มาเงียบ ๆ สินเชื่อออมสินประชารัฐ เริ่มเปิดให้กู้ 1 ก.ย. 2562 – 31 ธ.ค. 2563

สินเชื่อ GSB ประชารัฐ ปล่อยกู้ 25,000 ล้านบาท

ผู้ประกอบการกับผู้ที่เป็นหนี้สินเชื่อกองทุนหมู่บ้านฟังทางนี้ สิ้นสุดการรอคอยแล้วกับสินเชื่อที่จะช่วยคุณปลดหนี้กองทุนหมู่บ้าน และต่อยอดธุรกิจ SMEs รวมถึงการซื้อบ้านหรือห้องชุดสำหรับผู้มีได้รายได้ประจำแต่ต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง โดยทางวันนี้ ออมสินได้ดำเนินการ “3 สินเชื่อประชารัฐ” ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 25,000 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชน และเจ้าของกิจการได้ต่อยอดธุรกิจของตัวเอง เพื่อสร้างพื้นฐานสังคมที่แข็งแรงขึ้น โดยได้แบ่งสินเชื่อออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

1สินเชื่อ SMEs ประชารัฐ

ลูกค้าที่จะขอสินเชื่อสำหรับต่อยอดธุรกิจ SMEs นี้ได้จะต้องเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่ตรงกับเงื่อนไข 3 อย่างนี้ 1) เป็น Start Up 2) เป็นผู้ประกอบการ SMEs และ 3) เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ โดยทุกเงื่อนไขต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น เงินฝาก หรือ สลากออมสินนั่นเอง

โดยการใช้สลากออมสินค้ำโครงการนี้จะเสียดอกเบี้ยเพียง 4% ในช่วง 2 ปีแรก ส่วนปีถัด ๆ ไปจะเพิ่มขึ้นตามกำหนดของธนาคาร พอ ๆ กับการใช้สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ที่คิดดอกเบี้ย 4.XX % ใกล้เคียงกัน

สรุปเงื่อนไขของผู้ที่ขอ “สินเชื่อ SMEs ประชารัฐ” ได้

 1. ผู้กู้ต้องอายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบกิจการนี้ คาดว่าต้องมีเอกสารการจดทะเบียนการค้าที่แสดงที่มาของรายได้
 3. ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน 1 ใน 4 อย่างต่อไปนี้เท่านั้น
  1. เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  2. เป็นเงินฝากกับบัญชีธนาคารออมสิน
  3. เป็นสลากออมสิน
 4. ขอกู้ระยะสั้นได้ 4 ปี ระยะยาวไม่เกิน 7 ปี

ที่มาข้อมูลจาก : https://www.gsb.or.th/personal/products/loan/government/SMEsPracharatTH.aspx

2สินเชื่อเคหะประชารัฐสร้างไทย

ตามชื่อเลยค่ะ สินเชื่อเคหะ ก็ต้องเกี่ยวข้องกับการกู้ซื้อบ้าน โดยสินเชื่อตัวนี้จะให้คุณกู้ซื้อบ้าน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเท่านั้นรวมถึงคอนโดมิเนียมด้วย แต่ราคากู้ไม่ได้ 100% ของราคาประเมิน โดยแบ่งออกเป็นสินทรัพย์ที่ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท กับสูงกว่า 10 ล้านบาท ขึ้นไป ดังนี้

สรุปเงื่อนไขของผู้ที่ขอ “สินเชื่อเคหะประชารัฐสร้างไทย” ได้

 1. ผู้กู้ต้องอายุ 20 ปี – 65 ปี (อายุรวมกับระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 70 ปี)
 2. ใช้ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดที่คุณกู้เป็นหลักค้ำประกัน
 3. ผู้กู้ต้องมีอาชีพและรายได้ที่แน่นอน (คาดว่ากลุ่มพนักงานรัฐ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ และข้าราชการ จะกู้ง่ายกว่าพนักงานเอกชนทั่วไป)
 4. อาจจะกู้ร่วมกับผู้อื่นที่เป็นสมาชิกในครอบครัวได้
 5. อสังหาริมทรัพย์ที่ขอกู้นี้ต้องเป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น
 6. กู้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

