป็นศูนย์หรือไม่ 

ในกรณีที่มีประวัติค้างชำระ แต่ได้ทำการชำระหนี้ทั้งหมดแล้ว ก่อนทำการขอสินเชื่อควรตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนว่า หนี้ทำการชำระมีิสถานะปิดบัญชีและมียอดหนี้เป็นศูนย์หรือไม่

 

  • ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล

เช็คข้อมูลอย่างรอบครอบว่า มีรายชื่อเราอยู่ในลิสต์ที่มีประวัติค้างชำระหนี้หรือไม่ โดยในกรณีที่ได้ทำการชำระหนี้เป็นที่เรียบร้อยแต่ยังมีรายชื่ออยู่ในประวัติค้างชำระหนี้ สิ่งที่ต้องทำคือติดต่อกับทางธนาคารเพื่อแก้ไข้ข้อมูลให้ถูกต้อง ส่วนคนที่ไม่เคยเป็นหนี้ แต่มีรายชื่อโดยไม่รู้ตัวสิ่งที่ควรทำคือติดต่อที่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัด

 

ถ้าไม่อยากเสี่ยงต่อการมีประวัติค้างชำระ ความมีวินัยในการชำระหนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือแก่ตัวเอง รวมถึงขอสินเชื่อได้ง่าย สำหรับใครที่อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวการมีประวัติหนี้ค้างชำระ หรือทำอย่างไรถึงจะหลุดพ้นสถานการณ์นี้ไปได้ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัด มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ แก่ผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อ และเป็นอีกหนึ่งช่องทาง สำหรับการตรวจสอบเกีี่ยวกับการมีประวัติค้างชำระหนี้อีกด้วย

 

→ ขอบคุณข้อมูลจาก “บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัด”

 

บทความเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ:

เหตุผลที่ขอสินเชื่อไม่ผ่าน ไม่ใช่โทษบูโรเพียงอย่างเดียว มีเหตุผลอะไรอีกบ้าง?