สินเชื่อเพื่อการศึกษาปริญญาโท จากธนชาต 2561

สินเชื่อวงเงินสุงสุด 1,000,000 บาท ผ่อนสูงสุด 8 ปี

เป็นอีก 1 สถาบันการเงิน ที่มีสินเชื่อเพื่อการศึกษาให้ข้อกู้ ซึ่งหากคุณกำลังต้องการศึกษาต่อ ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอกแล้วล่ะก็ เมื่อพิจารณาแล้วหากเก็บเงินเป็นรายเดือนเอง ก็อาจจะไม่ทัน ในขณะเดียวกัน ที่ต้องผ่อนน้อยกว่า และ เลือกเอาอนาคตมาไว้ใกล้มือได้ขนาดนี้  กับการผ่อนชำระยาว ๆ ได้ 8 ปี  มีเงื่อนไขที่ให้สมัครอย่างไรบ้าง? มาดูกันค่ะ

สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อการศึกษาจากธนาคารธนชาต มีจุดเด่น 4 อย่าง คือ

 1. ให้กู้สูงสุดได้ 100%  ตามวงเงินที่ใช้จ่ายจริงกับค่าเรียน
 2. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (จะได้เท่าไหร่นั้นมาดูกัน)
 3. ให้กู้สูงสุด 1,000,000 บาท
 4. ผ่อนนานสุด 8 ปี

ทีนี้อยากรู้แล้วว่าต้องใช้เอกสารเป็นสลิปค่าเล่าเรียนข้อยื่นกู้หรือเปล่า? และต้องจ่ายเท่าไหร่ต่อเดือน มาติดตามกัน

สินเชื่อเพื่อการศึกษาปริญญาโท จากธนชาต 2561

เงื่อนไขผู้สมัคร

ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาระดับ ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอกนั้นแล้ว และคุณจะเริ่มชำระสินเชื่อได้หลังจากมีการเบิกสินเชื่องวดแรก (ค่าเทอม) และหากมีเงินมาปิดก่อนกำหนด ก็สามารถนำมาปิดเงินต้นได้โดยไม่เสียค่าปรับ  โดยต้องใช้ผู้กู้ และ ผู้ค้ำประกัน ดังนี้

คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน

 • จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เป็น บิดา หรือ มารดา ของผู้กู้ได้ (ไม่กำหนดอายุ) และมีอายุรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 65 ปี
 • มีรายได้ประจำ 20,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป (กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 2 ปี และรายได้มากกว่า 30,000 บาท ต่อเดือน)

ในส่วนคุณสมบัติของผู้กู้เอง 

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 60 ปี
 • ได้ร้บการ คัดเลือกจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ที่ธนาคารกำหนด
 • อายุงานประจำ 1 ปี ขึ้นไป หรือ หากเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี

เอกสารการสมัคร

ผู้กู้

 • ใช้เอกสารแบบคำขอสินเชื่อ (หนังสือยินยอมให้ เช็คประวัติตรวจสอบเครดิตบูโร)
 • สำเนาบัตรประชาชน (กรณีมีคู่สมรส ใช้ของผู้สมรสด้วย)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน   (กรณีมีคู่สมรส ใช้ของผู้สมรสด้วย)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส
 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียน และ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว)
 • สำเนาเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา อันแสดงว่าผ่านการคัดเลือกแล้ว
 • สำเนาหลักสูตรการศึกษา

ผู้ค้ำประกัน

 • แบบคำขอสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประชาชน ทำเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส (ทั้งของตัวเอง และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียน และ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว)
 • สำเนาเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

 

ไม่มีค่าธรรมเนียมในการกู้ และคิดดอกเบี้ยแบบ MLR+4%  โดยมีวิธีการเบิกเงินกู้ คือ (คุณต้องทำเรื่องขอกู้ก่อน) ให้เอาเอกสารไปแจ้งกับธนาคาร และ ธนาคารจะจ่ายเช็คให้ ในนาม สถาบันการศึกษา หลังจากนั้น คุณต้องชำระเงินกู้เป็นรายงวด หลังจากที่ได้รับการจ่ายเช็คแล้ว โดยชำระเงินต้นเป็นดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ผ่อนไม่เกิน 8 ปี ขั้นต่ำ 100,000 บาท  และหากคุณค้างชำระเกิน 2 งวดขึ้นไป ธนาคารจะระงับการให้เบิก งวดถัดไป

เป็นอีกสินเชื่อที่มีทางเลือกดี ๆ ให้กับคนที่ต้องการเรียนต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง และหากคุณมีเงินเดือนมากพอที่จะชำระหนี้แล้ว ก็สามารถผ่อนจ่ายได้เดือนละไม่มากอย่างที่คุณสะดวกได้ ปรึกษา และ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เคาน์เตอร์ธนาคารธนชาติ และ โทร  1770