ที่มาข้อมูลจาก : https://www.gsb.or.th/personal/products/loan/government/HomeloanPracharathTH.aspx

3สินเชื่อโครงการผ่อนปรนภาระหนี้กองทุนหมู่บ้าน

เนื่องจากกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาชีวิตของคนในชุมชน แต่บางกองทุนก็ยังไม่ได้มีสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่สร้างผลกำไรได้ตามสมควรจึงไม่มีเงินมาชำระคืนให้กับกองทุนหมู่บ้าน เพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังและสมาชิกรายอื่น ๆ นำไปใช้ประโยชนได้ต่อ ทางรัฐบาลจึงผลักดันนโยบายให้ผู้กู้รายเดิมผ่อนจ่ายดอกเบี้ยพักชำระเงินต้นเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินของตัวเองได้ก่อนมาชำระหนี้คืน

สรุปเงื่อนไขของผู้ที่ขอ “สินเชื่อโครงการผ่อนปรนภาระหนี้กองทุนหมู่บ้าน” ได้

 1. ผู้กู้ต้องอายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. เป็นสมาชิกในกองทุนหมู่บ้าน หนึ่งใน 32,387 กองทุนที่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง
 3. ลักษณะของสินเชื่อโครงการคือพักการชำระหนี้ 1 ปี หรือขยายระยะเวลาพักชำระหนี้ 1 ปี
 4. ระหว่างพักชำระเงินต้อง ยังคงต้องจ่ายดอกเบี้ยด้วย
 5. สิ้นสุดระยะเวลาปล่อยกู้ 31 ธันวาคม 2563

ที่มาข้อมูลจาก : https://www.gsb.or.th/personal/products/loan/government/ProjectGovTH.aspx

กล่าวโดยสรุปคือสินเชื่อทั้ง 3 รูปแบบนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่เป็นประชาชน ทั้งสินเชื่อสำหรับปลดหนี้กองทุนหมู่บ้าน รวมถึง SMEs หรือ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการขยายกิจการ ซึ่งจะลดดอกเบี้ยได้ไปหลายปีทีเดียวเพราะฉะนั้นหากจะกู้ต้องศึกษาข้อมูลให้เรียบร้อยก่อน แล้วถ้าหากยังไม่ได้จดทะเบียนบริษัทก็ต้องรีบจดกัน หากอยากได้ความคล่องตัวเพราะเป็น Freelance ก็ไม่ต้องจดใหญ่ เปิดเป็นร้านค้าแบบจดทะเบียนพาณิชย์บุคคลได้ค่ะ

ความพิเศษที่เหมือนกันของสินเชื่อทั้ง 3 แบบนี้

การคิดดอกเบี้ยสินเชื่อระยะสั้น

 1. ดอกเบี้ย 1-2 ปีแรกคิดแค่ 4%
 2. ดอกเบี้ยปี 3-4 คิดแค่ 6%
 3. ดอกเบี้ยปีที่ 5 เป็นต้นไป คิดตาม MLR/MOR +1%

การคิดดอกเบี้ยสินเชื่อระยะยาว

 1. ดอกเบี้ย 1-2 ปีแรกคิดแค่ 4%
 2. ดอกเบี้ยปี 3-4 คิดแค่ 6%
 3. ดอกเบี้ยปีที่ 5-7 คิดตาม MLR/MOR +1%

โดยปีที่ 1 – 4 มี บสย. เป็นผู้ออกค่าค้ำประกันให้ 4 ปี จึงช่วยลดแบ่งเบาการผ่อนชำระของผู้ขอสินเชื่อได้มาก

ที่มาข่าวจาก : https://mgronline.com/stockmarket/detail/9620000083921

ดูโปรโมชั่นสินเชื่อธนาคารออมสิน คลิกที่นี่

Read More :